Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme 12 finalistiek súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky 2018

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /inovácie/; zdroj: Pixabay.com /mohamed_hassan/

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien bolo vybraných dvanásť úspešných podnikateliek, ktoré boli zaradené na zoznam užšieho výberu v rámci Ceny EÚ pre ženy inovátorky 2018 (EU Prize for Women Innovators 2018). Ide o iniciatívu financovanú v rámci programu Horizont 2020.

Každá z finalistiek založila alebo spolu založila úspešnú spoločnosť postavenú na inovatívnych nápadoch alebo projekte. Deväť z finalistiek súťaží o tri miesta v hlavnej kategórii Žena Inovátorka (Women Innovators). Ďalšie tri finalistky boli vybrané v kategórii Začínajúca inovátorka (Rising Innovators), ktorá oceňuje vynikajúce podnikateľky – ženy mladšie ako 30 rokov.

Mená dvanástich úspešných podnikateliek, ktoré priniesli svoje prelomové nápady na trh, predstavil Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas na schôdzi Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorá sa konala 8. marca na Medzinárodný deň žien. „V tento deň svet volá po význame rodovej rovnosti. Pre mňa je potrebné bojovať na mnohých frontoch. A dva z našich najsilnejších nástrojov na posilnenie postavenia žien sú veda a inovácia. Toto je pravý duch Ceny EÚ pre ženy – inovátorky,“ uviedol komisár.

Deväť finalistiek v kategórii Žena Inovátorka:

Alicia ASÍN PÉREZ (ES)

Alicia ASÍN PÉREZ (ES), ktorá spolu zakladala spoločnosť Libelium v Zaragoze, vyvíjajúcu inteligentnú senzorovú technológiu pre niekoľko aplikácií.

Rima BALANAŠKIENĖ (LT) Rima BALANAŠKIENĖ (LT), založila spoločnosť Aconitum v Kaunase, ktorá vyvíja a vyrába inovatívne rastlinné lieky a potravinové doplnky.
Clare BRADLEY (UK) Clare BRADLEY (UK), v Londýne vytvorila skupinu výskumu zdravotnej psychológie (HPR), ktorá sa špecializuje na vývoj a používanie výsledných meraní v medzinárodnom výskume v oblasti zdravia pacientov.
Martine CAROFF (FR) Martine CAROFF (FR), založila spoločnosť LPS-BioSciences v Paríži, špecializuje sa na bakteriálne endotoxíny pre vakcíny, in vitro diagnostiku, kozmetiku a zdravotnícke pomôcky.
Gabriella COLUCCI (IT) Gabriella COLUCCI (IT), stojí za vznikom spoločnosti Arterra v Neapole, ktorá objavuje a vyrába účinné látky pre priemyselné aplikácie, najmä kozmetiku a poľnohospodárstvo.
Walburga FRÖHLICH (AT) Walburga FRÖHLICH (AT), ktorá spolu zakladala spoločnosť atempo, Graz, umožňuje ľuďom s poruchami učenia vstúpiť na trh práce ako plateným zamestnancom.
Maria-Pau GINEBRA (ES) Maria-Pau GINEBRA (ES), ktorá založila spoločnosť Mimetis v Barcelone, navrhuje a vyrába nové syntetické bio materiály pre regeneráciu kostí a ortopedické aplikácie.
María Luisa HERNÁNDEZ LATORRE (ES) María Luisa HERNÁNDEZ LATORRE (ES), spolu zakladala spoločnosť Ingelia vo Valencii na základe novej priemyselnej technológie, ktorá premieňa biologický odpad na bio materiály.
Séverine SIGRIST (FR) Séverine SIGRIST (FR), založila spoločnosť Defymed v Štrasburgu, ktorá vyvíja implantovateľné bio-umelé zdravotnícke pomôcky.

 

Tri kandidátky na ocenenie Rising Innovators:

Karen DOLVA (NO) Karen DOLVA (NO), ktorá založila spoločnosť No Isolation v Oslo, vytvára prispôsobivé komunikačné zariadenia pre skupiny, ktoré sú sociálne izolované a osamelé.
Anna FISCALE (IT) Anna FISCALE (IT), spolu zakladala projekt QUID v Avese, ktorý vyrába oblečenie a doplnky z odpadu a zvyškov a zamestnáva znevýhodnených ľudí.
Zoi GIAVRI (EL) Zoi GIAVRI (EL), stála pri zrode spoločnosti Advantis v Aténach, ktorá ponúka webový softvérový balík na spracovanie vyšetrení MRI mozgu.

Bližšie informácie k finalistkám 2018 

*********************************************

Tento rok sa koná piaty ročník súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), ktorú vyhlasuje Európska komisia. Súťaž je otvorená pre ženy v celej EÚ (alebo krajine pridruženej v rámci projektu Horizont 2020), ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh a zároveň majú zabezpečené financovanie výskumu a inovácií z verejného alebo súkromného sektora.

V rámci kritérií hodnotenia súťaže sa prihliada na originálnosť a obchodovateľnosť vyvinutého produktu alebo služby poskytovanej spoločnosťou súťažiacej. Prihlášky budú porovnávané podľa počtu patentov/spoločných patentov a ochranných známok. Významnú rolu zohráva aj hospodársky vplyv produktu alebo služby v rámci Európy, ktorý sa meria počtom krajín (v rámci EÚ aj mimo nej), kde sa výrobok alebo služba predáva, a veľkosťou obratu dosiahnutého s touto službou alebo produktom v rokoch 2015 a 2016.

Pri hodnotení je tiež dôležitý spoločenský dosah, resp. spoločenský vplyv produktu alebo služby v rámci Európy. Meraný bude počtom vytvorených pracovných miest a potenciálom služby alebo produktu pomôcť Európe pri riešení spoločenských problémov, napr. starnutie európskej populácie, globálne otepľovanie, čistá voda, obnoviteľná energia a efektívne využívanie zdrojov.

V neposlednom rade bude komisia prihliadať aj na vplyv a vedúcu úlohu súťažiacej. Súťažiace by mali vysvetliť, ako ich pozícia v spoločnosti ovplyvnila úspech daného produktu alebo služby a mali by načrtnúť potenciál na posilnenie postavenia iných žien s cieľom stať sa lídrom a viesť podnikateľský subjekt.

Prečo sa vlastne Európska komisia rozhodla organizovať takúto súťaž pre ženy – inovátorky? Európa naliehavo potrebuje viac inovátorov, aby zostala konkurencieschopnou v nadchádzajúcich desaťročiach a podporila svoj hospodársky rast. Ženy sú nedostatočne zastúpené z hľadiska vytvárania inovačných podnikov. Je to nevyužitý potenciál pre Európu, ktorá musí optimalizovať všetky dostupné zdroje, aby zostala konkurencieschopná a našla riešenia spoločenských výziev.

Preto Komisia v roku 2011 vytvorila Cenu EÚ pre ženy – inovátorky s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike a povzbudiť inovátorky, aby využili obchodné a podnikateľské príležitosti a stali sa podnikateľmi.

Víťazka si odnesie 100 000,00 eur, druhá a tretia cena sú vo výške 50 000,00 a 30 000,00 eur. Osobitne bude udelená aj cena pre mladé nádejné talenty – pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator), ktorá získa podporu vo výške 20 000,00 eur.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /mohamed_hassan/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky