Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Verejná prezentácia výskumného centra – aj o budovách, zafíroch, cestách aj softvéroch

VEDA NA DOSAH

S cieľom predstaviť odbornej aj laickej verejnosti odborné aktivity Výskumného centra ŽU v Žiline sa v piatok 6. februára tohto roku uskutočnila verejná prezentácia činnosti výskumných tímov, výsledkov ich doterajšieho výskumu a plánov do budúcna. Túžba dozvedieť sa podrobnejšie informácie o aktuálnom výskume expertov zo Žiliny prilákala mnoho zvedavcov a tak približne trojhodinovú plejádu vystúpení sledovalo v aule plné hľadisko nadšencov nových technológií.

Po úvodných slovách riaditeľa Výskumného centra ŽUŽ doc. Ing. Branislava Hadzimu, PhD. predstavili zástupcovia centra Inkubátor Výskumného centra ŽUŽ ako platformu na rozvoj podnikateľských nápadov a technologického transferu formou spin-off firiem. „Univerzitné spin-off spoločnosti ťažia z výsledkov univerzitného a vedeckého bádania a sú pýchou univerzity, ako aj zdrojom príjmu,“ uviedol Ing. Peter Tomašovič. Na jeho vystúpenie nadviazal Mgr. Peter Košťál, ktorý predstavil formujúce sa Regionálne centrum pre transfer poznatkov a technológii a popularizácie vedy. Poznamenal, že „kým úlohou výskumného tímu je realizovať výskum alebo vývoj a dosiahnuť očakávaný výsledok, úlohou regionálneho centra je výsledky zhodnotiť, pretaviť do praxe a využiť ich komerčný potenciál.“

Vo Výskumnom centre ŽUŽ sú výskumné projekty zamerané na 3 hlavné oblasti – výskum a vývoj v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry, výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty a výrobu dopravných prostriedkov, výskum a vývoj v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií. Tie boli postupne predstavené prostredníctvom zástupcov jednotlivých výskumných tímov. Zo všetkých možno spomenúť výskum zameraný na vytvorenie podmienok pre realizáciu unikátneho aplikovaného výskumu v oblasti nízkoenergetických konštrukcií pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych budov, ktorého cieľom o. i. je, aby v blízkej budúcnosti bola inteligentná budova aj skutočne udržateľná a aby energeticky udržateľná budova mohla byť aj inteligentná. Zaujali aj senzory pre cestnú infraštruktúru či simulačný softvér PSE, ktorý po zverejní prvých screenshotov dosiahol počet pozretí a návštev na stránkach google+ približne 700 000.

Z ďalších prezentácií sa publikum dozvedelo zaujímavosti súvisiace s výrobou monokryštálov zafíru horizontálne riadenou kryštalizáciou, ale aj to, že Výskumné centrum ŽUŽ je spoluzakladateľskou inštitúciou nového vedného odboru stavebná fyzika v Afganistane. V tejto súvislosti už bola vydaná aj vedecká monografia pripravuje sa vysokoškolská učebnica. Samozrejme, aj v perzštine.

Divízia výskumu dopravnej infraštruktúry predstavila svoj výskum realizovaný aj na pokusnom poli ŽUŽ, Letisku Dolný Hričov, unikátnom železo-betónovom moste v Krásne nad Kysucou či Závodnom okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni.

Prezentácie účastníkov boli spojené s krátkou diskusiou, počas ktorej sa okrem odpovedí na otázky publika načrtli aj nové pohľady na riešenú problematiku. Nie rozsiahlym, ale o to dôležitejším bodom programu bolo vyhlásenie 2. ročníka súťaže Research star 2015 zameranej na hľadanie inovatívnych projektov s trhovým potenciálom. S touto súťažou sa spája aj jeden z najvýznamnejších úspechov zamestnancov Výskumného centra ŽUŽ – Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík po prvýkrát verejne predstavili svoj projekt Zemného akumulátora tepla práve počas vlaňajšieho ročníka súťaže a po úspechu v nej pokračovali v súťaži Startup Awards Slovakia 2014. Svoje víťazné ťaženie napokon zavŕšili ziskom 1. miesta v kategórii Veda. Nechýbali ani na verejnej prezentácii činnosti Výskumného centra.

Prezentácie výskumných tímov ukázali rozmanitosť, ale zároveň veľkú prepojenosť riešenej problematiky. Verejná prezentácia výsledkov dosiahnutých v rámci činností vo Výskumnom centre ŽUŽ po viac ako jeden a pol roku svojho založenia ukázala opodstatnenosť založenia tejto organizačnej zložky, ktorej hlavnou úlohou je vytvárať podmienky na prenos poznatkov získaných výskumom do priemyselnej praxe a zároveň integrovať výskumné aktivity v rámci našej alma mater. Všetky prezentované výsledky vznikli v spolupráci kmeňových zamestnancov Výskumného centra ŽUŽ a výskumných zamestnancov fakúlt – SvF, SjF, EF, FRI s podporou FHV,“ uviedol po skončení podujatia riaditeľ Výskumného centra doc. Hadzima a dodal, že na základe doteraz vykonávaných činností bolo vytvorených 6 partnerstiev s priemyselnými podnikmi s konkrétnymi úlohami a výstupmi, boli podané 4 úžitkové vzory, podaných viac ako 15 medzinárodných a domácich projektov na financovanie výskumu a publikovaných viac ako 100 článkov vrátane článkov v karentovaných časopisoch.

 

Autor: Slavka Pitoňáková

Zdroj: Tlačová správa VC ŽU v Žiline

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky