Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pred nami je ďalší ročník Detskej Univerzity Komenského v Bratislave

Marta Bartošovičová

Študenti Detskej Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili na tohoročné letné prázdniny v poradí už 16. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského a 8. ročník online štúdia. Počas predchádzajúcich ročníkov absolvovalo denné štúdium 5055 študentov, z nich úspešne skončilo s diplomom 4029. Do online štúdia sa zapojilo 2146 študentov, z ktorých s diplomom skončilo 1188.

Juraj KukuraNositeľom myšlienky a realizátorom projektu Detskej Univerzity Komenského (DUK) v Bratislave je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Organizácia DUK bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni. Herec a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura si dňa 13. júna 2018 prevzal prestížne ocenenie Beckovské slnko za svoju divadelnú, filmovú a televíznu činnosť doma i v zahraničí. Toto ocenenie je každoročne udeľované jednej významnej osobnosti z oblasti kultúry, športu, vedy alebo spoločenského života.

Otvorenie 16. ročníka DUK v Bratislave

Do 16. ročníka DUK sa prihlásilo 345 študentov vo veku od 9 do 14 rokov. Pre študentov zo sociálne slabších rodín a z detských domov je toto štúdium bezplatné. Do polovice júna bolo do 8. ročníka online štúdia prihlásených 130 študentov. Záujemcovia sa do tejto formy štúdia, ktoré je bezplatné, môžu naďalej hlásiť, a to až do 31. júla 2018

Detská Univerzita Komenského sa začína v stredu 4. júla 2018 o 11.00 hod. v Aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karola Mičietu a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Počas ceremónie tradične zaznie hymna DUK a študenti dostanú univerzitné indexy. V ten istý deň odzneje aj úvodná prednáška na tému: Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?, s ktorou vystúpi poslanec Európskeho parlamentu, bývalý minister zahraničných vecí SR JUDr. Eduard Kukan.   

V tomto ročníku DUK odznie 8 prednášok. Diplom získajú tí študenti, ktorí absolvujú minimálne 5 prednášok. Ďalšie témy prednášok sú nasledovné: Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov? (11. 7. 2018), Prečo môžu policajti nasadzovať putá? (18. 7. 2018), Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami? (25. 7. 2018), Prečo  2+2 je 5? (1. 8. 2018, Prečo by sme mali spoznávať svet? (8. 8. 2018), Prečo je šport dobrou investíciou do života? (15. 8. 2018) a Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom? (22. 8. 2018).

Okrem JUDr. Eduarda Kukana, s prednáškami vystúpia: prof. Eva Blahová z Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici; prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta UK; doc. Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty UK; prof. Daniel Ševčovič z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK; prof. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK; doc. Marián Vanderka, dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK; prof. Vasilios Stavros z University of Warwick, Veľká Británia.    

Súčasťou programu 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského v júli budú workshopy na témy: Odvaha objaviť svoje lepšie Ja (Happy Company), Komunikačno-debatný workshop (Slovenská debatná asociácia), Army Workshop (Vojenský útvar – 13. mechanizovaný prápor Levice), Workshop s TA3 (Televízia TA3, Bratislava), Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave (Slovenské národné múzeum), Sme finančne gramotní? (Národná banka Slovenska).

V auguste majú študenti DUK na programe výlety: Pobyt na Planinke; Loďou za umením (Danubiana Meulensteen Art Museum); exkurzie: Prehliadka Energolandu, zábavného a náučného infocentra v Mochovciach; Návšteva výrobných hál závodu Volkswagen Slovakia; workshopy: IT workshop – Povolanie programátor (Microsoft); Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám (SNG – Esterházyho palác); Street Dance Workshop (Tanečné štúdio JUMBO); koncert: Sláčikové nástroje – zvlášť, spolu, aj bez sláčika (Divadlo Aréna). Na záver ich čaká tradičná návšteva NR SR a parlamentná hodina otázok v rokovacej sále (Národná rada Slovenskej republiky).

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://www.duk.sk/

Tlačové správy Detskej Univerzity Komenského 2018 

Foto: Facebook.com/BeckovskeSlnko

Ilustračné foto: Fotogaléria DUK 2017

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky