Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme mená najlepších mladých vedcov a vedkýň, ktorí uspeli v súťaži AMAVET

VEDA NA DOSAH

ukážka s projektu Kryštalizácia a dotyk svetla

To najlepšie zo svojej začiatočníckej vedeckej a výskumnej práce sa snažili ukázať žiaci a študenti v rámci súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). Ide o jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Festival AMAVET sa tiež koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Víťazi krajských kôl postúpili na celoštátne finále, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2016 v Inchebe v Bratislave. Počas neho žiaci a študenti súťažili o postupy na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly a  takisto o množstvo zaujímavých vecných cien.

Pozoruhodným prekvapením v rámci vyhodnotenia súťaže bol dvojnásobný úspech, ktorý zaznamenal tím v zložení Samuel Smoter a Miriam Feretová z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Súťažili v kategórii biológia a so svojím projektom Prírodné éterické oleje v prevencii pre kliešťami rodu Dermacentor získali Hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rovnako tak uspeli aj v ďalšom, separátnom hodnotení a vyslúžili si postup na súťaž mladých vedcov Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v Los Angeles v USA.

Ako proti kliešťom

Títo gymnazisti sa vo svojom projekte zaoberali éterickými olejmi. Ako uvádzajú vo svojom abstrakte samotní súťažiaci, cieľom ich práce bolo zistiť repelentný účinok éterických olejov rastlín na kliešťov Dermacentor reticulatus (pijak lužný). „Éterické oleje sú koncentrované prchavé silice, ktoré sa získavajú z rastlín a niektoré môžu mať antibakteriálny, repelentný alebo antiparazitárny účinok.“

Cenu, ktorá mladej dvojici priniesla vstupenku na prestížnu americkú vedeckú súťaž, odovzdal Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. Okrem nich si postup na Intel v Los Angeles vybojovali aj Juraj Vasek a Dominika Gáborová z Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Uspeli s projektom Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S, pričom ich výskumnú vzorku tvorilo 792 študentov stredných škôl vo veku 14 – 19 rokov.

víťazi

Veda nie je vyčerpaná

Minister školstva víťazným študentom zagratuloval a všetkým sa prihovoril slovami, že veda nie je vyčerpaná, ale má stále nové a nové zaujímavé témy. „Projekty sú veľmi krásne, veľmi sa mi páčili, takže nepoľavte. To, čo robíte, je veľmi zaujímavé.“ Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. spomenul tiež odovzdávanie Ceny za vedu a techniku 2016 pre dospelých „kolegov“ na poli vedy, ktoré sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnilo počas slávnostného galavečera 10. novembra 2016. „Na galavečere pár dní predtým bolo množstvo významných slovenských vedcov a videl som tam už len pár tvári, ktoré by som nepoznal. Veľmi ma teší, že tu medzi vami je len pár tvárí, ktoré poznám. Dúfam, že o 15 – 20 rokov budete na galavečere pri odovzdávaní cien za vedu a techniku, tam, kde je tá veľká sláva, práve vy.“

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ďalej odovzdal aj ocenenie Natálii Bátorovej a Eve Marasovej z Gymnázia Krompachy (projekt Výroba a využitie biodegradovateľných plastov), rovnako tak Lukášovi Marcinovi a Adriane Pazdičovej z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove (Farbenie a bielenie zubnej skloviny prírodnými látkami) a Miroslavovi Kurkovi z Gymnáziu Trebišovská, Košice (projekt Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry), ktorí získali postup na súťaž EUCYS 2017.

víťazi

Prijatie bez prijímačiek

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si vyslúžili Jakub Lešták a Natália Kapustová zo Základnej školy s Materskou školou Tajovského, Badín v kategórii „mladší žiaci“. Uspeli s projektom Kryštalizácia a dotyk svetla, v ktorom skúmali kryštalizácie šiestich rôznych chemických látok, pozorovali tvar a veľkosť ich kryštálov, experimentovali s vytváraním napodobením skutočných prírodných kryštalických útvarov.

Ďalším úspechom bol projekt Štúdium fluorescencie vulkanického materiálu, za ktorý jeho realizátorky – Denisa Horváthová a Veronika Madrová zo Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie Hrdlo v Bratislave získali Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii stredoškoláci. Zagratuloval im prodekan Prírodovedeckej fakulty prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc. a zároveň dal víťazom verejný prísľub, že ak sa o pár rokov budú hlásiť na ich fakultu, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

víťazi

Postup na súťaž do USA

V rámci súťaže AMAVET bola tiež vyhlásená Cena Slovenských elektrární – spoločnosť sa radí medzi partnerov podujatia. Vyslúžili si ju Filip Tomáška a Adrián Páleš z Gymnázia J. B. Magina Vrbové s projektom RIDELO a tiež Peter Škripko z Gymnázia sv. Mikuláša, Prešov – projekt Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum. Tento súťažiaci sa zaoberal odsoľovaním zasolených pôd a snažil sa nájsť efektívnejšie využitie zasolených pôd s využitím energetickej trávy Agropyron elongatum a obohatenia živého roztoku o kremík.

Ocenená vedátorská dvojica s projektom RIDELO zas skonštruovala kinetickú cyklo-nabíjačku pre mobilné zariadenia, pomocou ktorej je možné dobiť si rôzne prenosné zariadenia ako napríklad mobilný telefón, tablet, kameru, fotoaparát alebo prenosný reproduktor počas jazdy na bicykli alebo po jej skončení, keďže nabíjačka má aj powerbanku, do ktorej sa ukladá vyrobená elektrina, ktorá sa počas jazdy nespotrebuje.

Víťaži v kategórii Ceny Slovenských elektrární si vyslúžili postup na súťaž I-SWEEEP 2017 v americkou Houstone, Texas. Cenu im odovzdal manažér komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární Mgr. Miroslav Šarišský. „Genialita je pekná, ale skutočné problémy rieši kreativita a k nej vám, keďže zastupujem spoločnosť, ktorá vyrába energiu – Slovenské elektrárne, chcem popriať práve veľa energie.“

Prestížne súťaže v zahraničí

Na ďalšie prestížne medzinárodné podujatia si vybojovali postup mnohí súťažiaci. Týždenného seminára vo švajčiarskych Alpách – Swiss Talent Forum 2017 sa zúčastní Peter Nociar zo Súkromného gymnázia, Gemerská cesta, Lučenec. Predstaví tam svoj projekt Manažment, ochrana a údržba významného biotopu.

Na partnerskú súťaž Wetenschaps Expo Sciences v Bruseli pôjdu Branislav Genčúr a Martin Petriga zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského, Košice s projektom Termoelektrický generátor a Filip Farkaš zo SPŠE, Plzenská, Prešov s projektom Kvadrokoptéra. Na Vernadského národnej súťaži v Moskve, Rusko nás budú reprezentovať Richard Baláž a Richard Kováč zo Spojenej školy O.Z. SPEŠ A. Jedlika, Nové Zámky s projektom Autonómny robot Fbot. Postup na súťaž Milset Expo-Sciences International 2017 si vybojoval Filip Gomboš, študent Gymnázia Leonarda Stockela, Bardejov, ktorý pracoval na projekte Populačná expanzia bobra vodného (Castor fiber) v povodni hornej Tople.

víťazi

Cena verejnosti

V tomto ročníku súťaže AMAVET mohla hlasovať aj verejnosť. Za najlepší projekt určila projekt s názvom Metabolická aktivita mikroorganizmov v balenom pečive po uplynutí záručnej doby a ich kultivácia, ktorého autorkou je Sofia Kakalejčíková z Gymnázia SNP, Gelnica.

Rozdaných bolo okrem iného aj množstvo vecných cien v rôznych kategóriách od biológie cez chémiu, environmentálne vedy až po informatiku a počítačové inžinierstvo.

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) aj tento rok realizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku počas novembrového Týždňa vedy a techniky na Slovensku. FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Organizátori veria, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí.

Výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET nájdete na stránke www.festivalvedy.sk.

všetci víťazi

Dlhá história

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je k dispozícii i pre pedagógov či rodičov a spoločne vedú deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Od vzniku AMAVET vystupuje organizácia ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je AMAVET integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni našich stredných škôl na svete.

V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení celosvetovej olympiády trvalo udržateľného rozvoja z oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvý krát na Slovensku zorganizoval úspešne európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). Festival vedy a techniky organizujeme od roku 1998.

Všetkým výhercom Festivalu vedy a techniky AMAVET 2016  v mene redakcie GRATULUJEME.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Editovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Michal Vetrecin, CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky