Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SAV ocenila šikovných stredoškolákov

Monika Tináková

Mladá nádej slovenskej vedy – to je názov konferencie Slovenskej akadémie vied, ktorú zorganizovali vedci pre mladých víťazov stredoškolských žiackych olympiád. V priestoroch Kongresového centra na Smolenickom zámku sa stretlo 25 stredoškolákov, ktorí uspeli v národných kolách a následne sa dostali aj na medzinárodné súťaže. Slovenská akadémia vied chce aj takýmto spôsobom prilákať mladých na vedeckú dráhu s nádejou, že by raz mohli obohatiť rady zamestnancov inštitúcie.

konferencia Mladá nádej slovenskej vedy

„Ako jediná výskumná inštitúcia na Slovensku pokrývame celé spektrum vedeckých oblastí, čiže títo ľudia majú naozaj veľmi široké portfólio, z ktorého si môžu vybrať, v ktorej oblasti by chceli pracovať. Druhá výhoda je, že SAV má projekty, ktoré môžu mať oveľa dlhodobejší charakter ako je len čas doktorandského štúdia na univerzitách. Aj po skončení tohto štúdia môžu zostať mladí u nás a pracovať na projektoch. Isteže je tu aj nedostatok, pretože práca na vysokej škole prináša denný kontakt so študentami, čo je vždy ovlažujúce,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

V úvode konferencie predstavili študenti oblasti svojho bádania – od filozofie cez biológiu, jadrovú fyziku, folklór či astronómiu. Formou krátkych prednášok, ktoré obohatili aj o fotografie a videá zo svojich zahraničných súťaží, predstavili svoje úspechy na medzinárodnom poli.

„Moje dojmy niekoľkonásobne predčili moje očakávania. Myslím si, že ak tu máme takýchto študentov, tak Slovensko má pred sebou veľmi pozitívnu budúcnosť. Je teraz ale našou úlohou nastaviť podmienky tak, aby nám neodchádzali do zahraničia a keď odídu, aby sa vracali, pretože budú tejto spoločnosti veľmi chýbať,“ povedal Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV, ktorý pôsobí aj vo švajčiarskom CERN-e.

Jana Švrčková z Gymnázia Ladislava Novomestského v Senici sa pripravuje na astronomickú olympiádu vždy počas celého roka. Hviezdna obloha ju fascinuje už odkedy ju ako dieťa začala intenzívne vnímať.

„Moja cesta sa začala už v prvej triede na základnej škole, kedy som začala chodiť na astronomický krúžok a odvtedy sa astronómií venujem. Olympiáda je najmä o tom, že študenti počítajú príklady z astronómie, astrofyziky, o tom ako sa pohybujú telesá vo vesmíre, o tom ako ich môžeme vidieť a taktiež aj o tom, aby vedeli narábať s ďalekohľadmi, poznali súhvezdia na oblohe a vedeli pracovať s inými astronomickými prístrojmi. Pripravujem sa kontinuálne v priebehu roka čo vyzerá asi tak, že keď mám chuť, idem pozorovať oblohu ak je pekne a popri tom si takmer každý deň niečo vypočítam, a samozrejme, sledujem aj novinky z astronómie. Mojím najväčším úspechom sú dve bronzové medaily, ktoré sa mi podarilo vybojovať dva roky po sebe na dvoch ročníkoch medzinárodnej olympiády. Momentálne mám v pláne študovať fyziku na vysokej škole, no presnú špecifikáciu ešte neviem,“ povedala Jana Švrčková z Gymnázia Ladislava Novomestského v Senici.

účastníci konferencie Mladá nádej slovenskej vedy

Počas dvoch dní mali študenti možnosť stretnúť sa a diskutovať s farmakologičkou Martou Šoltésovou Prnovou, ktorá im rozprávala o vývoji nových liečiv, architektka Henrieta Moravčíková predstavila rôzne podoby nášho verejného priestoru a astronóm Aleš Kučera diskutoval o vesmíre a jeho nekonečných možnostiach. Víťazi olympiád sa stretli aj so známym slovenským archeológom Karolom Pietom, riaditeľom Matematického ústavu SAV Karolom Nemogom, ale aj s Domenicom Pangallom, ktorý sa venuje výskumu pôsobenia baktérií na pamiatkach nášho kultúrneho dedičstva.

„Vysvetľovala som im, ako sa dá začať s vedou, ako sa nakontaktovať na vedcov, ako sa prihlásiť do projektu a aké sú fázy vývoja lieku. Jednoducho keď majú nejakú myšlienku, ako by mali ďalej postupovať, aby raz tá myšlienka mala možno v praxi aj nejakú konkrétnu podobu,“ povedala farmakologička Marta Šoltésová Prnová.

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy je súčasťou programu Otvorená akadémia, ktorým chce SAV približovať vedu širokej verejnosti, vzdelávať a vysvetľovať dôležitosť výskumu pre skvalitnenie každodenného života.

Spracovala a foto poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky