Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žilinská univerzita bezplatne dodala zdravotníkom ochranné štíty

VEDA NA DOSAH

K dnešnému dňu univerzita dodala zdravotníkom už viac ako 3000 štítov a vo výrobe pokračuje aj naďalej. Štíty sú vyrábané pomocou 3D tlače.

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA v Žiline, Zdroj: UNIZA

Na začiatku príbehu stojí iniciatíva študentov z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (UNIZA) v Žiline, ktorí sa zaoberajú 3D tlačou. Postupne sa k nej pridávali aj zamestnanci fakulty a zanedlho vznikol celý projektový tím pod vedením doktora Lukáša Čechoviča z Katedry technickej kibernetiky, ktorý na fakulte vybudoval špecializované laboratórium 3D tlače.

Vybudovať tím pritom nebola jednoduchá úloha. Bolo nutné vyriešiť koordinačnú, výrobnú, logistickú a najmä finančnú stránku, keďže UNIZA nemala na takýto projekt vyčlenené vlastné finančné prostriedky.

„Bolo to, ako keby sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA rozbehla firma na výrobu štítov,” hovorí doktor Čechovič. „Museli sme zorganizovať všetky aspekty od zásobovania materiálom, výroby, balenia a distribúcie po komunikáciu s koncovými užívateľmi, financovanie a technickú stránku výroby 3D tlače, aby sa maximalizoval počet vyrobených štítov za deň,“ dodal.

Každý priložil ruku k dielu

Do projektu tlačenia ochranných štítov boli zapojení manažéri, počítačoví inžinieri aj programátori. Počítačoví inžinieri spolu s informatikmi zodpovedali za programátorskú a technickú stránku fakultnej verejnoprospešnej iniciatívy v oblasti efektívneho využívania 3D tlače. Manažéri spustili na fakulte prvú crowdfundingovú kampaň, riešili otázky ohľadom  financovania iniciatívy, zabezpečenia materiálov, distribúcie, zberu objednávok, ale aj marketingu a PR o úsilí fakulty pomôcť. Aj vďaka tejto spolupráci vyrobila univerzita už viac ako 3000 štítov. V súčasnosti sa záujem stabilizoval, výroba beží priebežne podľa potreby a záujmu. Zdravotníci, lekári, zdravotné sestry, pracovníci samosprávy, domovov sociálnych služieb či učitelia základných škôl si majú stále možnosť objednať ochranné štíty prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára.

Zdroj: Tlačová správa UNIZA

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky