Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ďakovný list z rúk rektora UK si prebrala aj doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. z Katedry marketingu

VEDA NA DOSAH

Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Kreovanie nových predmetov pre magisterský stupeň štúdia, Strategický marketing či Cestovný ruch a Manažment partnerských vzťahov pre doktorandský stupeň štúdia je výsledkom aktívneho pôsobenia doc. PhDr. Evy Smolkovej, CSc., Katedra marketingu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Pod jej vedením úspešne absolvovalo svoje štúdium osem doktorandov.

Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. si pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva vyslúžila ďakovný list z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

E. SMOLKOVÁ: Poďakovanie za dobrú prácu.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

E. SMOLKOVÁ: Mojim kľúčovým záujmom boli strategické partnerstvá – rôzne druhy a typy vzťahov medzi ziskovými subjektmi, ale aj s verejnou, štátnou a mimovládnou sférou. V súčasnosti sa zaoberám stratégiami a tvorbou konkurenčných výhod v manažmente a špecificky v marketingu.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

E. SMOLKOVÁ: Vychovať úspešných a kreatívnych ľudí. Uzavrieť niekoľko zmysluplných a dobrých projektov.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

E. SMOLKOVÁ: Mám rada študentov, rada učím, viem učiť a patrím za katedru.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

E. SMOLKOVÁ: Je to na zodpovednosti pedagóga, nič iné. Kto nevie učiť, na VŠ nepatrí, ale dodnes sa to vníma ako celoživotné zamestnanie.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť? 

E. SMOLKOVÁ: Platy, aby si pedagógovia nemuseli zháňať druhé zamestnanie, lebo z tabuľkového platu nevyžijú, ale aj sprísniť kritériá kvality výučby.  Kľúčová by mala byť kvalita pedagogického procesu a nie kvalita vedeckého výskumu.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

E. SMOLKOVÁ: Vyberajte si školu, kde podporujú kreativitu a originalitu. Ak sa to na škole nedeje, využite možnosti, ktoré študenti majú v senáte, inak je to len o účasti študentov.

 

Rozhovor a foto poskytla: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky