Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda a vedci priamo na školách

Monika Tináková

Roadshow mladých vedcov SAV

Veda, ktorá sa dostáva priamo k školákom na vyučovacích hodinách – taká je hlavná myšlienka projektu Roadshow mladých vedcov po školách. Aj počas tohto školského roka budú mladí vedci SAV chodiť po regiónoch Slovenska a približovať žiakom najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu, ale zároveň im chcú ísť príkladom, aby sa mnohí rozhodli venovať sa vede a podľa toho si vybrali aj školy pre svoje ďalšie vzdelávanie.

Projekt sa v tomto školskom roku začal v Bratislavskom kraji, konkrétne na Škole pre mimoriadne nadané deti, na Gymnáziu Ladislava Sáru a na Súkromnej škole v Senci. Mladí vedci nahradili učiteľov na hodinách chémie, matematiky a informatiky.

„Vyučoval som chemické látky a zmesi, venoval som sa aj téme kvasenie. Na poslednej hodine bola téma lipidy, ktorá je sama o sebe dosť ťažká aj pre chemika, je to viac biochémie než chémie. Myslím si, že niekedy sa boja spýtať otázky, ktoré sú odborné, možno sa obávajú, že sa strápnia, keď sa také niečo spýtajú,“ povedal Tomáš Krajčovič z Chemického ústavu SAV.

Zároveň dodal, že školské osnovy by mali byť viac prispôsobené bežnému praktickému životu.

„Napríklad my sme sa na fyzikálnej chémií na vysokej škole učili, že keď človek posolí vriacu vodu, tak tá voda prestane vrieť. Takéto jednoduché, bežné veci, kde si človek pomocou toho čo robí zapamätá, že čo sa deje, tak to mu potom zostane na celý život,“ dodáva mladý chemik.

Na hodine informatiky sa žiaci dozvedeli viac o tom, ako dnes počítače rozprávajú a ako sa dajú do ich prejavu vsunúť dokonca aj emócie. 

„Oddelenie, na ktorom pracujem robí veľa aplikovaného výskumu a vyvinuli sme aj softvér, cez ktorý si sudcovia prepisujú zápisnice do počítača. Takže v tomto sú to pomerne ľahko vysvetliteľné veci, keď už existuje konkrétna aplikácia, tak to sa im dá vysvetliť, že sme ju vyrobili a ľuďom to pomáha. Ale v súčasnosti to, čo robíme my, robia aj súkromné firmy, takže si v tomto do určitej miery konkurujeme,“ povedal Róbert Sabo z Ústavu informatiky SAV.

Informatik zároveň porovnáva, ako neuveriteľne rýchlo napreduje pokrok v tejto oblasti.

„Napríklad pred piatimi rokmi som žiakom niečo nadiktoval a počítač to takmer bezchybne prepísal. Dnes sa niečo také používa už aj v mobiloch. Zameral som sa teda aj na to, aby videli trošku hlbšie za tú aplikáciu a že za tým je veda, že za tým je informatika a že to, čo sa učia nie je iba uchovávanie údajov, štruktúra údajov a tak ďalej, ale ide o vedu s aplikáciou, kde musíme tie údaje štruktúrovať a podrobne s nimi pracovať,“ povedal Róbert Sabo.

vyučovanie na jednej z hodín

Na podobnom princípe podrobných analýz údajov pracuje vo svojom výskume aj matematik Martin Plávala. Okrem iného sa venuje aj nekompatibilite meraní, čo je v bežnej praxi ťažko vysvetliteľný jav. Sám si nevie, predstaviť, že by raz mohol byť učiteľom, no s touto praxou naberá stále viac skúseností.

„Na rôznych školách boli študenti rôzneho veku. Na niektorých školách sme prednášali o svojom výskume, na iných školách sme sa prispôsobili ich osnovám. Myslím si, že dobrý učiteľ by mal byť extrovertný, rozprávať verejne pred triedou, rozprávať zaujímavo aj pri témach, ktoré môžu byť pre žiakov nudné. My ako vedci keď ideme do škôl, na prednášky, máme príležitosť vybrať si tie najzaujímavejšie a najpopulárnejšie oblasti, ale učiteľ musí vedieť naučiť aj to, čo je menej záživné. To je podľa mňa na učiteľoch veľmi obdivuhodná schopnosť,“ povedal Martin Plávala z Matematického ústavu SAV. 

V tomto roku zapája akadémia do projektu nielen stredné, ale aj základné školy. Do konca roka by chceli vedci v rámci roadshow precestovať celé Slovensko a v niektorých krajoch spájať vyučovanie na školách aj s večernými diskusiami o vede pre širokú verejnosť.

Takmer dvadsiatka mladých vedcov vyštartovala v uplynulom školskom roku k žiakom na hodiny a spestrila im tak vyučovanie nielen o najnovšie vedecké poznatky. Mladí odborníci z oblasti prírodných vied, spoločenských vied, technických smerov či medicínskeho výskumu odučili spolu takmer 60 hodín. Do vyučovania priniesli interaktivitu, diskusie a mnohí aj výsledky svojich výskumov, čo predstavuje pridanú hodnotu nielen pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí dobrovoľne na hodinách zostávajú a ďalej s akadémiou spolupracujú.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky