Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Športové právo o férovosti v športe

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok:paragraf

Od nového akademického roka 2017/18 otvára sa pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania na Paneurópskej univerzite – športové právo.

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule v zvolenom akreditovanom študijnom programe navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v zameraní. Všeobecne vzdelanie v študijnom odbore PRÁVO si študenti, pokiaľ chcú, môžu obohatiť aj voľbou zamerania podľa svojho záujmu, pričom všetky ponúkané sú odrazom súčasných potrieb na trhu právnických profesií.

V júni 2017 podpísal dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.  Memorandum o spolupráci s Mgr. Igorom Šumichrastom, výkonným riaditeľom odborného združenia Učená právnická spoločnosť. Plánovaným výsledkom spolupráce je aj čerpanie z teoretických a praktických skúsenosti Učenej právnickej spoločnosti a jej členov pri tvorbe modernej športovej legislatívy Slovenskej republiky – v rámci výučby nového zamerania fakulty, a to „Športové právo“, ktoré sa prvýkrát otvára v akademickom roku 2017/2018.

Stručná charakteristika zamerania

Neexistencia komplexnej právnej regulácie športovej agendy v SR, resp. roztrieštenosť právnej úpravy, spôsobila nezáujemIlustračný obrázok: učebnice právnej vedy o toto veľmi špecifické právne odvetvie, resp. subsystém právneho poriadku. Uvedené sa však začína meniť, a to najmä v súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vykonávacích predpisov k obom zákonom. Začína sa klásť väčší dôraz na ochranu zdravia športovcov, antidopingovú politiku, bezpečnosť športových podujatí a stanovenie ich súvisiacich pravidiel a i. Čoraz väčší priestor v aplikačnej praxi získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka zameranie, ktoré by malo vyvážiť doterajší nedostatok absolventov znalých problematiky, no predovšetkým tém súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Navyše predmetné zameranie môže byť veľmi atraktívnym doplnkom všeobecného študijného programu právo, najmä pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.

Po ukončení štúdia tak absolventi tohto zamerania budú mať nielen plnohodnotný diplom umožňujúci im vykonávať všetky klasické právnické povolania (napr. advokát, notár a pod.), ale budú držiteľmi osobitných osvedčení preukazujúcich získanie osobitných vedomostí a zručností práve v rámci športového práva.

 

Viac informácii o študijnom zameraní športové právo nájdete tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie nám poskytla Katarína Holetzová, marketingová manažérka, Oddelenie marketingu a médií PEVŠ n. o.

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky