Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripravujete film, ktorý sa týka vedy? Prihláste sa so svojim projektom na CAMP 4 Science!

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto AFO 2015

Prečo je dôležité sa prihlásiť na CAMP 4 Science! Prvý a medzinárodne unikátny workshop Camp 4 Science pripravuje svoj 3. ročník. Opäť sa zameria na vývoj financovania vedeckých dokumentárnych filmov prevažne z oblasti strednej a východnej Európy.

Populárno-vedecké filmy používajú unikátny spôsob filmového rozprávania. Často využívajú tzv. „prezentéra“ alebo animačné techniky, ktoré pomáhajú zobraziť vysvetliť abstraktné fenomény. Vyžadujú odlišný spôsob rešerší, často aj špecifický časový produkčný plán. Vedecké filmy majú aj svoje špecializované trhy. Okrem toho v poslednej dobe dosahujú aj na alternatívne zdroje financovania nefilmovej distribučnej platformy, ktoré sú pre ostatné druhy dokumentárnych filmov nedostupné. Pod vedením skúsených medzinárodných expertov, na workshope budú producenti a režiséri vyvíjať svoje témy, filmové rozprávanie a vizuálny štýl. Workshop sa zameria tiež na špeciálne zdroje financovania, aktuálne vedecké spoty v európskych televíziách, špecializované trhy a distribučné kanály.

Program ponúkne interaktívnu prácu v skupinách aj analytické Individuálne stretnutia s expertmi; podľa individuálnych potrieb vybraných projektov sa zameria na animačné techniky alebo interaktívny potenciál projektu; ukáže možnosti na mieru šitého finančného plánovania nových možností distribúcie podľa povahy konkrétneho projektu. Ponúkne prípadové štúdie výnimočných zahraničných filmov aj úspešných projektov z predchádzajúcich ročníkov workshopu. Na záver workshopu v rámci uzavretých okrúhlych stolov účastníci odprezentujú svoje novo vyvinuté projekty zástupcom svetových TV staníc, distribútorom, zástupcom festivalov a fondov.

Cieľom workshopu je naštartovať produkciu kvalitných vedeckých dokumentárnych filmov v strednej a východnej Európe. Za posledných 25 rokoch prešiel dokumentárny film v tejto oblasti veľkými zmenami. Obdobie transformačného útlmu vystriedal postupný nárast záujmu, zlepšovanie podmienok pre dokumentárnu tvorbu, a aj väčšiu mieru prepojenia miestnych filmárov s medzinárodným trhom. Tento trend sa zatiaľ netýka vedeckých dokumentárnych filmov. Miestne televízie len zriedka investujú do produkcie ambicióznych projektov nezávislých producentov a lokálna produkcia je utlmená nedostatkom financií, ale aj skúseností, vedomostí a kontaktov. Cieľom workshopu Camp 4 Science je zmeniť túto situáciu, podporiť miestnych filmárov v objavovaní vedeckého filmu, osvojovaní si znalostí a skúseností s jeho unikátnou formou a problematikou, v naväzovaní nových kontaktov s medzinárodným trhom a vo vývoji nových tém a projektov.

Camp 4 Science je súčastou platformy Industry 4 Science na medzinárodnom festivale populárno-vedeckých filmov Academia Film Olomouc (AFO), ktorý sa v súčasnosti zaraďuje medzi najväčšie filmové festivaly populárno-vedeckého filmu. Platforma Industry 4Science sa dlhodobo venuje reflexii aktuálnych trendov v oblasti komunikácie vedy. Zameriava sa tiež na oblasť audiovizuálneho priemyslu. Popri prednáškach renomovaných filmových a televíznych producentov organizuje tiež workshop Camp 4Science kde pod dohľadom skúsených tútorov, zdokonaľuju stredoeurópski filmári svoje rozpracované projekty populárno-vedeckých filmov a relácií. Ako lektori sa v minulých rokoch zúčastnili například Christine Reisen, Sonya Pemberton, Laura Longobardi, Gregor Streiber a Florian Thalhofer.

Podujatie sa uskutoční 19. – 23. apríla v Olomouci, Academia Film Olomouc (AFO) v rámci sekcie Industry 4 Science. Uzávierka prihlášok je 1. februára 2016 a vybraný tím neplatí žiaden účastnícky poplatok. V prípade záujmu uvádzame aj bližší kontakt.

Prihláška v anglickom jazyku

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR Krakovský filmový festival Nadace pro AGH Filmjungle.eu Society

Kontakt: Hana Křepelková Rezková Camp 4 Science +420 777 240 005 rezkova@afo.cz www.afo.cz

 

Zdroj: AFO

Spracovala: M. Izakovičová

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky