Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Univerzite Komenského sa konala 40. inaugurácia rektora

VEDA NA DOSAH

Bratislava 26. februára 2015: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu UK, vedeckých rád a akademických senátov jej fakúlt sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, predstavitelia diplomatického zboru, rektori slovenských i zahraničných vysokých škôl a ďalší významní hostia.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., inauguroval desiatich dekanov fakúlt UK: prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. (Lekárska fakulta UK), doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. (Právnická fakulta UK), prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. (Filozofická fakulta UK), doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), prof. PaedDr. Alicu Vančovú, CSc. (Pedagogická fakulta UK), doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), prof. MUDr. Jána Danka, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta UK), prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. (Fakulta managementu UK) a doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK).

„Ak existuje niečo, na čom by sme sa zrejme všetci zhodli, že zaistí mladým ľuďom dobrú a úspešnú budúcnosť, je to vzdelanie. Veď nie náhodou hovoríme o vedomostnej spoločnosti ako o našej méte. V tejto súvislosti sa však čoraz viac a oprávnene vzdelanie skloňuje s prívlastkom kvalitné, dobré, hodnotné, špičkové. Dlhodobo upozorňujeme slovenskú spoločnosť a štátnych predstaviteľov na nevyhnutnosť zaručenia a dodržania kvality vysokoškolského vzdelávania,“ uviedol vo svojom inauguračnom prejave rektor UK prof. Mičieta. Osobitne tiež apeloval na nevyhnutnosť reformy vzdelávania na Slovensku a zvýšenie sociálneho statusu pedagóga. Riešenie naliehavých spoločenských tém a problémov je len ťažko predstaviteľné bez účasti Univerzity Komenského. Prináleží nám nezastupiteľná úloha pri formovaní vzdelanostnej elity Slovenska. Našou úlohou je obhájiť a naďalej zlepšiť naše postavenie špičkovej európskej akademickej inštitúcie, jednej z 500 najvýkonnejších svetových vysokých škôl,“ dodal rektor UK.

Slávnostné zhromaždenie pozdravil aj predseda NR SR Peter Pellegrini: Mimoriadne oceňujem skutočnosť, že Univerzita Komenského v Bratislave vychovala niekoľko generácií výborných osobností, ktoré sa úrovňou získaných vedomostí, schopnosťami a pracovitosťou presadili na popredných miestach spoločenského života doma i v zahraničí. Univerzita dala Slovensku nielen prezidentov, premiérov či ministrov, dokonca aktuálne tretina poslancov Národnej rady SR absolvovala Univerzitu Komenského.“

Dnešná slávnostná inaugurácia rektora UK bola v poradí 40-tou na najstaršej slovenskej univerzite. Od založenia univerzity v roku 1919 bolo na UK uskutočnených (vrátane dnešnej) 40 inštalácií 37 rektorov (do funkcie rektora neboli slávnostne uvedení 6 rektori). V prípade prvého rektora UK prof. MUDr. Kristiána Hynka sa tento slávnostný akt nekonal. Prvá slávnostná inštalácia nového rektora sa na univerzite uskutočnila až 21. marca 1922, keď rektorský úrad od prof. K. Hynka prevzal prof. JUDr. Augustín Ráth (slávnostný akt sa konal v aule na Kapitulskej ulici).

Inaugurácia rektora Univerzity Komenského a dekanov jej fakúlt

Zdroj: Univerzita Komenského, 26. 02. 2015

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky