Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vnímanie demokracie obyvateľmi Slovenska

VEDA NA DOSAH

Sociologický ústav SAV pri príležitosti 17. novembra, dňa boja za slobody a demokraciu, zverejnil prieskum týkajúci sa danej problematiky. Podľa zistených dát až 74 % obyvateľov Slovenska považuje za dôležité žiť v demokraticky spravovanej krajine. K najzákladnejším charakteristikám demokracie podľa obyvateľov Slovenska patria slobodné voľby (69 %), rovnaké práva mužov a žien (67 %), podpora v nezamestnanosti (61 %) a občianske práva, ktoré chránia pred útlakom štátu (59 %). Na Slovensku je značná nejednota v názore, či zdaňovanie bohatých a podpora chudobných alebo snahy štátu o vyrovnávanie príjmov patria k základných charakteristikám demokracie, no a spravovanie krajiny odborníkmi bez vlády je na Slovensku naďalej najsilnejšou konkurenciou demokratickému politickému systému.

Ilustračné foto: voľba; Pixabay.com /kalhh/

Dôležitosť žiť v demokraticky spravovanej krajine

Mladší a starší obyvatelia Slovenska a ani obyvatelia západného, stredného a východného Slovenska sa (štatisticky významne) nelíšia mierou dôležitosti potreby žiť v demokraticky spravovanej spoločnosti. Dôležitosť života v demokraticky spravovanej spoločnosti zdôrazňujú častejšie ľudia s vyšším vzdelaním, no demokratické spravovanie spoločnosti je dôležité aj pre 69 % respondentov so základným vzdelaním.

Miera dôležitosti žiť v demokraticky spravovanej krajine má silný súvis s príklonom k názoru, že základnou charakteristikou demokracie sú slobodné voľby, rovné práva žien a mužov, podpora ľudí počas nezamestnanosti a občianske práva.

Aké sú charakteristické črty demokracie?

Obyvatelia Slovenska naďalej považujú demokratický politický systém za najlepší spôsob vládnutia. Vek nehrá úlohu v názore na jednotlivé spôsoby vládnutia. Demokratickému politickému systému však trvale a silne konkuruje systém, v ktorom namiesto vlády krajinu riadia odborníci.

graf/porovnanie

Systém riadenia krajiny odborníkmi považujú za dobrý nadpriemerne, štatisticky významne, často aj tí, pre ktorých je „veľmi dôležité“ žiť v demokraticky spravovanej krajine.

Zisťovanie EVS 2017 zaznamenalo významný nárast podielu tých obyvateľov Slovenska, ktorí považujú systém vlády silného vodcu za celkom dobrý a významný pokles podielu tých, ktorí ho považujú za veľmi zlý. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním v najväčšej miere odmietajú systém vlády silného vodcu, no aj medzi nimi je 17 % takých, ktorí ho považujú za celkom dobrý. Obyvatelia východného a stredného Slovenska odmietajú takýto systém vlády vo väčšej miere ako obyvatelia západného Slovenska a Bratislavského kraja.

Parametre výskumu

Informácie poskytli: Zuzana Kusá a Alexandra Matejková, Sociologický ústav SAV (Monika Hucáková za tlačový odbor SAV)

Grafy: SÚ SAV

Redigovala: ZVČ

Ilustračné foto: Pixabay.com /kalhh/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky