Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prezidentka ocenila štátnym vyznamenaním aj vedcov

VEDA NA DOSAH

Zuzana Čaputová ocenila 25 osobností za ich tvorivosť, vytrvalosť, obetavosť, ochotu aj schopnosť prekonávať prekážky.

Onkológ Michale Mego preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy z rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky SR. Zdroj: oficiálna facebooková stránka Zuzany Čaputovej, prezidentky SR

Onkológ Michal Mego preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie, z rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky SR. Zdroj: oficiálna facebooková stránka Zuzany Čaputovej

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej republiky v nedeľu 8. mája 2022 štátnymi vyznamenaniami 25 osobností.

Prezidentka udeľuje ocenenia za mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy. Medzi aktuálne ocenenými boli osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šesť in memoriam.

Michal Mego sa zaoberá výskumom rakoviny

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie, získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Michal Mego, popredný slovenský onkológ, klinik a vedec, ktorý sa zaoberá výskumom predovšetkým v oblasti problematiky cirkulujúcich nádorových buniek. Michal Mego je prednostom II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a súčasne aj Národného onkologického ústavu v Bratislave. Je tiež hlavným odborníkom pre klinickú onkológiu Ministerstva zdravotníctva SR.

Na portáli Veda na dosah sme písali, že k jeho najdôležitejším výsledkom patria dva medzinárodné patenty týkajúce sa nových metód na detekciu cirkulujúcich nádorových buniek. Medzi ďalšími je identifikácia viacerých biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu pri nádoroch semenníkov, pričom niektoré predstavujú aj potenciálne terapeutické ciele. Zaoberá sa aj možnosťami využitia probiotík v onkológii. Náš rozhovor s ním si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci link Profesor Michal Mego získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2019.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy prevzal Milan Lapin, meteorológ a klimatológ prevzla z rúk Zuzany Čaputovej, prezidetnky SR. Zdroj: oficiálna facebooková stránka Zuzany Čaputovej, prezidentky SR

Milan Lapin, meteorológ a klimatológ, si z rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky SR, prevzal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy. Zdroj: oficiálna facebooková stránka Zuzany Čaputovej.

Milan Lapin sa zaoberá problematikou klimatických zmien

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy získal taktiež Milan Lapin, meteorológ a klimatológ pôsobiaci na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty fyziky, matematiky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Na našom portáli môžete spoznať napríklad jeho názory na problém migrácie ľudí v dôsledku klimatických zmien, a to v článku na nasledujúcom linku: V boji proti globálnemu otepľovaniu existuje cesta. Ale je pre nás veľmi nepohodlná.

Ak chcete očami Milana Lapina nazrieť do problematiky klimatických zmien hlbšie, prečítajte si na Vede na dosah články: Fyzikálny mechanizmus klimatickej zmeny a jej možné dôsledky (1. časť) a Fyzikálny mechanizmus klimatickej zmeny a jej možné dôsledky (2. časť).

Alebo si pozrite video na YouTube CVTI SR z prednášky Milana Lapina Globálne otepľovanie – fakty a mýty.

Zoznam všetkých vyznamenaných osobností nájdete na linku Prezidentka SR.

Záznam z udeľovania štátnych vyznamenaní vysielala RTVS.

„Ako vidíme, demokracia nikdy nie je vybojovaná raz a navždy. Hrozbou pre slobodu pritom nemusí byť iba vojna, hrozbou sú aj recidívy násilných a totalitných ideológií, ktoré si opätovne nachádzajú svojich stúpencov,“ povedala v úvodnom príhovore ceremoniálu Zuzana Čaputová, prezidentka SR.

„Opravujme teda našu demokraciu, keď vidíme jej chyby. Zdokonaľujme ju, ale nerozkladajme ju. Nerozoberme ju na súčiastky, ktoré nebudeme vedieť spojiť,“ vyzvala.

Zdroje: RTVS, Prezidentka SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky