Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kreatívna Európa: Nový systém umožňujúci európskym umelcom pracovať v zahraničí

Marta Bartošovičová

Kreativna Europa Foto: Facebook

Európska komisia pripravila pôdu pre nový systém umožňujúci európskym umelcom pracovať v zahraničí. Úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a kultúrnych odborníkov. Pilotný projekt i-Portunus, financovaný z programu Európskej únie s názvom Kreatívna Európa, je konkrétnym výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru, ktorá bola prijatá v roku 2018.

Vďaka rozpočtu 1 milión eur bolo v roku 2019 z projektu i-Portunus finančne podporených 343 umelcov a profesionálov z 36 krajín pôsobiacich v oblasti múzických alebo výtvarných umení, čo im poskytlo možnosť pracovať 15 až 85 dní v zahraničí.

Logo Európskej komisie  Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics k novému systému uviedol: „Som hrdý na to, že sme zaviedli tento vôbec prvý systém financovaný zo zdrojov EÚ, ktorý pomáha umelcom a profesionálom v oblasti kultúry získať skúsenosti v zahraničí a budovať nové partnerstvá s ostatnými tvorcami z iných krajín. Je to kľúčový krok smerom k podpore inovácií a konkurencieschopnosti v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v našich hospodárstvach a spoločnostiach.“

Na získanie podpory z projektu i-Portunus museli uchádzači preukázať osobitný a presne vymedzený cieľ, napr. rozvoj medzinárodnej spolupráce, pobyt s konkrétnymi výsledkami alebo profesijný rozvoj v cieľovej krajine. Od apríla do septembra 2019 umelci a odborníci v oblasti kultúry predložili viac ako 3 200 žiadostí o podporu. 

Projekt i-Portunus mal úspech u mladých umelcov

Spätná väzba od účastníkov a kultúrnych sektorov je veľmi pozitívna. Projekt i-Portunus mal najväčší úspech u mladých a začínajúcich umelcov. Na konferencii v Bruseli 15. a 16. októbra 2019 sa zišli niektorí umelci, ako aj hlavní aktéri zastupujúci sektory – hudba, divadlo, tanec, festivaly a literatúra, a národné a medzinárodné kultúrne inštitúty, ako Európska kultúrna nadácia, s cieľom diskutovať o možnostiach zlepšenia tohto systému. Diskusie sa premietnu do odporúčaní, ktoré zainteresované strany predložia Komisii na konci realizácie projektu.

Komisia investuje do ďalších dvoch projektov

V roku 2020 Európska komisia investuje do dvoch podobných projektov ďalších 1,5 milióna eur. Výsledky a odporúčania zo všetkých pilotných projektov budú základom pre trvalé opatrenia navrhnuté v rámci budúceho programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

V máji 2018 Európska komisia uverejnila oznámenie „Nová európska stratégia pre kultúru“, v ktorom sa stanovujú ciele spolupráce na úrovni EÚ a navrhuje 25 prioritných opatrení. Jedným z týchto opatrení je podpora „mobility odborníkov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch“. Do pracovného programu Kreatívna Európa na rok 2018 bol zahrnutý aj cezhraničný program mobility pre umelcov a tvorivé osoby s cieľom otestovať nový systém financovania s väčším objemom prostriedkov v rokoch 2019 a 2020. Program sa bude pravidelne realizovať po roku 2020 v rámci nového programu Kreatívna Európa.

i-Portunus je krátkodobý pilotný projekt, ktorý bol vybraný a financovaný z programu EÚ Kreatívna Európa a ktorý podporuje európsku kultúru a audiovizuálne sektory.

Na realizáciu tejto novej iniciatívy bola v roku 2018 uverejnená výzva na predkladanie ponúk. Úspešným uchádzačom bolo konzorcium pozostávajúce z týchto partnerov: Goethe-Institut (Nemecko), Institut français (Francúzsko), Nida Art Colony Vilniuskej akadémie umení (Litva) a Izoľacija (Ukrajina). Pilotný projekt sa začal v januári a bude trvať do februára 2020, keď má konzorcium predložiť svoje hodnotenie a politické odporúčania.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6121_sk.htm 

Ilustračné foto: www.facebook.com/CulturalContactPoint/photos/

Vedecký kaleidoskop

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky