Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyhlásenie druhého ročníka Ceny Generácia 3.0

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /farbičky/

Snahu učiť deti moderne prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích prístupov oceňuje nadácia Pontis prostredníctvom Ceny Generácia 3.0. Generácia 3.0 vyhľadáva a oceňuje inovatívne vzdelávacie prístupy, meria ich dopad a tie najefektívnejšie rozširuje do ďalších škôl. Prihlásiť svoje inovatívne projekty podporujúce zlepšenie zručnosti študentov môžu školy, učitelia, ale aj neziskové organizácie.

Po úspešnom pilotnom ročníku vyhlasuje Nadácia Pontis 2. ročník Ceny Generácia 3.0, súťažiť je možné v 5 kategóriách. Ako povedal Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0, … „Dnes je viac ako kedykoľvek nevyhnutné, aby sme my všetci reagovali na výzvy, ktoré prinášajú technológie a globalizovaný svet. Nie je však potrebné vymýšľať úplne nové riešenia. Tie sú už tu. Príkladom je aj program Generácia 3.0. Vďaka podpore Citi Foundation môžeme rozbehnúť česko-slovensku spoluprácu, vymieňať si skúseností či know-how a pracovať tak efektívnejšie a rýchlejšie.“

Projekty je možné prihlasovať na stránke www.generacia30.sk do 15. februára 2018. Cena Generácia 3.0 vyvrcholí 3. mája 2018 kedy budú vybrané projekty prezentovať svoje prístupy a hodnotiaca komisia vyberie víťaza z každej kategórie.

Kategórie, v ktorých je možné v roku 2018 súťažiť:

1. Osobnosť pripravená na zmeny

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať inovatívnosť, kreativitu, umelecké vnímanie, originalitu a schopnosť experimentovať, samovzdelávanie, …

2. Technologické a prírodné znalosti

Do tejto kategórie patria projekty zamerané na matematiku, prírodné vedy, technické predmety, informatiku, technologické zručnosti a programovanie.

3. Kariérne a podnikateľské zručnosti

Projekty tejto kategórie majú rozvíjať schopnosť komunikovať (argumentácia, prezentácia, diskusia), spolupracovať, zodpovednosť a samostatnosť, podnikavosť, finančnú a ekonomickú gramotnosť, ako aj jazykové schopnosti.

4. Sociálne a občianske kompetencie

Kategória rozvíjajúca kritické myslenie, toleranciu, solidaritu, ohľaduplnosť k životnému prostrediu, medzikultúrnu komunikáciu, sociálnu a emocionálnu inteligenciu a iné schopnosti zamerané na sociálnosť.

5. Inovácie v systéme vzdelávania

Do poslednej kategórie patria projekty zlepšujúce vzdelávacie projekty, podporné programy moderného vzdelávania pedagógov, nové metódy vyučovania, rozvoj medzipredmetových vzťahov, ale aj projekty zamerané na rovnosť príležitosti.

Nominácie budú hodnotené podľa kritérií ako dopad, efektívnosť, potenciál na ďalšie šírenie, uplatnenie prístup u detí a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom a mierou úspešnosti realizácie vzhľadom na skúsenosti, kvalitu podkladov a referencie predkladateľa a jeho tímu.

V pilotnom ročníku Nadácia Pontis ocenila 3 projekty – Gymnázium C. S. Lewisa za Program rozvoja charakteru, organizáciu Eduma za projekt Online živá knižnica a organizáciu SOVA za ich doskovú hru ChemPlay. Dôležitú úlohu v napredovaní víťazov zohrala aj nefinančná podpora. Napr. SOVA začala počas Pro Bono maratónu Nadácie Pontis spolupracovať s programátormi aj grafikmi, s ktorými vyvíjajú aplikáciu ChemPlay.

Rozšírenie projektu do Českej republiky

Generácia 3.0 vyhľadáva a oceňuje inovatívne vzdelávacie prístupy, meria ich dopad a tie najefektívnejšie rozšíri do ďalších škôl. Výsledok prispeje ku skvalitneniu politiky vzdelávania a zlepšeniu zamestnateľnosti mládeže. Program Generácia 3.0 pomôže a umožní 1 500 mladým ľuďom na Slovensku a v Českej republike dostať sa k inovatívnym vzdelávacím prístupom, prostredníctvom ktorých si študenti zlepšia svoje zručnosti, aby sa dokázali v budúcnosti zamestnať. V novom medzinárodnom programe budú spolupracovať česká organizácia EDUin a Nadácia Pontis.

 

Informácie poskytla: Simona Fiabáne, PR manažérka Nadácie Pontis

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky