Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odborný seminár: Kriminalistika v praktických príkladoch

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Zdroj:https://www.minv.sk/?krimiseminar

Dňa 19. marca 2019 bude na Materiálovotechnologickej fakulte (MtF) Slovenskej technickej univerzity prebiehať pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne. Na seminári budú prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví. Podujatie organizuje Kriminalistický a expertízny ústav PZ v spolupráci s MTF STU (UIBE).

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave prijala ponuku zorganizovať odborný seminár Kriminalistika v praktických príkladoch, v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru. Seminár má dva hlavné ciele. Prvým je priniesť študentom najnovšie poznatky z praxe a súčasne im poskytnúť prehľad o možnostiach rozvoja ich kariéry v oblasti súdneho inžinierstva. Druhým cieľom je oboznámiť odbornú verejnosť, najmä súdnych znalcov, príslušníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu a zamestnancov partnerských inštitúcií zo zahraničia o možnostiach využitia technického vybavenia Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave v znaleckej činnosti.

 
Ilustračný obr.: Slovenská kriminalistická spoločnosť

Znalecká činnosť sa vykonáva v rôznych odboroch a odvetviach (napr. materiály a medzné stavy materiálov, bezpečnosť práce a personalistika), pričom každý súdny znalec musí mať v príslušnom odbore vzdelanie a prax. Preto študenti každého odboru na MTF spĺňajú podmienku vzdelania na výkon činnosti súdneho znalca v odbore, ktorý vyštudovali.

Na seminári budú predstavené možnosti aplikácie špičkového technického vybavenia ktorým MTF STU disponuje, vrátane unikátnych patentovaných riešení, ktorými MTF STU disponuje ako jediná na svete, v kriminalistickej praxi. Ide Zapaľovaciu pec   a  Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov informoval  nás odborný garant podujatia Jozef Martinka.

Medzi odvetvia z odboru kriminalistiky, ktoré budú prezentované patria napríklad aj aplikovaná psychofyziológia, antropológia, grafická diagnostika, chémia a biológia a mnohé ďalšie. Zo zahraničných  účastnikov potvrdili účasť zástupcova Kriminalistického ústavu Policie České republiky a Instytut Kryminalistyczny Polska (z Poľska), informoval Jozef Martinka.

Všetky oblasti prednášok sú zverejnené na stránke: https://www.minv.sk/?krimiseminar

 

Informácie poskytla: Jana Boškovská z Odboru poznatkového manažmentu MTF STU v Trnave a odborný garant podujatia doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: Slovenská kriminalistická spoločnosť

MVSR: Pozvánka na seminár

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky