Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Zelený bicykel zabojuje v súťaži Európska cena za podporu podnikania

VEDA NA DOSAH

projekt Zelený bicykel

Systém zdieľaných bicyklov zameraný na menšie mestá – to je projekt Zelený bicykel, ktorý bol vybratý do súťaže Európska cena za podporu podnikania, ktorú organizuje Európska komisia. Ako uvádzajú tvorcovia projektu, myšlienka založenia systému zdieľaných bicyklov na Slovensku vznikla v ich hlavách v decembri 2015.

„Zahraničný systém bol pre slovenské mestá cenovo nedostupný a preto sme sa rozhodli hľadať vlastné riešenie. Pol roka po nápade sme sen pretavili do reality a 14. júla 2016 si občania pilotného mesta Prievidza, mohli po prvýkrát nasadnúť na Zelené bicykle. Nad projektom sme strávili tisícky hodín a naša vášeň pre projekt sa každou ďalšou hodinou násobí. Každým novým zapojeným cyklistom pretvárame svet k lepšiemu. Ak sa ti naša myšlienka páči, napíš nám a pridaj sa ku nám do tímu.“

Realizátori projektu prinášajú ľuďom alternatívny spôsob prepravy po mestách, šíria osvetu a vytvárajú zdravé návyky. Ich cieľom je lepšia budúcnosť tejto i nastávajúcej generácie. „Buď príkladom svojho okolia a zober si do mesta aj ty bicykel namiesto auta,“ odkazujú. Momentálne vylepšujú pilotný projekt v Prievidzi (cca 100 bicyklov rozmiestnených v cca 30 stojanoch), kde beží už tretia cyklo sezóna. Projekt je sociálnym podnikaním, ktoré nie je špecificky upravené v slovenskej legislatíve, preto je zastrešený dvoma právnymi subjektmi:

2brothers s. r. o. sa zaoberá prevádzkou a inováciami zelených bicyklov a zelených stojanov, ako aj predajom reklamných plôch a cyklo paušálov občanom.

Zelený bicykel o. z. sa venuje verejnoprospešným aktivitám ako je budovanie cyklo infraštruktúry pre širokú verejnosť a organizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia.

projekt Zelený bicykel

Súťaže Európska cena za podporu podnikania organizuje Európska komisia a na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency (SBA). Je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Slovenská komisia zložená z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a SBA vybrala do európskeho kola okrem projektu Zelený bicykel (Kategória: Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov) aj druhý národný projekt: Centrum lepšej regulácie – Kategória Podpora podnikateľského prostredia.

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva EÚ na podporu malého a stredného podnikania – Small Business Act. Tvorí ho tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie – tzv. Business Impact Assessment.

Komisia hodnotila celkovo 303 národných projektov z 32 zúčastnených krajín. Na základe hlasovania bolo vybratých 19 projektov zo šiestych kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené počas konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať v novembri v rakúskom Grazi. Porota udelí ceny za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

 

Zdroje informácií:

https://www.zelenybicykel.sk/

http://www.sbagency.sk/slovensky-projekt-zeleny-bicykel-postupuje-do-europskeho-kola#.W9DsbPZuLIX

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa2018-shortlist/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://www.zelenybicykel.sk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky