Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ by mala prežiť, ale musí sa reformovať

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok

Prvého januára 2017 uplynie 8 rokov, odkedy Slovensko prijalo jednotnú európsku menu – euro. O aktuálnej ekonomickej situácii na úrovni Európskej únie, dopadoch Brexitu aj vplyvoch na slovenskú ekonomiku sme sa porozprávali s prof. em. Dr. Rolandom Vaubelom, ktorý pôsobí ako profesor ekonómie na Univerzite v nemeckom Mannheime. Túto poprednú osobnosť európskej ekonómie si nedávno mohli vypočuť aj poslucháči Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Európska únia momentálne zažíva turbulentné časy kvôli mnohým problémom. Spomeňme Brexit, no aj v ďalších krajinách sa objavovali úvahy o odchode z únie, medzi ľuďmi panuje nedostatok dôvery v európske inštitúcie, mnoho krajín má stále pochybnosti kvôli finančnej podpore Grécku… Čo by podľa vás mohlo pomôcť zastabilizovať súčasnú situáciu v rámci Európskej únie?

EÚ by mala zaviesť potrebné reformy, ako napríklad vzdať sa cieľa o dosiahnutie stále užšej únie, zaviesť takzvané „červené karty“, t. j. tie, ktoré umožňujú väčšine národných parlamentov vetovať legislatívu EÚ. Ak tieto reformy boli priechodné v prípade, že Spojené kráľovstvo zostáva v Európskej únii, nemôžu byť zlými, ani keď Spojené kráľovstvo odchádza; ukázalo sa, že by sa našla priechodná cesta na ich schválenie. Grécky záchranný systém by mal byť zastavený, Euro-Fond ESM zrušený a imigrácie do EÚ účinne kontrolované.

Ste toho názoru, že EÚ, ako taká, by mala prežiť alebo by bolo lepšie rozísť sa v dobrom?

Mala by zostať, ale musí byť veľmi starostlivo reformovaná. Napríklad Európska komisia by nemala mať monopol na legislatívnu iniciatívu, povinnosťou sudcov Súdneho dvora by malo byť, aby mali sudcovskú prax a mali by byť nominovaní nie politikmi, ale predstaviteľmi najvyšších vnútroštátnych súdov.

Myslíte si, že Brexit je veľmi zlá správa pre EÚ a jej ekonomiku? Alebo existuje spôsob sa cez túto situáciu dostať?

V prípade, že ostatné krajiny EÚ sa budú chovať rozumne a udržiavať pružné obchodné a kapitálové vzťahy s Veľkou Britániou, nebude to mať žiaden negatívny ekonomický vplyv. K dispozícii je aj tá výhoda, že Veľká Británia – rovnako ako Švajčiarsko a Nórsko – ponúkne alternatívny model, z ktorého sa môže učiť zvyšok EÚ. Konkurencia medzi EÚ a Veľkou Britániou udrží dane a regulácie na nižšej úrovni. Mali by sme rešpektovať rozhodnutie britského ľudu a nesnažiť sa ich potrestať. Len si uplatňujú nároky, ktoré im zmluvy dávajú.

Ktoré krajiny budú trpieť najviac kvôli odchodu Británie z EÚ? A čo Slovensko v tomto smere, aký to bude mať dopad na našu krajinu?

V prípade, že ostatné krajiny EÚ sa prestanú správať rozumne a prerušia obchod s Veľkou Britániou, trpieť budú hlavní obchodní partneri Veľkej Británie, ako napríklad: Írsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Holandsko, Belgicko a Francúzsko. Vplyv na Slovensko by bol pomerne zanedbateľný.

Čo si myslíte o našej ekonomike? Je silne postavená na báze automobilového priemyslu. Je podľa vás vhodné byť krajinou tak jednosmerne orientovanou na jeden konkrétny sektor?

Vo svetovej ekonomike by sa každá krajina mala špecializovať na tú oblasť, kde má komparatívnu výhodu. Nemalo by sa diverzifikovať len kvôli diverzifikácii. Výroba automobilov nie je príliš riskantná činnosť. Ale Slováci môžu chcieť investovať svoje úspory v iných priemyselných odvetviach – aj v zahraničí.

Myslíte si, že by sme sa mali orientovať aj na ďalšie priemyselné odvetvia? Ak áno, aké?

Cestovný ruch. Na to, ale budete potrebovať viac dobrých letísk s pravidelnými letmi do Viedne a Frankfurtu nad Mohanom. V súčasnej dobe je príliš ťažké pre Nemcov, dostať sa do Vysokých Tatier či Bratislavy alebo do Brna či Banskej Bystrice. Raz som letel lietadlom z Viedne do Košíc – linka bola plná.

Čo si myslíte o štátnom rozpočte? Prvýkrát od roku 1993 by sme ho mali mať vyrovnaný. Je dôležité pre Slovensko mať vyrovnaný rozpočet?

Áno. V prípade, že rozpočet je vyrovnaný v rámci hospodárskeho cyklu, nie je ľahké pre vládu takéto financovanie utiahnuť, ale štát bude vďaka tomu strácať menej peňazí. Ďalšie úspory môžu byť investované v súkromnom sektore, kde spočíva vaša budúcnosť.

Nie je to prvýkrát, čo ste na Slovensku. Máte rád túto krajinu a jej obyvateľov?

Samozrejme. Moja prvá návšteva Slovenska bola v júli 1968, keď som bol ešte študentom. A obdivoval som vašu vôľu byť slobodnými. Od tej doby Slovensko urobilo obrovský pokrok. Jeho pekné staré mestá sú teraz vo veľmi dobrej kondícii. Máte tiež dobré jedlo a dobré hotely. Milujem Vysoké Tatry. Popradské pleso by malo byť prístupnejšie, ako východiskový bod pre turistiku, rovnako ako lanovka na Lomnický štít by mala byť rozšírená.

Čo si myslíte o Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?

Personál je veľmi priateľský, vnímavý a zanietený. Takmer všetci hovoria anglicky alebo nemecky alebo dokonca francúzsky. Návštevnosť študentov bola veľmi povzbudivá.

Máte odporúčania, ako zlepšiť štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?

Neviem dosť o štúdiu na univerzite. Ale mohlo by byť užitočné pre študentov mať viac učebníc a prednášok v angličtine – tiež prednášok od hosťujúcich profesorov. Na mojej univerzite je veľa kurzov v B. A. programe v angličtine a magisterské a doktorandské kurzy sú k dispozícii úplne v angličtine.

 

Prof. em. Dr. Roland Vaubel pôsobí ako profesor ekonómie na Univerzite v nemeckom Mannheime. Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde, Prof. em. Dr. Roland Vaubeltiež na Univerzite Columbia v New Yorku a doktorát získal Univerzite Kiel v Nemecku. Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame, tiež ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu. Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológií. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organizations“ a členom redakčných vedeckých periodík ako „European Journal of Political Economy“; „Constitutional Political Economy“ a „Cato Journal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne (the Institute of Economic Affairs, London).

Túto poprednú osobnosť európskej ekonómie si nedávno mohli vypočuť aj poslucháči Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde mal prof. em. Dr. Roland Vaubel svoje prednášky. Na pôde univerzity sa objavil už druhýkrát.

 

Rozhovor pripravila: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://vaubel.vwl.uni-mannheim.de/; Pixabay.com (ilustračný obrázok)

Uverejnil: MZ

 

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.