Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Recyklácia mladým nie je ľahostajná

Martina Pitlová

Ocenení, ktorí sa zúčastnili na odovzdávaní cien vo výtvarnej a fotografickej súťaži

Organizácia spojených národov, ktorá každoročne vyhlasuje medzinárodné obdobia a dni venované významnej udalosti, rok 2017 vyhlásila za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj. Zameraný je na dôležité oblasti: udržateľný inkluzívny ekonomický rast, zamestnanosť a odstraňovanie chudoby, sociálnu inklúziu, rozumné používanie zdrojov, ochranu životného prostredia a klimatické zmeny, na kultúrne hodnoty, diverzitu a dedičstvo a taktiež na vzájomné porozumenie, mier a bezpečnosť.

Téma trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj zameraná najmä na oblasť rozumného používania zdrojov a ochranu životného prostredia a klimatických zmien, bola inšpiráciou pre vznik témy tohtoročnej výtvarnej a fotografickej súťaže, ktoré už niekoľko rokov organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Téma 12. ročníka výtvarnej súťaže bola „Ako recyklujem“, fotografická súťaž, ktorá sa tento rok koná po piatykrát, mala tému „Voda a veda“.

Takmer 400 prihlásených prác

Téma súvisiaca z ochranou životného prostredia mladým ľuďom nie je ľahostajná, o čom svedčí aj vysoký počet prác, ktoré do súťaže poslali. Hodnotiaca komisia mala tento rok opäť ťažké rozhodovanie, kedy si musela vybrať spomedzi takmer 400 prác tie najlepšie. Do fotografickej súťaže študenti prihlásili 113 príspevkov, do výtvarnej súťaže bolo zaradených 269 diel.

Víťaz I. kategórie vo výtvarnej súťaži, Simon z Komárna, ktorý v práci Podzemná recyklácia využil kombinovanú výtvarnú techniku – papierotlač, koláž, perokresbu a akvarel, dokonca prišiel so zaujímavých riešením problému preplnených kontajnerov na separovaný odpad: „Mojou prácou som chcel poukázať na problematiku plných kontajnerov, s ktorou sa dosť často stretáva moja rodina pri recyklácii odpadov. Mojím riešením pre lepší kolobeh recyklácií by bolo vytvorenie podzemných priestorov pre ďalší posun odpadov. Celý proces by bol ovládaný počítačom.“

1. miesto v I. kategórii VS – Simon z Komárna s prácou Podzemná recyklácia

Lea z Nových Zámkov, ktorá sa v tej istej kategórii umiestnila na druhom mieste, o svojej práci Môj strom zdravia hovorí: „Každoročne nosím počas zberu papiera zviazané balíčky starých novín do zberu. Vedela som, že sa papier znovu spracuje a vyrobí sa nový, ale až teraz som si to tak naozaj uvedomila, že zachraňujem stromy, ktoré by inak vypílili. Zbieram papier teraz s už väčším nasadením. A toto moje nadšenie som chcela preniesť aj vo svojom výtvarnom spracovaní. Zobrazila som na ňom svoj strom, ktorý chcem zachrániť. Budem musieť nazbierať približne 125 kg papiera.“

2. miesto v I. kategórii VS – Lea z Nových Zámkov s prácou Môj strom zdravia

Daniela z Kriváňa s prácou Robot – recyklátor, ktorá skončila tretia, si recykláciu predstavuje takto: „Recykláciu si predstavujem ako robota, v ktorom sa zhromažďuje separovaný odpad a rôznymi technológiami sa spracujú nové, užitočné veci. Šetríme tým prírodu.“

3. miesto v I.kategórii VS – Daniela z Kriváňa s prácou Robot – recyklátor

Tento rok boli výnimočne udelené aj dve špeciálne ceny. Prvú získala Beáta z Dunajskej Stredy s prácou Vták. Objekt orla vytvorila z recyklovaného odpadu – plastových príborov a PET fliaš. Druhou bola Eszter, rovnako z Dunajskej Stredy, ktorá vytvorila kolekciu Šperk pozostávajúcu zo zaujímavých kúskov vyrobených z materiálov ako sú z plasty, kamene či opadaná mozaika.

Tento rok boli výnimočne udelené aj dve špeciálne ceny, jednu z nich získala Beáta z Dunajskej Stredy s prácou Vták.

Ocenení, ktorí sa zúčastnili na odovzdávaní cien vo výtvarnej súťaži Ocenení, ktorí sa zúčastnili na odovzdávaní cien vo výtvarnej súťaži

V I. kategórii fotografickej súťaže zvíťazila práca Kvapka vedy od autora Sebastiána z Prešova, ktorý uviedol: „V dnešnom ponímaní sa môže zdať, že vodovodný kohútik je primitívny vynález, ale v skutočnosti znamenal obrovský pokrok pre ľudstvo. Umožnil to, aby sa voda dostala do každej domácnosti, čo sa nám v dnešnej dobe zdá ako samozrejmosť, ale v minulosti to bol obrovský pokrok. Tak ako kvapka vody je potrebná pre každého človeka, tak aj veda, hoci po kvapkách, je nevyhnutná pre život ako taký, preto je potrebné chrániť a správne využívať jedno aj druhé.“

Víťaz I. kategórie – Sebastián z Prešova s prácou Kvapka vedy

V II. kategórii obsadila prvé miesto Barbara z Trnavy s fotografiou V močiari. Ako fanúšička chémie sa rozhodla odfotografovať pokus využívajúci vlastnosť rôznych hustôt kvapalín, z ktorých jedna je, prirodzene, voda. „Fotka ponúka náhľad na kontrast ´snobského´ vínového pohára a ´odstrašujúceho a slizkého´ dna močiara.“, dodáva Barbara.

Barbora z Trnavy zvíťazila v II. kategórii s fotografiou V močiari.

Ocenení žiaci a študenti sa spoločne stretli na Slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaží, 6. novembra 2017 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, kde si prevzali ceny a diplomy za svoje práce. Ceny do súťaže venovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s.

Oceneným srdečne blahoželáme!

Výsledky výtvarnej a fotografickej súťaže

Výtvarná súťaž I. kategória (žiaci vo veku od 11 do 13 rokov):

1. miesto: Simon z Komárna s prácou Podzemná recyklácia

2. miesto: Lea z Nových Zámkov s prácou Môj strom zdravia

3. miesto: Daniela z Kriváňa s prácou Robot – recyklátor

 

Výtvarná súťaž II. kategória (žiaci vo veku od 14 do 16 rokov):

1. miesto: Mária zo Starej Ľubovne s prácou Recyklujem a chránim prírodu

2. miesto: Diana z Koškoviec s prácou Ako recyklujem? Takto!

3. miesto: Matúš zo Seliec s prácou Staré dobré

Špeciálne ceny vo výtvarnej súťaži:

Beáta z Dunajskej Stredy s prácou Vták

Eszter z Dunajskej Stredy z kolekciou Šperky

 

Fotografická súťaž I. kategória (žiaci stredných škôl):

Víťaz: Sebastián z Prešova s prácou Kvapka vedy

 

Fotografická súťaž II. kategória (študenti vysokých škôl vrátane doktorandov):

Víťaz: Barbara z Trnavy s prácou V močiari

 

Zoznam výhercov súťaží a fotografie ich prác sú zverejnené na stránke Týždňa vedy a techniky v sekcii Výtvarná súťažFotografická súťaž.  

 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: víťazné práce a Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky