Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súčasný dom očami mladých architektov 2015

VEDA NA DOSAH

Nakladateľstvo Foibos Books v spolupráci s Fakultou architektúry, Ústavom architektúry obytných budov, STU v Bratislave vypisuje národné kolo IV. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže: SÚČASNÝ RODINNÝ DOM: očami mladých architektov – dom v mestskom prostredí. Súťaž je adresovaná študentom fakúlt architektúry v akademickom roku 2014/15. Súťaž prebieha zároveň v národných kolách v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Slovinsku. Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu rodinného domu pre štvorčlennú rodinu v mestskom prostredí na ľubovolne zvolenej parcele. Cieľom súťaže je nájsť architektonické vyjadrenie súčasných požiadaviek, ktoré by odrážali národné špecifiká historickej a modernej architektúry v kontexte mestského prostredia. Usporiadatelia zámerne nevyhlasujú žiadne ďalšie tematické obmedzenia súťažných návrhov. Termín odovzdania súťažných návrhov národného kola: 21. 4. 2015 (uzávierka fakultného kola) do 14.00 hod. na sekretariáte Ústavu architektúry obytných budov, FA STU v Bratislave (K. Baňáková), spolu s vyplnenou prihláškou do súťaže – bližšie o rozsahu: viď súťažné podmienky. Vyhlásenie výsledkov súťaže: apríl 2015.

Zdroj: Fakulta architektúry STU v Bratislave

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky