Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Startupisti, zapojte sa do európskeho projektu CrossEUWBA

VEDA NA DOSAH

projekt CrossEUWBA

Máte zaujímavý nápad a chcete rozvíjať svoj start-up? Je tu možnosť ako na európskej úrovni prezentovať svoj podnikateľský plán a nájsť si podnikateľského anjela. Stačí stať sa súčasťou komunity CrossEUWBA, ktorá je iniciatívou dvojročného medzinárodného projektu spolufinancovaného z EÚ. Projekt je zameraný na podporu podnikania žien – jeho cieľom je uľahčiť financovanie podnikania žien za pomoci podnikateľských anjelov (primárne, ale nie výlučne ženských) a prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe.

Všeobecným cieľom projektu je uľahčiť financovanie žien – podnikateliek prostredníctvom spolupráce s podnikateľskými anjelmi a prispieť k vytvoreniu udržateľnej základne súkromných investícií v Európe. Projekt CrossEUWBA preto sleduje nasledujúce špecifické ciele: lepšie porozumieť faktorom úspechu a problémom, ktorým čelia ženy – podnikateľky v snahe zvýšiť ich počet v Európe, najmä v krajinách s nízkou účasťou; zvýšiť rozmanitosť v ich podnikaní a počet sektorov, v ktorých pôsobia; zvýšiť počet ženských podnikateľských projektov, ktoré sú pripravené na investovanie; účinne spolupracovať, a to aj prostredníctvom cezhraničných investícií; a v neposlednom rade je to vytváranie sietí, budovanie komunít a podpora priaznivého a udržateľného prostredia pre siete Women business angels (WBA), asociácie a kluby.

„Za posledné desaťročie významne narastá dôležitosť úlohy žien – podnikateliek. EÚ chápe ženské podnikanie ako zdroj nevyužitého podnikateľského potenciálu, ktorý sa musí účinnejšie podporovať. Na podporu rastu a rozvoja začínajúcich firiem, ktoré riadia ženy, vznikla myšlienka WBA – ženských anjelských investorov, ktorí majú záujem investovať svoje odborné znalosti, čas a peniaze do ženských aj mužských start-upov,“ uvádzajú realizátori projektu. Prichádzajú preto s výzvou na prihlásenie start-upov do medzinárodného projektu CrossEUWBA.

Možnosť startupistov registrovať sa so svojimi projektmi…

Rovnako tak sa hľadajú aj skúsené podnikateľky, ktoré sú ochotné podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti so startupistami, začínajúcimi podnikateľmi. Stanú sa súčasťou európskej siete ženských podnikateľských anjelov. Získajú tak zaujímavé investičné príležitosti na lokálnom či európskom trhu a tiež možnosť rozprávať sa o skúsenostiach a inšpiráciách aj s ďalšími investorkami či nájsť potenciálnych spoluinvestorov.

Vďaka projektu CrossEUWBA si tak môžu rozšíriť svoju sieť kontaktov a zvýšiť šance na úspešné investície, majú tiež príležitosť stať sa súčasťou medzinárodného klubu, nadviazať aktívny vzťah a spoluprácu so začínajúcimi podnikateľmi, podnikateľkami, investorkami a odborníkmi z oblasti investovania (účasť na pitchingových podujatiach), ďalej sú to možnosti dosiahnuť zisk v násobkoch investície, diverzifikovať svoje súčasné podnikanie, byť spoluúčastnými pri raste firiem a zužitkovať svojho know-how a skúsenosti. Tréning, vedomosti ako identifikovať podnikateľský potenciál projektov a ich zakladateľov, hodnotné zručnosti askúsenosti a zviditeľnenie sa sú rovnako cennými benefitmi.

Potrebné je vyplnenie on-line prihlášky, podpísanie Členskej deklarácie a sľubu o dodržiavaní Kódexu Postupov CrossEUWBA. Prihlášky (potenciálnych) ženských podnikateľských anjelov budú posúdené odbornou porotou. V prípade ich schválenia budú záujemkyne následne pozvané na osobné stretnutie, kde dostanú spätnú väzbu. Účasť na projekte je pre (potenciálnych) ženských podnikateľských anjelov bezplatná.

Do projektu CrossEUWBA sa môžu zapojiť aj tzv. mentori, teda tí, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti v oblasti investovania a prispieť k budovaniu európskeho spoločenstva ženských anjelov. Získajú bezplatné tréningy a webináre pre mentorov, tiež nové kontakty a príležitosti a možnosť obohatiť svoje zručnosti a vedomosti vďaka tejto skúsenosti.

Všetky žiadosti mentorov budú hodnotené hodnotiacou komisiou projektu. Po vyhodnotení bude profil mentorov viditeľný pre verejnosť, najmä pre začínajúcich podnikateľských anjelov. Nie je povinné stanoviť verejný profil, ale odporúča sa poskytnúť aspoň niektoré základné informácie, ktoré budú k dispozícii pre potenciálne záujemkyne. Základné informácie by mali pozostávať z oblasti odborných znalostí mentora a krátkeho životopisu bez nutnosti poskytnúť fotografiu a meno. Profil bude zverejnený na www.crosseuwba.eu.

Začínajúci ženskí podnikateľskí anjeli majú možnosť prehliadať zoznam dostupných mentorov a zvoliť si až troch z nich na osobné stretnutie.

Účasť na projekte CrossEUWBA odporúča aj Slovak Business Agency (SBA, do 28. 2. 2014 to bola Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov).

Poslaním SBA je podpora malého a stredného podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a zlepšenie konkurencieschopnosti na jednotnom trhu EÚ, ako aj na trhoch mimo EÚ. „Pripojte sa ku CrossEUWBA: Európskej sieti ženských podnikateľských anjelov a pomôžte pri dosahovaní úspešných anjelských investícií na Slovensku a v Európe,“ vyzýva SBA.

 

Informácie poskytla: Katarína Gavalcová, Manager of International Activities, Slovak Business Agency a zdroj informácií: www.crosseuwba.eu

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky