Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu na pamiatku Alfreda Nobela za ekonómiu udelili za vylepšenie teórie aukcií

VEDA NA DOSAH

Švédska národná banka udelila Cenu na pamiatku Alfreda Nobela 2020 za rozvoj ekonómie Američanom Paulovi R. Milgromovi a Robertovi B. Wilsonovi. Získali ju za zdokonalenie teórie aukcií a jej praktických aplikácií, ktoré používa celý svet.

Ilustrácia: Paul R. Milgrom a Robert B. Wilson Autor: Niklas Elmehed; Zdroj: Nobel Media

Ekonómovia Paul R. Milgrom a Robert B. Wilson Autor: Niklas Elmehed; Zdroj: Nobel Media

Tohtoroční laureáti Paul R. Milgrom a Robert B. Wilson skúmali, ako fungujú aukcie. Na základe svojich poznatkov navrhli nové formáty aukcií pre tovary a služby, ktoré sa ťažko predávajú tradičným spôsobom, ako sú napríklad rádiové frekvencie. „Ich objavy priniesli úžitok predajcom, kupujúcim aj daňovým poplatníkom na celom svete,“ zdôvodňuje Peter Fredriksson, profesor ekonómie a predseda komisie, ktorá rozhodla o ich ocenení.

Ľudia vždy predávali tovar tomu, kto zaň ponúka najviac, a kupovali od toho, kto predloží najlacnejšiu ponuku. Dnes menia majiteľa v aukciách tovary za astronomické sumy. Nie sú to len predmety do domácnosti, umenie a starožitnosti, ale aj cenné papiere, minerály a energie. Dokonca aj verejné obstarávanie sa môže uskutočniť formou aukcie.

Pomocou teórie aukcií sa vedci snažia pochopiť výsledky rôznych pravidiel ponuky a konečnej ceny tovaru aukčného formátu. Analyzovať ich je zložité, pretože dražitelia sa na základe dostupných informácií správajú strategicky. Berú do úvahy jednak to, čo vedia sami, ale aj to, o čom podľa ich predpokladu vedia ostatní dražitelia.

Robert Wilson vytvoril teóriu pre aukcie predmetov s bežnou hodnotou – hodnotou, ktorá je vopred neistá, ale nakoniec je pre všetkých rovnaká. Napríklad už spomínaná hodnota rádiových frekvencií alebo kmitočtov mobilných sietí. Wilson ukázal, prečo majú racionálni uchádzači tendenciu stanovovať ponuky pod svoj najlepší odhad bežnej hodnoty. Majú obavy z prekliatia víťaza, čiže z toho, že zaplatia príliš veľa a prehrajú.

Ilustračný obrázok: dražobné kladivko, matematické vzorce. Autor: Johan Jarnestad; Zdroj: Kráľovská švédska akadémia vied

Ilustračný obrázok: dražobné kladivko, matematické vzorce. Autor: Johan Jarnestad; Zdroj: Kráľovská švédska akadémia vied

Pre spoločnosť sú veľkým prínosom

Kým v bežných aukciách je hodnota položky na predaj medzi ponúkajúcimi rovnaká, hoci o nej majú odlišné informácie, v súkromnej aukcii každý ​​ocení tovar nezávisle a odlišne. Paul Milgrom formuloval všeobecnejšiu teóriu aukcií. Tá ráta nielen s bežnou hodnotou, ale aj so súkromnou hodnotou, ktorá sa u jednotlivých uchádzačov líši. Analyzoval stratégie ponúkania cien v mnohých známych aukčných formátoch a preukázal, že tovar prináša vyššie očakávané výnosy, keď sa počas jeho ponuky obchodníci dozvedia o jeho odhadovanej cene viac.

Spoločnosti v priebehu času pridelili používateľom čoraz zložitejšie objekty, napríklad pristávacie sloty a rádiové frekvencie. V reakcii na to Milgrom a Wilson vymysleli nové formáty pre dražbu mnohých vzájomne súvisiacich predmetov súčasne, čo sa hodí najmä predajcom, ktorí sú motivovaní skôr celospoločenským prínosom ako maximálnym výnosom. V roku 1994 použili americké orgány prvýkrát jeden zo svojich aukčných formátov na predaj rádiových frekvencií telekomunikačným operátorom. Odvtedy ich nasledovalo mnoho ďalších krajín.

Tohtoroční laureáti v ekonomických vedách začali so základnou teóriou a svoje výsledky neskôr využili v praktických aplikáciách, ktoré sa rozšírili do celého sveta. Ich objavy sú pre spoločnosť veľkým prínosom,“ hovorí Peter Fredriksson, predseda komisie, ktorá rozhodla o Cene Švédskej národnej banky za rozvoj ekonómie na pamiatku Alfreda Nobela pre rok 2020.

Cenu za ekonómiu pod názvom Cena za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela udeľuje od roku 1968 Švédska národná banka spolu s Nobelovými cenami. Aj keď sa nevypláca z Nobelovho fondu, v roku 1968 bolo rozhodnuté, že už nebudú zavedené žiadne ďalšie ceny „na pamiatku Alfreda Nobela“.

Zdroj: Tlačová správa Nobel prize
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky