Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Poznáte slovenské jaskyne?

Andrea Bučičová

Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy. Okrem rozmanitej fauny a flóry sa tu nachádzajú aj rozsiahle krasové oblasti, ktoré od nepamäti lákali ľudí. Práve jaskyne sa stali terčom dobrodruhov, ale i vedcov a nadšencov.

Jaskyňa v Tatrách. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Jaskyne kedysi slúžili pravekým ľuďom ako prechodné obydlia. V útrobách krasových útvarov sa ukrývajú nepoznané tajomné živočíchy, ktoré ešte ani neuzreli svetlo pozemského sveta. Jedinečná jaskynná výzdoba je oknom do minulosti a rozpráva príbeh vody. Nečudo, že jaskyne sú v hľadáčiku speleológov, karsológov, geológov, biológov, paleontológov i archeológov. Pre svoju unikátnosť sú mnohé z nich chránené a viaceré sú zapísané do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. V tomto kvíze sa oboznámite s najznámejšími slovenskými jaskyňami.

Zdroj:
http://www.ssj.sk/sk/
https://putnickemiestoskalka.sk/historia-skalky/velka-skalka/

Koľko je na Slovensku jaskýň sprístupnených pre verejnosť?

Slovensko je krajina bohatá na krasové útvary. Mnohé jaskyne na našom území sú unikátne či už z hľadiska sintrovej výzdoby, vzácnej fauny či cenných archeologických nálezov. Viaceré slovenské jaskyne majú celosvetový význam a kvôli svojej jedinečnosti boli zapísané aj do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Koľko takýchto jaskýň na Slovensku máme?

Na Slovensku je vyše 7 100 jaskýň, vrátane kratších jaskýň previsového charakteru. Najviac je registrovaných v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Spišsko-gemerskom krase (Slovenský raj a Muránska planina), Veľkej Fatre, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách. Ktorý jaskynný systém je najrozsiahlejší na Slovensku?

Ktoré jaskynné systémy sú najhlbšie na Slovensku?

V ktorej jaskyni je najväčší objem ľadu?

Slovenské jaskyne sú domovom unikátnej fauny. Žijú v nich endemitné živočíchy, ktoré nenájdete nikde inde na svete. Aký najväčší troglobiont (pravý jaskynný živočích) sa našiel na Slovensku?

Azda každý si pri vyslovení slova „jaskyňa“ predstaví netopiera. Netopiere sú skutočne častými návštevníkmi aj obyvateľmi jaskýň. V ktorej jaskyni je najväčšie druhové zastúpenie netopierov na Slovensku?

Jaskyne boli odpradávna pre ľudí tajuplným miestom. Tmavé podzemné priestory so strašidelnými zvukmi poháňali ľudskú predstavivosť a fantáziu. Však kto by si nepredstavil, že v tajomných útrobách jaskyne žije drak či iný tvor, ktorý sa zakráda temnotou a číha na svoju korisť. O jaskyniach skutočne kolovali rôzne povesti a legendy. Nečudo, že mnohé jaskyne ľudia nazývali „dračie“. Z čoho však pochádza toto pomenovanie?

Jaskyne poskytovali útočisko aj pravekým ľuďom, pre ktorých boli prechodným alebo trvalým príbytkom. V Európe sú známe jaskyne s nástennými maľbami zvierat – napríklad jaskyňa Lascaux a Chauvetova jaskyňa vo Francúzsku, jaskyne Altamira a La Pasiega v Španielsku. Na Slovensku je tiež viacero jaskýň, v ktorých sa našli zaujímavé archeologické nálezy, hoci nie v takom rozsahu ako v zahraničí. Medzi takéto významné archeologické lokality patrí Ardovská jaskyňa, Babská hora, Šarkanova diera (Volovské vrchy) Čertova pec (Považský Inovec), Liskovská jaskyňa, Deravá skala a Tmavá skala (Malé Karpaty). V ktorej sprístupnenej jaskyni sa našiel najstarší nápis?

Ktorá sprístupnená jaskyňa ukrýva významné archeologické nálezisko neolitických ľudí s bukovohorskou kultúrou?

Prvé písomné zmienky o jaskyni na území Slovenska pochádzajú z rokov 1 220 a 1 224. Ku ktorej jaskyni sa tieto záznamy vzťahujú?

Vznik a formovanie jaskýň úzko súvisí s činnosťou vody. V zrážkovej vode, ktorá sa dostáva do podzemia, sa rozpúšťajú horniny (vápenec, sadrovec, dolomit, krieda). V dôsledku ich erózie a korózie vzniká kras. V mnohých jaskyniach sa vyskytujú podzemné toky a jazierka. Na Slovensku je však len jediná jaskyňa, v ktorej sa môžete plaviť. Ktorá to je?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky