Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020

VEDA NA DOSAH

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizovala svoju prestížnu súťaž pre mladých vedátorov, t. j. Festival vedy a techniky AMAVET vo svojej 23-ročnej histórii prvýkrát formou online prezentácií a diskusií. 

Ilustračný obrázok, Zdroj: iSTOCK

V pondelok 9. novembra 2020 od 10.00 do 18.00  prezentovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov 45 žiakov slovenských škôl. Zaujímavosťou bola vysoká účasť dievčat, ktorých bolo 14, chlapcov bolo 31, čo svedčí o tom, že veda a technika priťahuje čoraz viac aj dievčatá.

Festival AMAVET bol tento rok iný. Súťažiaci si už na krajských kolách mohli vyskúšať online prezentáciu svojho projektu pred hodnotiacou komisiou prostredníctvom mikrofónu a webkamery. Výsledky svojich projektov prezentovali formou elektronického postera a obrazovky, pomocou ktorej ukázali výsledky svojej vedátorskej práce počas predchádzajúcich mesiacov.

Najväčšie zastúpenie na celoštátnom finále súťaže mali žiaci z miest Prešov – 9 žiakov, Bratislava – 4 žiaci a Nové Zámky – 3 žiaci. 45 žiakov, finalistov krajských kôl súťaže, bolo z 26 miest alebo obcí Slovenska.

Deväť súťažných kategórií (biológia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy) hodnotilo 18 členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí mali možnosť vypočuť si prezentácie žiakov a diskutovať s nimi v oddelených videokonferenčných miestnostiach.

Online forma súťaže poskytla väčší priestor pre diskusiu a osobnejší rozhovor medzi súťažiacim a členom komisie, čo nám potvrdili aj jej členovia.

Vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien prebehlo tiež online. Uskutočnilo sa v utorok 10. novembra a pri svojich monitoroch boli okrem iných osobností vedy a výskumu aj štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Monika Filipová, prodekan PRIF UK Peter Hanajík a predseda odbornej hodnotiacej komisie Jozef Ristvej.

Výsledková listina

Ocenenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória mladší žiaci

Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii environmentálne vedy

Kategória starší žiaci

Anna Jambrichová s projektom Rola spánku v depresii v súvislosti s acetylcholínom v kategórii medicína a zdravotníctvo

Cena dekana PRIF UK

Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra v kategórii medicína a zdravotníctvo

Ocenenia hodnotiacej komisie FVAT AMAVET v kategórii mladší žiaci

Alex Kanderka s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii fyzika a astronómia

Bruno Rybársky s projektom Inteligentná brána v kategórii informatika a počítačové inžinierstvo

EXPO-SCIENCES LUXEMBOURG (virtuálne)

Expo-Sciences Luxembourg je nesúťažná medzinárodná vedecká výstava, ktorú organizuje Nadácia mladých vedcov Luxembourg pod záštitou Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu. Združuje mladých laureátov z celého sveta, ktorí prezentujú svoje vedecké projekty v rovnakom čase ako naši národní účastníci.

Jakub Nagy a Adam Bednář s projektom Pikobalón v kategórii informatika a počítačové inžinierstvo

VERNADSKY NATIONAL CONTEST MOSKVA

Je ruská vedecká súťaž pomenovaná po ruskom geológovi Vladimirovi Ivanovičovi Vernadskom. Súťaž je organizovaná každý rok v apríli v Moskve. Jej úlohou je podporovať mladých vedcov v získavaní vedomostí o svete prostredníctvom výskumu.

Slavomír Slezák a Michal Kišeľák s projektom Bezpečnosť na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov v kategórii energia a transport

MILSET EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL MEXICO

ESI je prestížne svetová výstava spojená s multikultúrnym programom, organizované každé dva roky na inom kontinente. Určená je pre žiakov základných a stredných škôl, mladých i skúsenejších vedcov so záujmom o vedu.

Igor Michalec s projektom Armádny robot v kategórii elektrina a mechanika

CASTIC ČÍNA – Cena VUJE, a. s.

CASTIC je súťaž určená pre milovníkov vedy od 12 do 20 rokov. Má 30-ročnú históriu, ročne sa jej zúčastní 500 čínskych a 200 medzinárodných účastníkov z viac ako 40 krajín.

Adrián Komanek a Patrik a Michlian s projektom Friendly Dalek – autonómny robot v kategórii informatika a počítačové inžinierstvo

REGENERON ISEF (virtuálne)

ISEF je najprestížnejšou súťažou, ktorá je určená mladým vedcom na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 mladých ľudí stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta, ktorí majú možnosť prezentovať svoj výskum a súťažiť o ceny v hodnote 5 miliónov dolárov.

Jakub Gál s projektom Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme v kategórii informatika a počítačové inžinierstvo

Ocenenie MŠVVAŠ – za najlepší žiacky projekt (Cena MŠVVaŠ SR – EUCYS)

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) je iniciatívou Európskej komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami, a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike.

Laura Burdová s projektom Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie v kategórii biológia

Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra v kategórii medicína a zdravotníctvo

Ocenenie Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre pedagógov, ktorí viedli žiacke vedátorské projekty

RNDr. Miriam Feretová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov.

Ing. Tatiana Hoffmannová, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice.

Ing. Martin Šmihál, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom.

PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov.

Mgr. Ludmila Štupáková, Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín.

Zdroj: Dávid Richter, Výkonný riaditeľ súťaže FVAT AMAVET

Foto: iSTOCK

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky