Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Goetheho inštitút oslavuje 25 rokov pôsobenia na Slovensku

Marta Bartošovičová

Goetheho inštitút v Bratislave si pripomína 25 rokov založenia

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Kultúrne a vzdelávacie programy, ktoré organizuje, podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry, podporujú celosvetovú mobilitu a výučbu nemeckého jazyka v zahraničí. Inštitút rozvíja medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku.

Goetheho inštitút na Slovensku oslavuje 27. marca 2018 svoje 25. narodeniny.  V tento deň pred 25 rokmi inštitút otvoril vtedajší nemecký minister zahraničných vecí Klaus Kinkel. V roku 1993 sa Bratislava stala jedným z hlavných miest strednej a východnej Európy, v ktorých po páde komunistického režimu vznikali nové inštitúty. Po skromných začiatkoch a dvoch sťahovaniach je Goetheho inštitút v súčasnosti nielen stabilným partnerom slovenskej umeleckej a kultúrnej obce, ale aj obľúbeným miestnom schôdzok v centre mesta.

Dvadsaťpäť rokov pôsobenia Goetheho inštitútu na Slovensku symbolicky pripomenie 25 podujatí, a to čítania, koncerty vážnej i súčasnej hudby, tanečné predstavenia, premietania filmov a diskusie, ktoré sa uskutočnia od marca do novembra 2018.

25 rokov Goetheho inštitútu na Slovensku

Slávnostné otvorenie projektu pre pozvaných hostí sa uskutoční v deň výročia 27. 3. 2018 v priestoroch Goetheho inštitútu.

Prvé podujatie pod hlavičkou osláv sa konalo 14. marca. Bratislavu a Banskú Bystricu navštívil významný nemecký  autor a  publicista Manfred Flügge, životopisec Heinricha a Thomasa Manna. Na Slovensku predstavil svoju knihu Storočie Mannovcov, ktorá sa stala bestselerom a vyšla aj v češtine.

Tohoročný Medzinárodný festival filmových klubov FebioFest, ktorý tiež oslavuje 25 rokov svojho vzniku, premietol dva nemecké filmy v slovenskej premiére: Odnikiaľ Fatiha Akina, ktorý získal Zlatý glóbus v kategórii najlepší cudzojazyčný film (15. 3.) a Sloboda (Freiheit) Jana Speckenbacha  (21. 3.), ktorý je nemecko-slovenskou koprodukciou.

Z hudobných programov sa 8. 4. 2018 v rámci cyklu Organové koncerty pod pyramídou Slovenského rozhlasu uskutoční organový recitál Christiana Schmitta. Koncert jedného z najlepších mladých hráčov na lesný roh a nositeľa ocenenia Echo Klassik Felixa Kliesera bude v Slovenskej filharmónii 10. a 11. 5. 2018.

Čaká nás aj multižánrové podujatie na festivale BRaK. Autor celosvetovo úspešného komiksu o Nickovi Caveovi Reinhard Kleist bude kresliť naživo a sprevádzať ho bude výber slovenských muzikantov, ktorý bude hrať cover verzie skladieb Nicka Cavea. (Bratislavský knižný festival sa uskutoční v dňoch 17. – 20. 5. 2018 v Pisztoryho paláci, Štefánikova 25 na tému: Jazyky knihy)

V termíne od 3. do 19. 5. 2018 sa v Umeleckej besede Slovenska uskutoční výstava Nemecko – krajina vynálezcov, ktorá predstaví Nemecko ako krajinu významných vynálezcov. Táto výstava bude tiež súčasťou Noci múzeí. Pre menšie deti je určené podujatie v spolupráci s vydavateľstvom Verbárium. Nemecká autorka bestsellerov úspešných aj na Slovensku Margit Auer príde predstaviť svoju sériu kníh Škola magických zvierat.

Prvú časť programu uzavrie Goethe-Nacht – klubová noc na festivale Pohoda. (Festival Pohoda sa uskutoční v Trenčíne 5. – 7. 7. 2018)

Jedným z ťažiskových podujatí bude výstava Orly a holubice v bratislavskej Kunsthalle v dňoch 16. 8. – 30. 10. kurátorov Lenky Kukurovej a Omara Mirzu. Na výstave budú prezentované diela súčasných slovenských a nemeckých umelcov a umelkýň. Okrídlený názov výstavy je inšpirovaný vplyvom uvedených operencov na tvorbu národných symbolov.

Súčasťou programu bude aj medzinárodné finále súťaže Jugend debattiert international, ktoré sa uskutoční v septembri. Ide o debatnú súťaž pre študentov gymnázií v nemeckom jazyku, ktorá sa koná v 13 krajinách strednej a východnej Európy. Jej cieľom je posilniť demokratické procesy a učiť mladých ľudí riešiť konflikty prostredníctvom dialógu.

Dňa 1. 10. 2018 príde do Bratislavy Reiner Stach, autor oceňovanej biografie Franza Kafku, podľa ktorého je pražský spisovatel duchovným otcom 3D. Otvorí tematický priestor v Goetheho inštitúte VRWandlung, ktorý má v súčasnosti veľký ohlas v Českej republike. S pomocou 3D okuliarov sa návštevník ocitá v koži Gregora Samsu, hrdinu Kafkovej poviedky Premena.

Záverečným podujatím, ktorým si pripomenieme 25 rokov od založenia Goetheho inštitútu na Slovensku, bude koncert elektronickej hudby v novembri.

Počas celého roka bude v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave (na Panenskej ulici č. 33) prístupná audioinštalácia „zwei fünf – dva päť“, ktorá prevedie návštevníkov históriou Goetheho inštitútu prostredníctvom zážitkov a anekdot tých, ktorí tam pracujú.

Viac informácií obsahuje Kalendár podujatí

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

https://www.goethe.de/ins/sk/sk/index.html

https://www.goethe.de/ins/sk/sk/ver.cfm

https://www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/sup/25n/aud.html

https://brakfestival.sk/

Fotozdroj:

https://www.facebook.com/goetheinstitut.bratislava?fref=photo

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky