Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

November ´89 – Cesta k slobode

Marta Bartošovičová

November ´89 – Cesta k slobode

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sú pre verejnosť aj v Bratislave pripravené rôzne kultúrne podujatia. Udalostiam a odkazu Novembra ´89 sú venované originálne výstavné, divadelné i filmové projekty. 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a ich partnerské inštitúcie pripravili v tejto súvislosti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré návštevníkom umožnia nahliadnuť do procesu zániku totality a nástupu demokracie. 

Bratislavský hrad, SNM – Historické múzeum: 15. 11. 2019 do 22. 11. 2020

Už tri desaťročia žijeme v slobode. Pri každom okrúhlom výročí Nežnej revolúcie pripravilo Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Klubom 89 pripravilo výstavu: N´89 – Cesta k slobode.

Pri 30. výročí sa rozhodlo tento projekt rozšíriť o rozmer vnímania slobody. Od revolučných dní v roku 1989 dorástli na Slovensku dve generácie mladých ľudí, ktorí buď Nežnú revolúciu nezažili, alebo mali sotva 10 rokov a teda ešte nerozumeli politickým zmenám v štáte. Preto začiatok výstavy je zasadený do polovice 80. rokov 20. storočia a vnímavý návštevník bude mať možnosť spoznať alebo pripomenúť si hlavné obmedzenia slobody v komunistickom Československu.

Vďaka spolupráci s mnohými inštitúciami a desiatkami súkromných osôb návštevník bude môcť spoznať aj dodnes nevystavované predmety, ktoré sú doplnené multimediálnymi prvkami. Cesta za slobodou je ukončená prvými slobodnými voľbami a symbolicky aj zničením Pamätníka Klementa Gottwalda a premenovaním Gottwaldovho námestia na Námestie slobody. 

November 1989. Zdroj foto: SNM – Historické múzeum v Bratislave

Cez víkend 16. – 17. 11. 2019 si SNM – Historické múzeum pripomína udalosti novembra 1989 viacerými sprievodnými podujatiami. V sobotu 16. 11. začne predaj nulovej euro bankovky s motívom Nežnej revolúcie. Bankovku bude možné kúpiť v múzejnom obchode pod Čestným nádvorím na Bratislavskom hrade.

V nedeľu 17. 11. sa v uliciach Bratislavy ocitne až 9 historických a retro vozidiel, aké jazdili v Bratislave v 80. rokoch. Dokonca pôjde aj presne o tie vozidlá, aké pred 30 rokmi vozili študentov na protesty. SNM – Historické múzeum v spolupráci s Dopravným podnikom vypraví vozidlá, oblepí ich dobovými plagátmi a vypraví smerom na Bratislavský hrad.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi prináša informácie o kultúrnom programe, ktorý sa tematický dotýka roka 1989. 

Spustenie interaktívnej web stránky www.1989.sng.sk a digitálneho projektu Čas-opis 1989 – Digitálny projekt Čas-opis 1989 platformy Lab.SNG ukazuje menej známu podobu Nežnej revolúcie. Prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov skúma vizuálnu kultúru Novembra ̕̕̕ 89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie.

Bohatý vizuálny materiál sprevádzajú komentáre aktérov revolúcie alebo odborníkov na históriu. Tematické online nástenky sa venujú premene verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií, zachytávajú solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré zjednotili slovenskú verejnosť. Návštevníci webovej stránky môžu deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku ČASO-PIS konceptuálneho umelca Júliusa Kollera, dokumentujúceho udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. Okrem interaktívneho webu ponúkne SNG rôzne sprievodné programy, workshopy a metodické aktivity pre školy.

Slovenská národná galéria, Esterházyho palác v Bratislave 

Čas-opis ‘89, Architektúra 1989

19. 11. 2019

Architektúra  ‘89 – Záver osemdesiatych rokov u nás nebol spojený len s náhlou zmenou politického svetonázoru – zlomový je aj pre umenie a architektúru. Ako sa formovali nové uličné čiary Bratislavy, ktoré tvorili kulisu udalostiam Nežnej revolúcie? Aj o tom bude jesenná Architúra s architektom Martinom Zaičkom s miesto stretnutia na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave.

30. 11. 2019

Teraz alebo nikdy!  – Na sprievodnom podujatí Teraz alebo nikdy! sa s oddelením galerijnej pedagogiky SNG pozriete na udalosti Novembra ʼ89 z rôznych strán. Na kreatívnom workshope sa budete zaoberať vizuálnou silou dobových plagátov, vyskúšate si aj takmer zabudnutú techniku výroby plagátov – sprejovanie cez šablóny. Vedomostný kvíz nebude sledovať len fakty, dátumy či osobnosti, ale aj nevšedné súvislosti, ktoré odhalia napríklad aj denníkové zápisky Kollerovho ČASO-PIS-u. 

Kino Lumière, Bratislava, 1. – 30. 11. 2019

Cyklus Nežná revolúcia a film – Na odstránenie komunistického režimu v Československu samozrejme reagovali aj filmári. V cykle Nežná revolúcia a film nájdu diváci viacero komponovaných blokov, do ktorých Miro Ulman z Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu zaradil spravodajské, dokumentárne, ale aj hrané filmy. 

Zdroj: SNM – Historické múzeum a MK SR

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotozdroj: www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

www.sng.sk/sk/programy/2474_architektura-utf70089

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky