Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Máš talent v oblasti vedy, umenia alebo športu? Prihlás sa do programu Talenty Novej Európy!

Marta Bartošovičová

Ondrej Vrábel, talentovaný informatik

V tomto roku sa koná 12. ročník grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý realizuje Stredoeurópska nadácia spolu so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., Bratislava. Cieľom programu je pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom, aby mohli ďalej rozvíjať svoj talent. Prihlásiť sa dá do 25. februára 2019.

Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom.

Talenty Novej EurópyStredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT a. s. dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Podpora mladých talentov je rozdelená do troch oblastí: veda, umenie a šport. Uchádzači, ktorí splnia podmienky a budú vybraní odbornou porotou, dostanú ponuku získať finančný príspevok (grant). Celková suma pre všetky tri oblasti je 66 tisíc eur. Grant môžu použiť na úhradu nákladov spojených s rozvojom svojho talentu.

Počas 11-tich rokov existencie programu Talenty Novej Európy získalo granty v hodnote viac ako 650 tisíc eur celkovo 350 talentovaných žiakov a študentov. Financie využili napríklad na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy. Veľká časť z grantov smerovala aj na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí, účasti na športových podujatiach a tréningov.

Kto môže získať grant?

V rámci aktuálneho ročníka programu Talenty Novej Európy sa o grant v oblasti VEDA a UMENIE môžu uchádzať: žiaci a študenti vo veku od 12 do 25 rokov (v prípade hudobného talentu od 10 rokov), ktorí navštevujú ZŠ, SŠ alebo VŠ a majú za sebou úspechy v domácich alebo zahraničných súťažiach. Ich konkrétne umiestnenie v celoslovenskej súťaži by malo byť a 1. – 3. mieste alebo v medzinárodnej súťaži (s účastníkmi minimálne z troch rôznych krajín) na 1. – 10. mieste.

V oblasti ŠPORT sa môžu o grant uchádzať žiaci a študenti vo veku od 8 do 18 rokov navštevujúci ZŠ alebo SŠ (okrem profesionálnych športovcov a športovkýň), ktorí majú za sebou úspechy v domácich alebo zahraničných súťažiach, a to konkrétne umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. – 10. mieste v medzinárodnej súťaži.

Uchádzať sa o grant môžu aj mladí ľudia, ktorí sú prijatí na štúdium na vysokú školu od akademického roku 2019/2020, ako aj úspešní finalisti predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu. Grant je možné žiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent v oblasti vedy, umenia alebo športový talent). Neplnoleté dieťa musí do projektu prihlásiť jeho zákonný zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám.

Aký bol predchádzajúci ročník?

Odborné poroty v 11. ročníku rozhodli, že zo 185 prihlásených sa Talentom Novej Európy stalo 54 z nich. Finančnú podporu získalo 30 športovcov a 24 umelcov a vedcov. Rozhodujúcim kritériom boli dosiahnuté výsledky na medzinárodnej úrovni, ako aj perspektíva ďalšieho rozvoja talentu.

Vo finálových kolách talentovaní mladí ľudia svojimi vynikajúcimi prezentáciami prekvapili aj skúsených porotcov. O grantoch v minulom ročníku rozhodovali: výtvarníčka Ilona Németh, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernő Kelecsényi, šéfredaktor a majiteľ portálu http://www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz, chemik zo SAV Tomáš Bertók a violončelista Jozef Lupták.

Výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor v tejto súvislosti uviedla: „Každý rok pribúdajú nové mladé osobnosti, ktoré ma prekvapia svojou víziou a odhodlaním ísť za svojim snom. Som šťastná, že naši laureáti z predchádzajúcich ročníkov študujú na prestížnych medzinárodných univerzitách, sú členmi najlepších hudobných telies, pracujú v špičkových vedeckých tímoch a dosahujú výnimočné športové výsledky.“

Vyjadrenia troch úspešných talentov z doterajších ročníkov

Kategória VEDA

Ondrej Vrábel: „Od malička som chcel byť vynálezcom. Chcel som vytvoriť niečo nové a užitočné. Keď som mal asi 11 rokov, uvedomil som si, že sesternica mojej maminy Dáška, potrebuje pri učení špeciálny prístup. Rozhodol som sa, že pre ňu vytvorím aplikáciu, s ktorou sa jej bude učiť ľahšie. Postupne som sa učil programovať a začal som pripravovať jednoduché hry, pomocou ktorých sa učila písmená, farby či čísla. Môj projekt (alebo vynález?) Pinf Hry sa začal rozrastať, dostal sa do desiatok škôl a stoviek rodín. Mojou motiváciou sú úsmevy detí, ktoré sa s Pinf Hrami hrajú, spokojné názory rodičov a učiteľov a v neposlednom rade aj ocenenia hodnotiace moju prácu. Chcem, aby moje špeciálne vzdelávacie hry pomáhali čo najviac deťom, ktoré pomoc potrebujú.“

Kategória UMENIE

Ján Bogdan: „Na violončelo hrám od svojich 5 rokov. Niekoľkokrát som získal ocenenie „Talent Novej Európy“ a aj vďaka víťaznému grantu môžem dnes študovať na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni.“

Kategória ŠPORT

Alexander Světlík: „Už ako 16-ročný plavec som prekonal 30-ročný rekord najznámejšieho slovenského plavca všetkých čias Marcela Géryho na 200 m motýlik o takmer 3 sekundy. Vo svojej krátkej kariére som získal 22 titulov majstra SR a celkovo som prekonal 51 slovenských rekordov v plávaní.“

Prehľad víťazov v jednotlivých ročníkoch programu Talenty Novej Európy

Pred vyplnením online prihlášky si podrobne prečítajte pravidlá grantového programu pre oblasti veda, šport a umenie.

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na http://www.tne.sk

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky