Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied dosiahla aj v tomto roku významné výsledky

VEDA NA DOSAH

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Rozhovor s prof. Pavlom Šajgalíkom, predsedom SAV

Pavol Šajgalík študoval na Katedre experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, kde získal aj doktorát. Od roku 1979 pracoval v Ústave anorganickej chémie SAV, v rokoch 1999 – 2013 bol riaditeľom. Profesorom je od roku 2004. Pôsobil ako externý učiteľ na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je odborníkom v oblasti výskumu a vývoja anorganických materiálov so špecializáciou na konštrukčnú keramiku na báze oxidov, nitridov a karbidov. Jeho tím navrhol napríklad keramický materiál, ktorý je v prevádzke schopný predpokladať svoje porušenie.

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., je od 15. januára 2015 predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV), predtým podpredsedom pre ekonomiku. Po takmer ročnom pôsobení vo funkcii sme ho požiadali o krátky rozhovor.

 

Pán profesor, čo bolo pre vás prioritou bezprostredne po nástupe do funkcie?

„Jednou z najvážnejších priorít bola diskusia o rozpočte SAV na nasledujúce roky. S potešením môžem konštatovať, že som našiel pochopenie u pánov ministrov školstva aj financií a v júli 2015 sme podpísali stabilizačnú zmluvu na roky 2016 – 2018. Ďalšou prioritou bolo vytvorenie pilotných projektov spájania ústavov SAV na báze dobrovoľnosti a vzájomnej výhodnosti. Podarilo sa nám vytvoriť v každom oddelení takýto projekt a počet ústavov SAV klesol, resp. k 1. 1. 2016 klesne o sedem.“

Blíži sa záver roka a s ním aj bilancovanie dosiahnutých výsledkov. Aký bol rok 2015 pre akadémiu vied?

„V akadémii sme dosiahli mnoho pozitívneho a to nehovorím o výsledkoch vedy. Dosiahli sme vnútorný konsenzus na potrebe zmeny hospodárenia na verejné výskumné inštitúcie, dosiahli sme konštruktívny dialóg medzi Snemom SAV a vedením SAV. Zmenili sme atmosféru vnútri SAV. Získali sme stabilizačnú dohodu a otvorili sme dve centrá výskumu a jeden univerzitný park z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie. Sú to veci na jeden kalendárny rok naozaj významné.“

Prezident SR Andrej Kiska dňa 2. júna 2015 prijal predsedu SAV Pavla Šajgalíka

Na čo ste hrdý a čo Vás, naopak, trápi v slovenskej vede?

„Hrdý som na výsledky práce mojich kolegov vo výskume. SAV dosiahla aj v tomto roku veľmi významné výsledky a to nehovorím iba o tých, ktoré boli ocenené v súťažiach.
Veda je globálna, ale na Slovensku ma trápi okrem nedostatočného financovanie aj nezáujem, lepšie povedané malý záujem mladej generácie o kariéru vedca.“

Čo Vás čaká v najbližšom období a s akými predsavzatiami chcete vstúpiť do nového roka 2016?

„Moje predsavzatie, ktoré presahuje rok 2016, je doviesť Slovenskú akadémiu vied k dôstojnému miestu v Európskom výskumnom priestore. Rád by som SAV videl ako vyhľadávané miesto pre pobyty motivovaných a ambicióznych mladých vedeckých pracovníkov z celého sveta. Aby sme v niektorej oblasti výskumu určovali témy pre okolitý svet.“

Môžete nám prezradiť ako a kde strávite vianočné sviatky?

„Vzhľadom na fakt, že tento rok bol pre mňa mimoriadne mentálne a aj fyzicky náročný, chcem vianočné sviatky stráviť doma bez zbytočného cestovania, s časom vyhradeným na čítanie.“

 

Zhovárala sa Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SAV

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky