Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž Inovatívny čin roka 2018 pozná svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

logo súťaže

Inovatívne činy roka majú ambíciu pomáhať v oblasti strojárstva, poľnohospodárstva, elektrotechnického a chemického priemyslu, tiež poskytovateľom finančných služieb, ale napr. aj majiteľom elektromobilov. Zástupcovia víťazných spoločností si ceny prevzali dňa 21. mája 2019 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Súťažilo sa v troch kategóriách:

VÝROBKOVÁ  INOVÁCIA

1. miesto  získala  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ , a. s.  Elektrónovo-lúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G
Tento unikátny a univerzálny zvárací komplex prináša možnosť zvárať materiály, ktoré sú iným spôsobom ťažko zvariteľné, alebo nezvariteľné. Elektrónovo-lúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G je určený na automatizované kusové a malosériové zváranie dielov pomocou elektrónového lúča vo vákuovej zváracej komore.

PRVÁ ZVÁRAČSKA, a. s. zástupcovia si preberajú ocenenie

2. miesto patrí PeWaS s. r. o.  Pewas Aquaholder® Seed – produkt na hydrostimulačné ošetrene osiva
Inovácia spočíva vo veľkých absorpčných schopnostiach superabsorpčných polymérov, ktoré dokážu naabsorbovať 100 – 500 násobok vody v pomere ku svojej hmotnosti. Podstata hydrostimulačného morenia pozostáva v nanesení tenkej vrstvy produktu Aquaholder na osivo. Účelom je po vysiatí do pôdy na seba viazať pôdnu vlhkosť a vytvoriť tak v okolí osiva vrstvu hydrogélu, z ktorej je osivo schopné čerpať vodu v kritických fázach rastu.

3. miesto získala VUKI a. s.  Nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami
Impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými parametrami, bezproblémovou manipuláciou a spracovaním sú určené na impregnáciu vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov. Nové impregnanty umožňujú dlhšiu skladovateľnosť a jednoduchšiu prepravu, majú lepšie výrobné a spracovateľské parametre. Nové riešenie umožnilo znížiť náklady a riziká pri ich aplikácii.

O ďalšie 3. miesto sa delí aj ecoheart, s. r. o.  100 % prírodná ústna voda
Unikátna ústna voda má čisté zloženie, bez akýchkoľvek synteticky vyrobených látok. Jej účinok je založený na novo-vyvinutých roztokoch prírodných surovín v spojení s účinnými esenciami a ďalšími prírodnými látkami. Špeciálna kombinácia olejov a solí ústnu dutinu čistí, a odstraňuje škodliviny pred tým, než sa rozšíria do zvyšku tela. Produkty sú balené v sklenených nádobách bez častice plastu. Fľaše sú vyrábané lokálne, produkt sa dá na 100 % kompostovať.

TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA

1. miesto patrí Duslo, a. s. Výrobňa Čpavok 4
Technológia použitá v novej výrobni je postavená na princípoch inovovaného paro-vzdušného reformovania zemného plynu a katalytického spracovania syntézneho plynu pri výrobe čpavku. Unikátne riešenie je koncipované v súlade s najlepšími dostupnými informáciami v danom odbore (BAT). Technológia umožňuje významne nižšiu energetickú náročnosť procesu, vyššiu dennú produkciu čpavku (1600 t/deň) popri znížení nákladov na údržbu a obnovu. Významným prínosom je aj redukcia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

2. miesto patrí SEAK, s. r. o. Inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením
Inovatívne technologické riešenie umožňuje plne využiť prenosovú kapacitu existujúcej elektrickej kabeláže pre verejné osvetlenie aj nabíjanie elektromobilov. Prioritu má vždy osvetlenie, zvyšok kapacity je automaticky rovnomerne rozdelený medzi nabíjajúce sa autá podľa ich schopnosti nabíjania. Po výmene svietidiel za úspornejšie s LED technológiou existujúce technologické rozvody poskytujú dostatočnú kapacitu pre nabíjanie niekoľkých áut.

3. miesto ECO DOG TOILET GROUP, s. r. o. ECO DOG TOILET STANICA
EDT je jedinečná technológia chránená svetovým patentom, zaujímavá svojou jednoduchosťou a dômyselnosťou. Jej originalita spočíva v špeciálne navrhnutej filtračnej a absorpčnej zmesi schopnej úplne neutralizovať psí moč, ktorý je filtrovaný do nezávadnej tekutiny. Psie exkrementy sa nedostávajú do styku s pôdou a tým sa zabraňuje  prenosu baktérií spôsobujúcich mnohé závažné ochorenia.

INOVÁCIA SLUŽBY

1. miesto ZENTITY Slovakia s. r. o. Mobilná aplikácia PARTNER
Mobilná aplikácia pre externých sprostredkovateľov spoločností poskytujúcich najmä finančné služby. V bankovníctve umožňuje on-line vytvorenie, doplnenie a odoslanie žiadosti o úverové produkty, navigáciu v podaných žiadostiach a sledovanie stavu spracovania. Aplikácia bola vytvorená so zámerom jej využitia primárne v bankovom segmente.

2. miesto TOP1 knihy, s. r. o. Dojčenie slovom aj písmom – Tvorba podporujúceho prostredia pre dojčiace matky
Kniha Dojčenie slovom aj písmom rozširuje služby poradenstva pri dojčení poskytované certifikovanými poradkyňami. Zrozumiteľným spôsobom poukazuje na potrebu podpory dojčenia počas celej doby, od prípravy na tehotenstvo až po odstavenie a vyjasňuje základné pojmy a výhody, aby využitie služby bolo zodpovedným a jasným rozhodnutím matiek. Zároveň sprostredkováva dôveryhodné informácie z overených zdrojov s praktickými príkladmi a súvislosťami z reálnych životných situácií.

Inovatívny čin roka 2018: TOP 1 knihy, s. r. o.

Súťaž mala povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám a zviditeľniť riešenia, ktoré sú výnimočné.

 

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: SIEA

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky