Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival vedy a techniky 2014 – slávnostné otvorenie

VEDA NA DOSAH

Jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je v roku 2014 aj celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií – Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo 13. novembra 2014 v aule na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave za prítomnosti. pozvaných hostí medzi ktorými dominoval Ing. Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR; H. E. Christian LEPAGE, veľvyslanec Belgického kráľovstva na Slovensku; rektor Univerzity Komenského, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.; doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., predseda Slovenskej komisie pre UNESCO; Miroslav Šarišský, zástupca Slovenských elektrární, člena skupiny Enel; Jean-Claude Guiraudon, čestný predseda MILSET – The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology, čestný predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET; doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedeckovýskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotila komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH) v Zürichu.

Tohtoročnému celoštátnemu kolu bude predchádzať až 5 krajských kôl v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Martin (Žilinský kraj) a Košice (Košický a Prešovský kraj).

Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v dňoch 13. – 15. novembra 2014, v rámci ktorého môžu súťažiť o účasť na:

– Medzinárodnej vedecko-technickej súťaži Intel ISEF 2015 (International Science and Engineering Fair), miesto: Pittsburg (USA)

– Medzinárodnej olympiáde udržateľného rozvoja I-SWEEEP 2015 (International Sustainable World Energy Engineering Environment, Project Olympiad), miesto: Houston, Texas (USA).

– Na ďalších prestížnych národných výstavách a súťažiach v Česku, Belgicku, Španielsku, Rusku a Poľsku.

Účastníci ďalej môžu získať vecné ceny od partnerov, sponzorov a organizátora súťaže.

Na podujatí súťažilo 107 účastníkov z celého Slovenska, kde predstavili 70 projektov z rôznych oblastí vedy a techniky, celkovo v 10 kategóriách. Svoje projekty prezentovalo aj 25 zahraničných účastníkov z Belgicka, Španielska, Francúzska a Českej republiky. Prezentačné stánky v rámci podujatia patrili aj debrujárom – víťazom súťaže Pohára vedy za Slovenskú republiku, ktorí aj keď nesúťažne, predstavili účastníkom hravú formu vedy prostredníctvom zaujímavých pokusov.

Peter Pellegrini - prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác 2014Prezentácie výskumných projektov mladých vedátorov budú pokračovať:
13. novembra od 14.30 do 17.00 hod.
14. novembra od 9.00 do 17.00 hod.
15. novembra od 9.00 do 11.00 hod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať v sobotu 15. novembra od 11.30 hod. do 13.30 hod. v aule CH1-1, pavilón CH1.

Viac informácií o podujatí nájdete na: www.festivalvedy.sk

Program podujatia

Plagát podujatia

logo pre TVT 2014

Zdroj: Amavet, o. z.

Amavet - logo

Spracovala: Mária Izakovičová

Foto: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky