Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako u žiakov počas vyučovania rozvíjať manažérske zručnosti?

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /manažment/; zdroj: Pixabay.com

Pojem „manažér“ v sebe zahŕňa rôzne zručnosti a nielen niekoho, kto riadi ľudí. Poznanie a ovládanie manažérskych zručností môže mladým ľuďom priniesť mnoho benefitov, ako im aj uľahčiť hľadanie práce. Ktoré z týchto zručností sú tie mladým nápomocné?  

Na manažérske zručnosti sa v našich školách nekladie nijaký špeciálny dôraz. Podľa odborníkov však skúseností z tejto oblasti vedia mladí oceniť jednak v súkromnom, ako aj v pracovnom živote. „V prípade mladých ľudí je kľúčovou vecou, aby v sebe objavili potenciál. Keď objavia manažérsky potenciál, dokážu dobre chápať tím, vedieť prepájať znalosti s potrebami či kriticky myslieť. A to je to, čo dnes trh práce potrebuje,“ hovorí Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Presvedčená o tom, že rozvoj manažérskych zručností zvýši šance mladých sa zamestnať alebo podnikať s vlastným biznis nápadom, je aj Veronika Špaňárová, generálna riaditeľka Citibank Europe plc, pobočky zahraničnej banky na Slovensku. „Poznanie a využitie manažérskych zručností študentom pomôže aktívne premýšľať o svojej budúcnosti. Ako kľúčovú manažérsku zručnosť vnímam podnikateľské nastavenie mysle. Vyskúšať si už na školách, ako sa presadiť so svojou firmou na trhu a to, ako byť lepší oproti konkurencii, im prinesie úplne nový rozhľad, sebadôveru a skúsenosti, ktoré môžu využiť nielen pri podnikaní, ale i pri hľadaní zamestnania,“ hovorí V. Špaňárová.

Práve spoločnosť Citi a jej nadácia Citi Foundation sa zaviazali do roku 2020 globálne investovať 100 mil. $ do programov, ktoré oslovia približne 500-tisíc mladých ľudí a pomôžu im v oblasti podnikania a zamestnateľnosti. Citi Foundation podporila aj vzdelávací program Nadácie Pontis Generácia 3.0, v rámci ktorého sú každoročne oceňované výnimočné vzdelávacie prístupy. Jednou z kategórií, do ktorej sa môžu projekty prihlásiť je zameraná práve na rozvoj kariérnych a podnikateľských zručností. Minulý rok boli napríklad finalistami Ceny Generácia 3.0 Slovenská debatná asociácia či iniciatíva Rozbehni sa!

Manažérske zručnosti, ktoré je dobré počas vyučovania u žiakov rozvíjať a ako na to?

 1. Schopnosť komunikovať
  Mnohí študenti majú problém správne skladať svoje myšlienky, diskutovať, presadiť vlastný názor či prezentovať, čo im môže značne sťažiť pracovné pôsobenie. Schopnosť komunikovať si študenti na školách môžu cvičiť spoločnými diskusiami, debatnými krúžkami, ale napríklad aj vypracovaním samostatnej prezentácie na zadanú tému. Užitočné je aj hranie rolí pri simulácii rôznych situácií, napríklad pracovného pohovoru.
 2. Samostatnosť, proaktivita, iniciatíva
  „Mnohí študenti sú naučení urobiť len to, čo sa im zadá a prikáže, čakajú na pokyny od učiteľov či rodičov. Ak je niekto aktívny, často je terčom výsmechu,“ hovorí Norbert Maur, manažér vzdelávacieho projektu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis. Rozvíjať samostatnosť je možné problémovým vyučovaním, teda samostatným riešením zadaného problému, vypracovávaním prípadových štúdií, či riešením rozhodovacích úloh, kde treba vybrať jedinú možnosť z viacerých spolu s odôvodnením výberu.
 3. Schopnosť spolupráce
  Na jednej strane stojí samostatnosť a rozhodovanie sa, na druhej strane potreba zvládať spoluprácu v tíme, ktorá je nevyhnutná v prevažnej väčšine pracovných oblastí. Je treba vedieť nielen presadzovať svoj názor, ale počúvať aj názory iných a objektívne ich posúdiť. K rozvoju tejto oblasti slúži práca v skupinách, riešenie skupinových projektov, kde napríklad na odborných školách riešia študenti rôznych študijných odborov spoločné zadanie. 
 4. Líderstvo
  Študenti by mali byť pripravovaní aj na vedúce pozície. „Niektorí majú priveľké sebavedomie a chcú byť lídrami, hoci vedomosti a základné schopnosti im chýbajú. Naopak, iní študenti, ktorí si veria menej, by často boli omnoho kvalitnejšími lídrami. Vzniká potreba rozpoznávať a rozvíjať talenty, ktoré sa v mladých ľuďoch skrývajú,“ myslí si N. Maur. Priestor je na to pri organizovaní mimoškolských akcií, ale napríklad aj pri rozvíjaní podnikania v rámci školy, organizovaním talentových súťaží, kde je možné odhaliť skryté schopnosti a talenty študentov.
 5. Podnikateľské nastavenie
  Podnikateľské nastavenie mysle je sériou viacerých konceptov, ktoré prispievajú k aktivizácii študentov. Jedným z nich je, napríklad, chápanie neúspechu ako niečoho pozitívneho. Zažiť neúspech je pritom jedna z kľúčových vecí pri podnikaní. Skúšať nové veci aj s chybami bez toho, aby za ne boli študenti trestaní, by mal byť súčasťou vyučovacieho proces. Ďalším konceptom je aj to, že na príležitosť zamestnať sa nemusia mladí ľudia čakať, ale môžu si ju sami vytvoriť. Dnešná doba start-upov ponúka široké možnosti a skvelé podmienky na otvorenie vlastného biznisu.
 6. Sociálne kompetencie
  Študenti by mali poznať morálne a etické hodnoty, empatiu, manažérsku kultúru, pravidlá slušného správania. Dá sa to ovplyvňovať najmä poukazovaním na vzory – osobnosti, ktoré majú vysoké etické štandardy. Dôležitý je však aj vzor učiteľa a jeho správanie nielen na hodine, ale aj mimo vyučovania. Aj tu sa dajú využiť inscenačné metódy – hranie rolí, účasťou na súťažiach v reprezentačných priestoroch a s nárokmi na vhodné manažérske oblečenie, exkurziami vo vybraných firmách, pozývaním úspešných manažérov na besedy a podobne.

 

Informácie poskytla: Simona Fiabáne, PR manažérka Nadácie Pontis

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /mary1826/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky