Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európsky týždeň odborných zručností: Objav v sebe talent!

VEDA NA DOSAH

logo projektu

Cieľom iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností (European Vocational Skill Week) je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach. Každá krajina a škola môže prispieť originálnymi aktivitami a zapojiť študentov, učiteľov, firmy, inštitúcie, profesijné zväzy a spoločenské autority.

Tretí Európsky týždeň odborných zručností organizovaný Európskou komisiou vyvrcholí v týždni od 5. do 9. novembra 2018 vo Viedni a jeho súčasťou budú stovky sprievodných podujatí vo všetkých krajinách Európskej únie. Slovensko sa zúčastnilo už v prvom ročníku projektom #Objav svoj talent!, čím sa stalo priekopníkom v komunikačných aktivitách v online prostredí. Súťaž #Objav svoj talent! trvá od 1. novembra do 5. decembra 2018.

Počas 2. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností sa v roku 2017 uskutočnilo v 45 krajinách viac než 1500 sprievodných podujatí, pričom sa očakáva, že tohtoročný týždeň odborných zručností priláka ešte viac záujemcov. Celkový dosah kampane na sociálnych sieťach predstavoval v roku 2017 viac než 15 miliónov ľudí.

Slovensko a Európsky týždeň odborných zručností

Slovensko prispieva do Európskeho týždňa odborných zručností komunitným online projektom #Objav svoj talent! Súťaž je pre všetkých stredoškolákov, navyše študenti stredných odborných škôl môžu vyhrať zážitok s ambasádormi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania vybrali na základe kritérií Európskej komisie na pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy 2018 predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Jaroslav Baška sa tak stal aj slovenským ambasádorom tohtoročného Európskeho týždňa odborných zručností (European Vocational Skills Week 2018. Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je poukázať na prínos odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre pracujúcich všetkých vekových kategórií, čo podporuje aj motto kampane: „Objavte svoj talent!“ Úlohou slovenského ambasádora Jaroslava Bašku bude ukázať, že OVP a učňovské vzdelávanie sú rozumnou voľbou, ktorá vedie k vysoko kvalitným pracovným pozíciám a lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

Čo je talent?

Voľná definícia slova talent je súbor schopností umožňujúcich originálne či nadpriemerné výkony. Súťaž #Objav svoj talent! vychádza z premisy, že „v každom z nás je niečo výnimočné, čo nás predurčuje na úspech v povolaní a zároveň spôsobuje, že sme v práci a v živote šťastní. Talent v nás často objavia skúsení učitelia alebo rodičia, hovoria o , čím sa stalo jedným z bjavenie v sebe.kou apokojní“na úspech v povolaní a zároveať zážitok s ambasádormi.ňom výsledky našej práce a niekedy môže byť poznávacím znakom pocit radosti spojený s nejakým výkonom,“ hovorí Mária Rusková, koučka a mentorka.

Ilustračný obrázok: (Zdroj:https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/agenda-announced-european-vocational-skills-week-2018_en)

Na sociálnej sieti Instagram stačí hashtagom označiť fotografiu, kde môže stredoškolák ukázať svoj talent, prácu, záľuby, sny, ambície alebo jednoducho to, čo ho teší. Súťaž je pre všetkých stredoškolákov, navyše študenti stredných odborných škôl môžu vyhrať zážitok s ambasádormi.

 „Chceme inšpirovať mladých ľudí v celej Únii, aby čo najlepšie využili ponuku odborného vzdelávania a prípravy na rozvinutie svojho  talentu. Kombinácia talentu a odborných zručností totiž otvára dvere novým príležitostiam a úspešnej kariére. Presne tomu má pomôcť Európsky týždeň odborných zručností – preto mladé talenty vyzývam: neváhajte a využite príležitosť!“ povzbudzuje mladých ľudí Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Odborné vzdelávanie v Európe a na Slovensku

Až 60 % absolventov odborného vzdelávania a prípravy nájde prvé dlhodobé zamestnanie do jedného mesiaca od ukončenia štúdia, po šiestich mesiacoch tento podiel vzrastá na 80 %. Počet voľných pracovných miest pre vysokokvalifikovaných ľudí  sa v rokoch 2015 – 2025 zvýši o 21 percent, kým príležitostí pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou bude o 17 percent menej. 

Podľa údajov CVTI SR je na Slovensku vyše 440 stredných odborných škôl s viac ako 140-tisíc žiakmi. Pre predstavu – v súčasnosti z troch stredoškolákov dvaja študujú na odbornej škole a jeden na gymnáziu.

 

Informácie poskytla: Barbora Červenková, Produkcia s. r. o.

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie:

Učiteľské noviny

CVTI SR

#Objav svoj talent!

Európsky týždeň odborných zručností

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky