Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

UKF v Nitre piata najlepšia z 12 hodnotených slovenských univerzít v SCIMAGO Rankings 2017

VEDA NA DOSAH

logo Scimago Institution Ranking

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dosiahla v aktuálnom hodnotení SIR 2017 najlepší výsledok od svojho zaradenia do rebríčka SIR v roku 2013. V celkovom hodnotení obsadila UKF v Nitre 630. miesto, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšenie o 32 miest a od minulého roka o 19 miest v rebríčku (649. priečka v roku 2016, 644. v roku 2015, 645. v roku 2014 a 662. priečka v roku 2013).

Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Rankings 2017 zahŕňa rovnako ako v minulom roku 12 slovenských univerzít. Zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier.

Pripomeňme, že cieľom SIR hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (cca. 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv (20 %).

Score Indicators

UKF v Nitre zaznamenala zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení. Kým v roku 2016 získala UKF v Nitre v celkom hodnotení podľa kompozitného indikátora 80. miesto a vo vede a výskume 73. miesto, podľa hodnotenia SIR 2017 je UKF v Nitre celkovo na 71. a vo vede a výskume na 64. mieste. Hodnoty v oblasti inovácií a spoločenského impaktu sú síce nižšie, avšak vzhľadom na váhu výskumu v kompozitnom indikátore (50 % z celkového hodnotenia) sa aj napriek tomu umiestnenie našej univerzity výrazne zlepšilo. 

Počet inštitúcií na mape je v škále modrej farby od najmenej inštitúcií (najsvetlejšia modrá) po počet 740 (najviac inštitúcií je znázornené najtmavším odtieňom modrej)

mapa inštiúcií podľa intenzity modrej

 

Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)

Informácie poskytla: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre

Uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje obrázkov:

Metodológia (Score Indicators): http://www.scimagoir.com/methodology.php

Mapa: http://www.scimagoir.com/index.php

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky