Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dôvera v EÚ rastie, na Slovensku klesla o 4 percentá

VEDA NA DOSAH

Časť obálky: Public opinion in the European Union: Spring 2018

Podľa posledného prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený 14. júna 2018, sa väčšina Európanov domnieva, že ekonomická situácia je dobrá a optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť. Dôvera v Úniu silnie a podpora hospodárskej a menovej únie je na najvyššej úrovni.

Európania naďalej pozitívne vnímajú stav európskeho hospodárstva (50 %, zvýšenie o 2 percentuálne body od jesene 2017 v porovnaní s 37 % respondentov s negatívnym vnímaním s poklesom o 2 body) – najvyšší počet od roku 2007. Až v 25 členských štátoch väčšina respondentov uvádza, že európske hospodárstvo je v dobrom stave (nárast oproti 23 členským štátom na jeseň 2017). Od jesene 2017 sa pozitívne vnímanie zvýšilo v 21 členských štátoch.

Pozitívne hodnotenie stavu národného hospodárstva (49 %, +1) prvýkrát od jari 2007 prevažuje nad negatívnym vnímaním (47 %, -2). Od jesene 2017 sa pozitívne vnímanie stavu hospodárstva zvýšilo v 18 členských štátoch, s najvyššou úrovňou v Portugalsku (43 %, +10), Írsku(79 %, +7), vo Fínsku (77 %, +6) a v Litve (38 %, +6). Názory respondentov v jednotlivých členských štátoch sa líšia. Napríklad v Holandsku a Luxembursku považuje stav národného hospodárstva za dobrý až 93 % respondentov, zatiaľ čo v Grécku iba 2 %.

Podpora pre hospodársku a menovú úniu a euro dosahuje rekordnú úroveň, pričom tri štvrtiny respondentov (74 %) v eurozóne podporuje jednotnú menu EÚ.

Celkový rast dôvery v EÚ

Dôvera v EÚ vzrástla na 42 % (+1) a dosiahla svoju najvyššiu úroveň od jesene 2010. Väčšina respondentov dôveruje EÚ v 15 členských štátoch. Dôvera je najvyššia v Litve (66 %), Portugalsku a Dánsku (v oboch 57 %), v Luxembursku a Bulharsku (v oboch 56 %). Od jesene 2017 dôvera v EÚ rástla v 19 krajinách, najmä v Portugalsku (57 %, +6 percentuálnych bodov) a Slovinsku (44 %, +6), zatiaľ čo v šiestich krajinách klesla, najmä v Belgicku (47 %, -6), Maďarsku (44 %, -5) a na Slovensku (44 %, -4).

Dôvera v EÚ (Zdroj: Eurobarometer zo 14. júna 2018)Zdroj: Eurobarometer: Public opinion in the European Union: Spring 2018

V počte 40 % Európanov vníma EÚ pozitívne (37 % ju vníma neutrálne a iba 21 % negatívne). Týka sa to 15 členských štátov, pričom najvyššie percentuálne hodnoty sa zaznamenali v Írsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v oboch 56 %) a v Luxembursku (54 %).

Dôvera v EÚ je naďalej vyššia než dôvera v národné vlády alebo parlamenty. 42 % Európanov dôveruje Európskej únii, zatiaľ čo 34 % dôveruje svojmu národnému parlamentu a vláde.

Väčšina Európanov je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (58 %, +1). Tento stav sa zaznamenal vo všetkých členských štátoch okrem dvoch: Grécka (kde napriek nárastu optimizmu o 5 percentuálnych bodov stále prevažuje 53 %pesimistických respondentov nad 42 % optimistickými respondentmi) a Spojeného kráľovstva (48 % oproti 43 %). Optimizmus je najvyšší v Írsku (84 %), Portugalsku (71 %), Luxembursku (71 %) a na Malte, v Litve a Dánsku (vo všetkých troch 70 %). Na spodnom konci rebríčka sú Francúzsko (48 %), Cyprus a Taliansko (v oboch 54 %).

Európania vnímajú „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (58 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (54 %) ako dva najpozitívnejšie výsledky EÚ. Okrem toho sa 70 % Európanov cíti byť občanmi EÚ. Tento názor prvýkrát od jari 2010 zdieľa väčšina respondentov vo všetkých členských štátoch.

Najväčšie obavy Európanov sú migrácia a terorizmus

Prisťahovalectvo je hlavnou výzvou, ktorej EÚ v súčasnosti čelí (38 %, -1). Na druhom mieste je terorizmus (29 %, -9 bodov) a s odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (18 %, +1), stav verejných financií členských štátov (17 %, +1) a nezamestnanosť (14 %, +1).

Na národnej úrovni sa ako hlavné problémy naďalej vnímajú nezamestnanosť (25 %, nezmenené), zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie (23 %, +3) a prisťahovalectvo (21 %, -1). Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie dosiahli rekordnú úroveň a prvýkrát od jari 2007 sa nachádzajú na druhom mieste.

V porovnaní s jarou 2014 má viac občanov pocit, že má prospech z kľúčových iniciatív Únie ako zrušenie hraničných kontrol alebo zníženie ich počtu pri ceste do zahraničia (53 %, +1), lacnejšie telefonáty pri používaní mobilného telefónu v inej krajine EÚ (48 %, +14), posilnené práva spotrebiteľov pri nákupe produktov alebo služieb v inej krajine EÚ (37 %, +13) alebo posilnené práva cestujúcich v leteckej doprave (34 %, +12).

Vnímanie výhod pre občanov EÚ graf (Zdroj: Eurobarometer zo 14. júna 2018)

Zdroj: Eurobarometer: Public opinion in the European Union: Spring 2018

Zaznamenala sa aj silná podpora priorít, ktoré si Komisia stanovila. Voľný pohyb podporuje 82 % respondentov (+1) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku 75 % (nezmenené). Občanov sa prvýkrát pýtali, aký majú názor na obchodnú politiku EÚ a väčšina (71 %) jej vyjadrila podporu.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Public opinion in the European Union: Spring 2018

Tlačová správa EK

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky