Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na štúdium nie je nikdy neskoro

VEDA NA DOSAH

diannehope, Zdroj: www.morguefile.com

Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) oslávila 1. júla štvrťstoročie svojho vzniku. Je najväčšou univerzitou pre seniorov na Slovensku, a to konkrétne od roku 1990. Dodnes má viac ako 10 000 alsolventov.

UTV CĎV UK realizuje výučbu v spolupráci s fakultami UK podľa jednotlivých sídiel fakúlt. „Okrem Bratislavy sa vzdelávanie seniorov realizuje aj na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, na teologických seminároch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Nitre a Badíne. Štvrtým mimobratislavským vzdelávacím centrom je od októbra 2014 Námestovo, ktoré vzniklo v zmysle nového programu Erasmus+,“ približuje riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Dejiny a pamiatky Bratislavy, psychológia, dejiny výtvarného umenia, všeobecná medicína (JLF UK v Martine), lieky a zdravie, počítače a regenerácia psychofyzických síl seniorov sú študijnné odbory, o ktoré majú seniori najväčší záujem.

 

Premýšľate o štúdiu?

Štúdium je primárne určené pre osoby staršie ako 50 rokov alebo pre záujemcov s trvalým pobytom mimo Bratislavy aj od 45 rokov. Ďalšou podmienkou je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Ak si myslíte, že vek je prekážkou v štúdiu, mýlite sa. Dôkazom toho je aj najstaršia študentka 95-ročná Niké, ktorá vo veku 90 rokov absolvovala program počítače, neskôr astronómiu. Avšak so štúdiom ešte neskončila, v súčasnosti študuje dejiny výtvarného umenia. Pokiaľ nechcete intelektutálne stagnovať, univerzity tretieho veku sú skvelou príležitosťou ako sa rozvíjať.

 

Zdroj: Tlačová správa UK v Bratislave

Spracovala: Bibiana Kubašková

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky