Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Park miniatúr v Podolí

VEDA NA DOSAH

Bratislavský hrad (model z Parku miniatúr 2017)

Leto je čas vytúžených prázdnin a dovoleniek. Ak chcete zažiť niečo nezabudnuteľné, nemusíte jazdiť stovky kilometrov do zahraničia, ktoré v tejto dobe nie je práve najbezpečnejšie. Ak sa ocitnete v okolí Piešťan, jednou z atrakcií pre všetky vekové kategórie je aj Park miniatúr v neďalekom Podolí. Naše najznámejšie historické budovy tu nájdete ako ich verné zmenšeniny.

Je to unikátny projekt cestovného ruchu na Slovensku. V expozícii nachádzajúcej sa v parku  je v súčasnosti umiestnených 68 modelov hradov, zámkov, kostolíkov, chát a rozhľadní a rodných domov. Slovensko bolo odjakživa bohaté na hrady, zámky, kostoly, kultúrne a historické pamiatky. Mnohé z nich zanikli, či sú už v žalostnom stave, pripomína nám ich len pár kameňov v lese. Cieľom tvorcov parku je zachrániť ročne min. 4 – 5 objektov kultúrneho dedičstva, vyhotovených v podobe z čias ich najväčšej slávy. Všetky modely sú postavené ako vedecké rekonštrukcie, zhotoveniu každého predchádzalo spracovanie výkresovej dokumentácie, rozpracovanie jednotlivých komponentov a následné osadenie v teréne. Modely sú zhotovené v mierke 1:50, niektoré, hlavne kostoly, chaty a rozhľadne sú v mierke 1:25, resp. 1:30. Areál má unikátnu polohu, priamo v srdci regiónu ďalších atrakcií okolia kúpeĺného mesta Piešťany – troch hradov – Čachtice, Beckov a Tematín.

Hrad Tematín (Park miniatúr 2017)

Krátko z histórie parku
Zakladateľ parku, pán Juraj Hlatký, podľa vzoru podobných parkov v zahraničí, chcel realizovať takýto areál aj na Slovensku. Na takmer hektárovom pozemku v obci Podolie, priamo pri areáli základnej školy, sa začali prípravné práce v roku 2003. Bolo treba pripraviť pozemok, vyrezať nadbytočné stromy, zarovnať terény a začalo sa stavať. Prvý model,  bol slávnostne pokrstený 25. októbra 2003 – rekonštrukciou hradu Branč. Každý rok postupne pribúdali ďalšie modely a 15. júla 2005 sa prvýkrát otvorili brány pre verejnosť.

Neskôr, keď expozícia sa postupne rozrastala začali sa v areáli uskutočňovať aj podujatia.V Parku miniatúr organizujú každoročne niekoľko podujatí pre verejnosť – Deň otvorených dverí, Cestu rozprávkovým lesom, Nočnú prehliadka parku, ale aj hudobné koncerty či vianočný program počas adventu.

Modely a ich vznik
Na modely sa využívajú dostupné materiály, pôdorysy, veduty, archívne zdroje a výkresy, internet a hlavne spolupráca s odborníkmi na hrady a zámky. Sú postavené na vedeckej báze. Veľa materiálov organizátori získali s pomocou zamestnancov archívu Pamiatkového úradu v Bratislave. Pri tvorbe modelu Holíčskeho zámku pomohlo mesto Holíč, pri stavbe modelu hradu Beckov podklady poskytlo Záujmové združenie, Hrad Beckov. Obrovské množstvo detailov sa získalo vlastným fotografovaním a meraním na samotných hradoch.

Návštevníkov zaujíma hlavne, ako vzniká model, kto ho stavia a ako dlho. Odpovede sú jednoduché. Prvá etapa je získať výkresovú dokumentáciu z archívov a iných zdrojov. V nej sú dôležité najmä pôdorysné, výškopisné a fasádne výkresy. Podrobne sa študujú historické pohľadnice, staré zábery, rytiny, veduty, prebieha reálne fotenie a meranie v teréne. V ďalšej etape sa urobí návrh dobovej rekonštrukcie a nasleduje rozkreslenie hradu na jednotlivé objekty tak, aby sa dali modelársky spracovať. Potom sa pripraví základová jama a do nej postupne betónujú/osádzajú základy, súčasne sa pripravujú jednotlivé objekty modelu ako samostatné komponenty. Pokračuje sa s výrobou modelu, spracovávajú sa základy a následne osádzajú časti hradu do celku. Pokračuje sa strechami, schodiskami a detailami. Konečnou fázou je dotvarovanie terénu, odvodnenie nádvorí a povrchová úprava farbami. Potom nasleduje úprava okolia  (trávnik, kvetinky, stromčeky…). Stavba modelu trvá podľa náročnosti od 3 mesiacov do 2 rokov. Kvôli predstave uvádzame, že model hradu Branč váži cca. 13 ton, model Holíčskeho zámku až okolo 43 ton. Konečná podoba každého modelu je výsledkom spoločného úsilia tímu.

Pod prístreškom: Obydlia domov významných slovenských osobností (Park miniatúr 2017)

Novinkou v Parku miniatúr je nová expozícia rodinných domov významných slovenských osobností. Verejnosti slávnostne predstavili najprv prvé štyri modely P. O. Hviezdoslava, P. Dobšinského, J. Krónera a M. Kukučína. Neskôr  nová expozícia bola doplnená o rodný dom J. C. Hronského, Ľ. Štúra a A. Dubčeka, J. Holubyho a M. R. Štefánika. Všetci títo naši velikáni sa narodili väčšinou v skromných podmienkach a modely rodných domčekov sú naozaj malebné.

Najbližšie podujatie  bude 19. 8. 2017 a Park miniatúr v obci Podolie Vás pozýva v tento deň na Nočnú prehliadku s bohatým programom.
 

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Park miniatúr v Podolí

Foto: Archív M. Izakovičová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky