Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ide Poľsko v našich stopách?

VEDA NA DOSAH

Stop plagiátorstvu

V apríli 2010 sa začala prevádzka Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác[1] spolu so Systémom na odhaľovanie plagiátov [2]. Odvtedy je využívanie týchto dvoch úzko spolupracujúcich systémov povinné pre všetky slovenské vysoké školy pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku [3]. Na označenie oboch systémov sa používa skratka SK ANTIPLAG. Ešte aj dnes, po siedmich rokoch, je toto riešenie pokrytia vysokých škôl jednotným systémom na odhaľovanie plagiátov svetovým unikátom. K 31. 7. 2017 bolo v CRZP už vyše 539 tisíc prác.

V roku 2011 po necelom roku prevádzky systému SK ANTIPLAG prišla sa oboznámiť s našimi skúsenosťami poľská parlamentná a vládna delegácia. Delegácia sa živo zaujímala o aktivity CVTI SR a najmä o všetky aspekty systému SK ANTIPLAG. Nešetrili s komplimentmi na adresu systémového riešenia problémov s plagiátorstvom na Slovensku. Pri otázke, či nerátajú s podobným systémom aj v Poľsku, povedali, že o podobnom systéme zatiaľ neuvažovali, avšak nevylučovali, že v budúcnosti pôjdu tiež touto cestou.

Stop plagiátorstvu

Prešlo pár rokov a situácia sa zmenila. Ešte pred novelou zákona o vysokých školách 180 vysokých škôl z celkového počtu cca 450 využívalo rôzne systémy na kontrolu originality. Podľa novely z roku 2014 sú školy povinné kontrolovať originalitu prác pred ich obhajobou a ukladať tieto práce v národnom repozitári počnúc akademickým rokom 2015/2016. Novela zároveň stanovila, že vysoké školy sú povinné dodať do národného repozitára všetky bakalárske a diplomové práce obhájené po 30. septembri 2009. Novela neurčovala, že kontrolu originality bude vykonávať jediný systém na odhaľovanie plagiátov. Na základe tejto filozofie ministerstvo prideľovalo školám prostriedky na obstaranie systémov na kontrolu originality. Tento systém nazval súčasný minister pre vedu a vysoké školy neracionálnym a zrušil projekt, ktorý pôvodne počítal s 35 mil. zlotých pre 50 vysokých škôl na obstaranie systémov na kontrolu originality.

Novela vysokoškolského zákona z roku 2016 stanovuje, že od akademického roka 2018/2019 vysoké školy budú používať jednotný systém na kontrolu originality a že do konca roka 2018 majú byť v národnom repozitári všetky práce obhájené po 30. septembri 2009. Momentálne obsahuje národný repozitár 1,238 milóna prác.

V čom sú si systémy podobné? Školy za využívanie systémov neplatia. A v čom sa líšia? U nás uchovávame a kontrolujeme päť druhov prác: bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, habilitačné. V Poľsku sa to bude týkať bakalárskych a diplomových prác. U nás sú práce verejne dostupné, v Poľsku nebudú. Poliaci majú výhodu v tom, že pred spustením kontroly originality budú mať bohatý porovnávací korpus z prác obhájených po 30.9.2009.

Náš systém bol získaný cestou verejného obstarávania. Poliaci idú na to odlišne – je vypísaná súťaž na detekčné algoritmy a zdrojové kódy, ktorá potrvá do 30. septembra 2017. Podmienky súťaže sú také špecifické, že je takmer vylúčené, aby sa jej zúčastnila niektorá spoločnosť, ktorá takéto systémy dodáva (v prípade víťazstva by sa musela vzdať autorského práva na algoritmus a odovzdaťzdrojový kód). Súťaž má 4 etapy, v každej etape vyhlásia prvých troch a tí dostanú po 50, 30 a 20 tisíc zlotých.

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI

Zdroje:

http://wyborcza.pl/1,75398,19636602,sa-pieniadze-na-walke-z-plagiatami-panstwo-chce-przejac-rynek.htm

http://osaweb.pl/orppd?language=pl

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403712,mnisw-w-ogolnopolskim-repozytorium-juz-okolo-05-mln-prac-dyplomowych.html

http://www.pap.pl/aktualnosci/wybory-parlamentarne/news,410721,w-nowym-roku-akademickim-latwiej-o-kredyty-studenckie-i-stypendia-socjalne.html

https://konkurs-jsa.opi.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-KONKURSU.pdf

https://polon.nauka.gov.pl/orpd/login

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/930461,ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-konczymy-z-plagiatami-na-uczelniach,id,t.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/954091,duze-zdjecie,1,powstanie-jednolity-system-antyplagiatowy-prezydent-podpisal-ustawe.html

————————————————————–

[1]CRZP

[2]APS, antiplagiátorský systém

[3]novela zákona o vysokých školách z októbra 2009

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky