Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kľúčové oblasti, kde EÚ navrhuje v budúcnosti vyššie výdavky z nového dlhodobého rozpočtu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Zdroj Pixabay.com

Existuje viacero oblastí (napríklad výskum a vývoj, mladí ľudia a digitálne hospodárstvo), v prípade ktorých sa súčasné investície mnohonásobne vrátia v podobe úžitku pre budúce generácie. Z tohto dôvodu Európska komisia v novom dlhodobom rozpočte navrhuje zvýšiť úroveň financovania v niekoľkých dôležitých oblastiach:

– takmer deväťnásobný nárast investícií do digitálnej transformácie a digitálnych sietí s cieľom preinvestovať 12 miliárd eur (doplnených investíciami podporovanými z fondu InvestEU pomocou úverov, záruk a iných finančných nástrojov)

– viac ako dvojnásobné posilnenie programov zameraných na mladých ľudí (ako napríklad ERASMUS+ s financovaním 30 miliárd eur a Európsky zbor solidarity s financovaním 1,3 miliardy eur), vrátane finančného balíka 700 miliónov eur na podporu vlakových lístkov Interrail pre mládež

– takmer trojnásobné zvýšenie výdavkov na riadenie vonkajších hraníc, migrácie a azylu, na približne 33 miliárd eur zo súčasných 13 miliárd eur, čo by mohlo do roku 2027 financovať 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Graf: Oblasti financované z rozpočtu EÚ v rokoch 2014 - 2020Zdroj: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

– zvýšenie investícií do výskumu a inovácií o 50 %, s finančným balíkom 100 miliárd eur vyčleneným pre vlajkové programy Európsky horizont a Euratom,

– zvýšenie investícií do bezpečnosti o 40 % na sumu 4,8 miliardy eur a vytvorenie obranného fondu s financovaním 13 miliárd eur, ktorý má dopĺňať a stimulovať vnútroštátne výdavky na výskum a rozvoj spôsobilostí. Investície na podporu vojenskej mobility v celej EÚ sa budú financovať sumou 6,5 miliardy eur pomocou Nástroja na prepájanie Európy.

– posilnenie financovania vonkajšej činnosti o 26 % na sumu 120 miliárd eur s osobitným dôrazom na európske susedstvo a udržiavanie osobitnej (nie vopred pridelenej) rezervy s cieľom riešiť vznikajúce výzvy, najmä v oblasti stability a migrácie. Vysoká predstaviteľka navrhuje vytvorenie mimorozpočtového európskeho mierového nástroja v objeme 10,5 miliardy eur, ktorý má doplniť programy financované z rozpočtu EÚ v oblasti obrany s cieľom posilniť možné spoločné angažovanie sa v krajinách mimo EÚ.

Toto sú hlavné novinky nového dlhodobého rozpočtu EÚ zo strany výdavkov.

Zdroje financovania  - spektrum možností Zdroj: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe tu.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje: otázky a odpovede

Zdroj infografiky: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

Viac: Rozpočet EÚ: Komisia navrhuje moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky