Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Skamenelé stopy života

VEDA NA DOSAH

ipolytarnoc

Veľké množstvo informácií z praveku nám okrem zachovalých skamenelín poskytujú aj skamenelé stopy. Veda špecializujúca sa na skúmanie takýchto stôp je súčasťou paleontológie a nazýva sa ichnológia.

Skamenelé stopy sú síce nenápadnými skamenelinami, dopĺňajú však naše poznanie o mnohé záhady minulosti Zeme a histórie života.

Väčšina z nás si vie dobre predstaviť klasickú skamenelinu v podobe ulity, kosti dinosaura, zuhoľnatenej prvohornej paprade alebo hmyzu v priehľadnom jantári. Ďalšou formou skamenelín sú však aj fosílne stopy. Tieto stopy skúma ichnológia (názov pochádza zo starogréckeho: ἴχνος – stopa). Na prvé počutie vyvoláva dojem, že reprezentuje iba malú skupinu veľmi vzácnych nálezov, ale nie je to tak.

Skamenelé stopy činnosti organizmov

thalassinoidesMedzi skamenelé stopy patrí všetko, čo vznikalo v súvislosti s aktivitou živých organizmov na akomkoľvek materiáli, substráte, v ktorom organizmus žil. Biológovia tak považujú trus, chodbičky hmyzu pod kôrou stromu, ohlodanú šušku smreku, hniezda vtákov, chodbičku myši v snehu či v zemi či pavučinu za stopy zvierat. A čo stovky miliónov organizmov zanechávajúcich za sebou skamenelé stopy počas celého doterajšieho života na Zemi? Zachoval sa z nich síce iba nepatrný zlomok, ale aj tak ich je nespočetné množstvo. Najstaršie organizmy po sebe nechali (odtlačili) stopy na povrchu morského dna, neskôr iné hĺbili chodbičky, tunely, nory na dne pravekých morí. Preto nachádzame skamenelé stopy takmer vo všetkých sedimentárnych horninách, kdekoľvek na svete. Tiež stopy v podobe odtlačkov končatín zvierat napríklad v piesku, ale tie sú relatívne vzácne.

Dinosaury aj treťohorná fauna

Na Slovensku sa takéto stopy odtlačkov nôh dinosaurov našli iba vo vrchnotriasových usadeninách v Tatrách starých 208 až 201 miliónov rokov. Najbližšie známe miesto s dinosaurími stopami je v Jurskom parku vo Svätokrížskych horách v Poľsku. Z obdobia treťohôr sa zachovali tiež skamenelé stopy cicavcov a vtákov v Maďarsku. Lokalita svetového významu so stopami treťohornej fauny Ipolytarnóc (Ipeľský Trnovec) sa nachádza 10 kilometrov od mesta Lučenec. V Ipolytarnóci sa našli stopy vtákov, pravekých nosorožcov, kopytníkov i šeliem staré 23 až 17 miliónov rokov.

Prírodná rezervácia v Ipolytarnóci

Prírodná rezervácia v Ipolytarnóci zatiaľ vydala asi 3 000 stôp jedenástich druhov zvierat. Okrem stôp sú v tunajšej rezervácii tiež nálezy veľkých skamenelých kmeňov borovíc a tiež modely zvierat – pôvodcov stôp – v životnej veľkosti umiestnených priamo pod holým nebom v prírode. Návštevníci sa môžu takto interaktívne a tiež s pomocou trojdimenzionálnych filmov oboznámiť so zvieratami, ktoré žili na tomto území pred miliónmi rokmi. Vrstvové plochy s tisíckami skamenelých stôp ležia na pôvodnom mieste, a tak si môžu návštevníci sami vyskúšať ich hľadanie a určovanie. Podobné nálezy treťohorných stôp takéhoto formátu sú veľmi vzácne.  

 

Autor: Mgr. Vladimír Šimo, PhD., Ústav vied o Zemi SAV

Foto: autor

Viac o skamenelých stopách dávnych živočíchov a o ich náleziskách aj na Slovensku, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 2/2016).

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky