Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo sa môžete naučiť o lese online

Galina Lišháková

Vďaka novému koronavírusu sme museli bez prípravy „nabehnúť“ na online vzdelávanie. Prirodzene, spočiatku to prinášalo najmä nervy a chaos. Ale teraz už môžeme hovoriť aj o kopci zábavy a dobrých nápadov. Počuli ste už o portáli www.lesnapedagogika.sk

Ilustračné foto: Dievčatko s notebookom v lese. Zdroj: iStock

Nízky nárast pozitívne testovaných na koronavírus na Slovensku (denne pod desať) umožnil vláde uvoľniť bezpečnostné opatrenia, dokonca zlúčiť ich druhú a tretiu fázu do jednej. Premiér Igor Matovič na svojej tlačovej konferencii v pondelok 4. mája preto odpovedal aj na otázku, kedy sa otvoria škôlky a školy, čo je súčasťou štvrtej fázy uvoľňovania. Hoci sa na začiatku protipandemických opatrení uvažovalo o obnovení klasického vyučovania až v septembri, teraz premiér pripustil, že sa s ním možno začne už o dva týždne, ak bude situácia rovnako priaznivá. Závisí to však aj od toho, na čom sa zhodne konzílium odborníkov.

Počas dvoch mesiacov online vyučovania vzniklo množstvo skvelých nápadov, ktoré sa dajú využiť, aj keď sa deti vrátia do tried k svojim učiteľkám a učiteľom, a to nielen v škôlkach a školách, ale aj doma počas hry.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) bežne tvorí najrozličnejšie materiály pre virtuálne prostredie s cieľom informovať a vzdelávať. Napríklad krátke videá, články, kvízy, pracovné listy. Aktuálna mimoriadna situácia však výrazne ovplyvnila aj programy, ktoré NLC – ÚLPV Zvolen pred pandémiou rozbehlo. Ovplyvnila najmä projekty Detská lesnícka univerzita a Les ukrytý v knihe, ktoré si v tomto roku pripomínajú svoje desiate ročníky existencie. Ich tvorcovia sa však novej situácii rýchlo prispôsobili a v programoch pokračujú prostredníctvom internetu aj prípravou metodických materiálov na samostatné vzdelávanie pre žiakov a školy. Dostanete sa k nim na portáli www.lesnapedagogika.sk.

Ikona LP ONLINE. Zdroj: NLC – ÚLPV Zvolen

Kliknutím na túto ikonu sa dostanete k online projektom lesnej pedagogiky. Zdroj: NLC – ÚLPV Zvolen

Zapojte sa do súťaže

Ikona LP ONLINE vás privedie k už spomínaným rozbehnutým projektom. Do 20. mája sa školáci môžu zapojiť do súťaže Les ukrytý v knihe, ktorú portál veľmi pestro sprístupňuje. Najprv majú za úlohu spoznať Povesť o Hrone od Márie Ďuríčkovej. Priamo na portáli si ju môžu prečítať alebo vypočuť s pekným prednesom. Vyplniť päť otázok o tomto texte bude pre nich hračka. No tretia úloha je akčnejšia, majú odfotografovať slovenský hrad alebo iné historicky významné miesto. Najkrajšie zásielky súťažiacich budú odmenené milými lesnými darčekmi. Akými, to je prekvapenie.

V Detskej lesníckej univerzite

Ikona Detská lesnícka univerzita vás privedie k projektu pre žiakov šiestych ročníkov základných škôl, do ktorého sa v tomto školskom roku zapojilo 8 škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice a okolia. Aj napriek pandémii pokračuje vo virtuálnom priestore, a tak si ho môžu užiť aj tí, ktorí sa doň tento rok nezapojili, čiže všetky deti, ich rodičia a pedagógovia. Aj tu nájdu interaktívne úlohy či krátke 20- až 40-sekundové videá o tom, ako sa les prirodzene obnovuje, umelo zalesňuje či prečisťuje, keď ho prehustia mladé výhonky kríkov a stromov alebo sa v ňom nachádzajú choré či padnuté stromy.

V ďalšej ikonke Za poznaním do lesa sú materiály určené pre pedagógov i rodičov detí materských škôl a žiakov II. stupňa základných škôl. Pre škôlkarov sú to pracovné listy v podobe maľovaniek. Kým si ich deti vyfarbia, dospelí im z nich môžu prečítať aj prerozprávať pár zaujímavostí o lese, o práci lesníkov, ale aj o tom, ako sa v lese správať. Pracovné listy pre školákov obsahujú, pravdaže, viac informácií a zložitejšie úlohy.

Od počítača do lesa

Na portáli lesnej pedagogiky však toho nájdete oveľa viac. Môžete si napríklad pozrieť niekoľko krátkych 20- až 40-sekundových videí o lesných zvieratách žijúcich v našich končinách, ako sú diviaky, srnky, vlky, rysy, medvede, ale tiež videá, ktorých problematikou je starostlivosť o les a práca lesníkov. Dlhšie skoro dvadsaťminútové video na úvodnej stránke vám priblíži históriu lesnej pedagogiky, ktorá vznikla v Kalifornii v 90-tych rokoch minulého storočia a odtiaľ sa preniesla do Európy, najmä do nemecky hovoriacich krajín, ako je Nemecko, Rakúsko či Švajčiarsko. Jej koncepcia spočíva najmä v učení pomocou zážitku, vlastnej skúsenosti, ale aj prostredníctvom výtvarných a hudobno–dramatických metód.

Na Slovensku sa lesná pedagogika šíri už osemnásť rokov. Národné lesnícke centrum vo Zvolene dokonca vyškolilo už 385 certifikovaných lesných pedagógov, ktorých si môžete objednať ako jednotlivec alebo skupina. Vo všeobecnosti sú ich služby bezplatné, ale môžete si objednať aj platené, objednané na konkrétny program, tému a podobne. Lesní pedagógovia sa vedia prispôsobiť vašim požiadavkám a urobiť tak hodinu na mieru. Venujú sa nielen škôlkarom, žiakom stredných škôl, ale aj dôchodcom, deťom so špeciálnymi potrebami či deťom, ktoré sú práve v nemocnici. Majú širokú  paletu činností. Ak budete chcieť, môžete s nimi tiež čistiť či vysádzať les, alebo absolvovať lesný tábor.

K lesnému pedagógovi sa vzhľadom na GDPR (zákon o ochrane osobných údajov) možno dostať len cez organizáciu, v ktorej pracuje, takže musíte trochu popátrať aký subjekt obhospodaruje lesy vo vašom okolí. Ak sa vám to nepodarí, NLC – ÚLPV Zvolen, ktoré tiež poskytuje túto službu, vám túto informáciu sprostredkuje.

Lesná pedagogika ako jedinečné miesto vzdelávania propaguje les a preferuje pobyt vo vonkajšom prostredí.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

NLC – ÚLPV Zvolen je profesionálna vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, a to predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

(GC)
Zdroje: Tlačová správa NLC – ÚLPV Zvolen
Foto: NLC – ÚLPV Zvolen, iStock

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky