Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Máte zaujímavý inovatívny projekt? Prihláste sa do druhej periódy programu Playpark

VEDA NA DOSAH

INQB

Jupiterra – inovatívne detské vzdelávacie centrum v Bratislave, ktoré v rámci voľného času zábavnou formou poskytuje deťom vo veku od 6 do 11 rokov rozvoj zručností kľúčových v 21. storočí. Ďalej projekt Light Bro zameraný na výrobu interiérových a exteriérových inteligentných LED lámp z prírodných materiálov, akými sú drevo a kov. Alebo aplikácia Vystri sa!, ktorá je vhodná pre „múdre“ zariadenia, ako sú mobily, tablety a počítače. Táto fyzioterapeuticky orientovaná aplikácia pomáha zrýchliť celý proces diagnostiky a vďaka mnohým funkciám, ako je meranie dĺžok, vzdialeností a uhlov, umožňuje získať lepší prehľad o zdraví človeka.

To je len pár príkladov úspešných projektov, ktoré sa stali súčasťou programu Playpark Bratislava, čím si získali miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

Šancu teraz majú aj ďalšie zaujímavé inovatívne projekty. Druhá tréningová perióda v medzinárodnom programe Playpark Bratislava trvá v období apríl – september 2018. 15 vybraným účastníkom ponúka miesto na sedenie v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, tiež účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ďalej 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove, ale aj mentoring a mnohé iné.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Záujemcovia o účasť v programe Playpark Bratislava majú vyplniť a odoslať do 22. 4. 2018 (vrátane) elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom. Následne bude výberovou komisiou programu vybraných 15 účastníkov druhej tréningovej periódy.

Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve v Playparku Bratilslava deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti a zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu. Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu napísať svoj podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku, vytvoriť atraktívne investor pitch video v anglickom jazyku a tiež odprezentovať svoj investor pitch na regionálnej súťaži podnikateľských nápadov v anglickom jazyku.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching finals“ v Benátkach v septembri 2018! Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Viac sa dozviete na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.sbagency.sk/ceriecon-playpark#.Wsz5_mHfPIU

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: www.sbagency.sk

Foto zdroj: http://www.inqb.sk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky