Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda bližšie k verejnosti

Monika Tináková

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách ukončila SAV v Žilinskom kraji. Mladí vedci precestovali od začiatku školského roka celé Slovensko, pričom odučili spolu približne 60 vyučovacích hodín. V Žiline navštívili Gymnázium Sv. Františka z Assisi a neskôr sa presunuli na jedno z najstarších slovenských gymnázií – Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha v Martine. Súčasťou posledného výjazdu do regiónov v tomto školskom roku bola aj prednáška spojená s diskusiou v priestoroch Novej synagógy v Žiline, ktorá bola určená pre širokú verejnosť.

Vedeckí pracovníci SAV počas roadshow v Žilinskom kraji

Farmakologička Marta Šoltésová Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV prednášala o ceste vzniku nového lieku, jednotlivých fázach vývoja lieku a o tom, aké miesto má v jednotlivých krokoch inštitúcia.

„Študenti boli aktívni a veľa sa ma pýtali. Napríklad kedy bude, alebo či už je liek na rakovinu, prečo pracujem veľa aj za málo peňazí, alebo či sú nanočastice bezpečné. Myslím si, že to bolo pre stredoškolákov veľmi podnetné. Hlavne v dobe, keď sa rozhodujú ´čo ďalej´. Videli, o čom je veda, ako prebieha výskum, dostali odpovede na svoje zložité otázky. Dostali vysvetlenie na medializované konšpiračné teórie a hlavne videli, na čo sú im všetky tie informácie, ktoré do nich v školách ´hustia´,“ povedala farmakologička.

Podľa nej má projekt najmä motivačný význam. Žiakov namotivuje k učeniu a hlavne kladeniu si otázok a hľadaniu odpovedí na ne.

„Keď je takáto akcia spojená ešte aj s prednáškou pre verejnosť, je to o to lepšie. Môžeme osloviť väčší počet ľudí, ktorí majú záujem o vedu na Slovensku, resp. nerozumejú na čo nám veda je. Zistia, koľko úžasných vecí bolo vynájdených alebo vyriešených našimi vedcami. Ako im pomáhajú v bežnom živote a ani o tom nevedia,“ dodala Marta Šoltésová Prnová.

Marta Šoltésová Prnová.

Materiálový vedec Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV prednášal o tom, ako funguje princíp materiálového výskumu a prepojenie výroby, mikroštruktúry a mechanických vlastností.

„Prezentoval som metódy výroby, charakterizácie a testovania materiálov. Prednáška pokračovala na tému možného prepojenia poznatkov zo základného materiálového výskumu a spájania materiálov do aplikácie. Prezentovaný projekt bol zameraný na zvýšenie efektivity solárneho kolektora použitím hliníkových materiálov na báze práškovej metalurgie, ktoré boli vyvinuté na Ústave materiálov a mechaniky strojov v rámci Oddelenia vývoja nových materiálov a technológií,“ povedal Martin Nosko.

Žiaci sa materiálového vedca pýtali aj na jeho „vedeckú kariéru“. Martin strávil niekoľko mesiacov na výskumnej stáži v zahraničí. Mladým ľuďom odporučil, aby raz išli zbierať skúsenosti aj do zahraničia. Zároveň ich však motivoval, aby sa vrátili domov.

„Pýtali sa ma, prečo som zostal na Slovensku, aký je výskum na Slovensku v porovnaní zo zahraničím alebo ako je možné nadviazať zahraničné spolupráce, či je jednoduché spolupracovať s firmami. Zároveň chceli vysvetliť, či sú naozaj naše objavy inovatívne, ale aj to, či existuje systém podpory vedy od štátu na tvorbu spoluprác pre prepojenie vedy a podnikateľského sektoru,“ dodal Martin Nosko.

Martin Nosko

Spoločenské vedy zastupoval Roman Sooky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Venuje sa sociálnej lingvistike – prejavom demagógie, rozvoju kritického myslenia, manipulácie, stereotypom.

„Snažil som sa študentom ukázať fakt, že spôsob, akým sa o nejakej téme komunikuje (napr. výber jazykových prostriedkov, intonácia, ale aj odmlčanie sa) môže (ne)priamo prezrádzať čo-to o samotnom vypovedajúcom (svetonázor, úroveň vzdelania, pôvod…); a zároveň spoluutvára spoločenský priestor, v ktorom žijeme. Formou workshopu som ilustroval, ako dokážeme v komunikácii ´naštylizovať´ objektívne fakty s istým utilitárnym zámerom a navodiť tak u nášho komunikačného partnera žiadaný spôsob interpretácie,“ povedal Roman Sooky. Na záver dodal, že vedecké ústavy SAV by sa mali stále viac otvárať verejnosti, aby lepšie pochopila, o čom veda na Slovensku je. „Čím sa kto zaoberá, aké prekážky musí vedec každodenne prekonávať a v neposlednom rade, aký to má prínos pre spoločnosť. Podobné akcie zdôrazňujú, prečo má význam učiť sa a spoznávať svet okolo seba,“ dodal jazykovedec.

Roman Sooky

Slovenská akadémia vied má ambíciu pokračovať v projekte aj v nasledujúcom školskom roku.

Spracovala a foto: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky