Dnes je Svetový deň vody. Čo pre vás znamená?

Matúš Beňo

Cieľom dňa je pripomínať význam sladkej vody či dôležitosť jej ochrany.

Voda pretekajúca cez dlane. Zdroj: iStockphoto.com

Pre mnohých ľudí predstavuje voda život. Zdroj: iStockphoto.com

Voda je život. Voda je ľudské právo. Bez nej nebude jedlo. Zároveň poskytuje ochranu zdravia. Tak ľudia vnímajú životodarnú tekutinu, ktorú si pripomíname pondelkovým Svetovým dňom vody. Tohtoročnou témou je jej hodnota, teda to, čo pre nás znamená.

Pri tejto príležitosti Organizácia Spojených národov zbierala reakcie a príbehy ľudí z celého sveta na sociálnych sieťach. Sumár príbehov a zistenia si môžete pozrieť v správe na stránke World Water Day.

„Bez vody sa život nedá predstaviť. No, nanešťastie, naše neľudské správanie sú hlavnou príčinou jej skazy. Skutočne musíme podniknúť nevyhnutné kroky na jej záchranu, a to pre všetky organizmy. Inak sa zrútia všetky procesy ekosystému, ku ktorému patríme,“ píše sa v správe.

Svetový deň vody (World Water Day) si pripomíname vždy 22. marca už od roku 1993. Každoročne ho vyhlasuje Organizácia Spojených národov, aby sme si uvedomili význam sladkej vody, podporu udržateľného manažmentu a ochrany zdrojov.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.