Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Oslava Európskej únie je za nami

Martina Pitlová
Antónia Germanovová

Podujatie sa konalo na Hlavnom námestí v Bratislave

Oslava Dňa Európy sa opäť konala 9. mája, v oficiálny dátum založenia Európskej únie. V tento deň si každoročne pripomíname významnú udalosť, ktorá sa odohrala pred 67 rokmi a položila základy dnešnej Európskej únie.

Deň Európy 2017Dňa 9. mája 1950 predniesol v Paríži vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman deklaráciu, v ktorej vyzval európske mocnosti ako Francúzsko, Nemecko či Taliansko, aby spojili svoju výrobu uhlia a ocele. Niekdajší rivali tak vytvorili nadnárodnú európsku inštitúciu na spoločné riadenie tohto odvetia. Práve uhlie a oceľ v tom čase predstavovali základ celej vojenskej moci a prispievali k možnosti vytvárania konfliktov. Po dohode čelných predstaviteľov EÚ na milánskom samite v roku 1985 bol 9. máj vyhlásený za Deň Európy. Popri vlajke a hymne – Óde na radosť – sa stal ďalším zo symbolov zjednotenej Európy. Zároveň je príležitosťou pripomenúť si pôvodnú príčinu vzniku spojenia európskych národov a priblížiť tak občanom hodnoty EÚ.

Zaujímavý program

V Bratislave sme si tento významný deň pripomenuli celodenným podujatím, ktoré organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR. Už podľa slov organizátorov sme nemali čakať žiadne oficiality, ale naopak ako sami povedali „…deň plný príjemnej atmosféry a zábavy pre všetky vekové kategórie v spojení s programom, ktorý obohatí aj vaše vedomosti o Európskej únii.“ Podujatie sa konalo na Hlavnom námestí v Bratislave, moderátorom bol Ludwig Bagin a sprevádzal ho DJ Rádia FM – Gešo. V stánku CVTI SR návštevníkov zaujímali informácie o Zážitkovom centre vedy Aurelium či 3D tlačiarni z FabLab-uPodujatie spríjemňovali hudobné a tanečné vystúpenia žiakov základných a stredných škôl. Okrem nich sa na pódiu vystriedali záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine, ako aj v ďalších európskych jazykoch. Okrem hudobných vystúpení program dopĺňali sprievodné aktivity plné kvízov, súťaží a kreatívnych aktivít súvisiacich s Európskou úniou.

V stánkoch európskych veľvyslanectiev, kultúrnych centier a európskych sietís te sa 9. mája 2017 mohli dozvedieť všetko o členských krajinách Európskej únie. V stánkoch informovali najmä o študijných a pracovných príležitostiach, ako aj o možnostiach zábavy, či cestovania, ktoré nám EÚ ponúka. V stánkoch členských štátov, ste sa mohli dozvedieť o histórii jednotlivých krajín, ich tradíciách, cestovateľských možnostiach, prípadne aj ochutnať niektoré z ich tradičných jedál. V stánku CVTI SR návštevníkov zaujali najmä informácie o  Zážitkovom centre vedy Aurelium, 3D tlačiareň z FabLab-u, ako aj prezentácia  aktivít NCP VaT pri CVTI SR ako sú Vedecká cukráreň a Veda v CENTRE. Podvečer na pódiu vystúpili hudobné zoskupenia Tolstoys, Puding pani Elvisovej a neskôr hlavný hudobný hosť – skupina Korben Dallas.

Súťaž z portálom VEDA NA DOSAH

Súčasťou stánku CVTI SR bol aj vedomostný kvíz s portálom VEDANADOSAH.sk., v ktorom mali súťažiaci správnym zodpovedaním niekoľkých otázok možnosť získať sadu popularizačných kníh o vede a technike. Víťazmi vedomostného kvízu sa stávajú Linda, Hana a Lukáš, všetci traja z Bratislavy, srdečne blahoželáme! Víťazi budú ohľadom prevzatia výhry kontaktovaní prostredníctvom mailu. Ak chcete vidieť z tohto podujatia viac, sledujte webovú stránku Zastúpenia EK na Slovensku alebo FB profil organizátora.

 

Spracovali: Martina Pitlová a Antónia Germanovová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Antónia Germanovová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://ec.europa.eu

http://www.europskyparlament.sk

UVerejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky