Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Psychologická poradňa UK každoročne čelí nárastu vzťahových problémov

VEDA NA DOSAH

Bratislava 2. apríla 2015: Už takmer polstoročie pomáha Psychologická poradňa pre vysokoškolákov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) riešiť problémy študentov. Poradňa pôsobí na najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite od roku 1968. V poslednom období pribudli vzťahové problémy (zhruba 45 percent), mierny pokles zaznamenali študijné problémy (približne 30 percent). Zvyšných 25 percent predstavujú ostatné oblasti života.

Do Psychologickej poradne pre vysokoškolákov UK prichádza každoročne 100 – 120 nových klientov. V roku 2014 ich do poradne pribudlo 107. „Celkový počet našich klientov sa skladá zo „starých“ klientov, s ktorými sa vždy pokračuje kontinuálne z predošlých rokov, a k nim sa pripočítava vyše sto nových klientov,“ uviedol vedúci poradne PhDr. Ivan Rapoš.

Psychologická poradňa pre vysokoškolákov UK je primárne určená pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave, avšak neodmieta ani vysokoškolákov z iných škôl. Klienti ju navštevujú dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia. „Vo väčšine prípadov sa k nám záujemcovia prihlasujú e-mailom. Naše služby sú bezplatné,“ dodáva Dr. Rapoš. Poradňu navštevuje vo všeobecnosti viac žien, aj keď ich prevaha nie je výrazná.

Klienti si môžu byť istí diskrétnosťou, poradenský vzťah sa vyznačuje vysokým stupňom dôvery medzi klientom a psychológom. Študenti získavajú vďaka psychológom lepšie sebapoznanie, kultivujú sa ich vzťahy a vylepšuje sa ich výkonnosť. Veková kategória klientely sa pohybuje v rozmedzí 18 až 30 rokov. Najčastejšie poradňu navštevujú študenti vo veku 21 – 23 rokov.

„Služby Psychologickej poradne UK dopĺňajú spektrum servisných služieb, ktoré univerzita zabezpečuje pre svojich študentov. Je určite benefitom, že sa v prípade potreby majú na koho obrátiť,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Psychologická poradňa pre vysokoškolákov UK organizuje okrem individuálnej terapie aj párové a skupinové poradenstvo.

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová

vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky