Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: mesto; Pixabay.com

Historické mestá dunajského regiónu majú spoločné urbanistické hodnoty. Zakladá si na tom výskumný projekt tímu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s názvom VaHiTo – Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (VaHiTo – Common urban values of historic towns in the Danube Region). Riešiteľmi projektu sú Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Pavel Gregor, Pavol Pauliny, Katarína Smatanová, Kristína Kalašová, Katarína Vošková a Peter Morgenstein. Doba riešenia siaha do obdobia 01/2017 – 12/2018.

„Výskumný projekt ´VaHiTo´ je zameraný na výmenu vedeckých metód a postupov pre integráciu hodnôt, zabezpečenia kvality života a potenciál inteligentného vývoja v historických mestách, ktoré budú študované a hodnotené na vybraných príkladoch miest s podobným historickým, environmentálnym a kultúrnym kontextom v podunajskom regióne,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Zámerom je projekt ukončiť s odporúčaniami pre osvedčené postupy (best practice), ktoré budú integrovať pozitívny dopad komplexných hodnôt historických miest pre lepšiu a udržateľnejšiu správu urbanistických celkov, ako aj pre riešenie spoločensko-ekonomických tlakov vrátane problematiky inklúzie imigrantov. Projekt má posilniť existujúce a vytvoriť nové siete pre budúcu spoluprácu v oblasti mestskej správy v historických mestách na úrovni obcí, ako aj otvoriť možnosti ďalších spoločných výskumných aktivít a spoločných projektov či študentských a výskumných mobilít.

 

Zdroj informácií: www.fa.stuba.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky