Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európsky kódex správania pre integritu výskumu

VEDA NA DOSAH

časť obálky publikácie: The European Code of Conduct for Research Integrity

ALLEA, Európska federácia akadémií vied, uverejnila revidované vydanie Európskeho kódexu správania pre integritu výskumu, dokument, ktorý slúži európskemu výskumnému spoločenstvu ako rámec pre samoreguláciu vo všetkých vedeckých disciplínach.

Výskum je hľadanie cez vedomosti získané systematickým štúdiom a myslením, pozorovaním a experimentovaním. Aj keď rôzne disciplíny môžu používať rôzne prístupy, zdieľajú motiváciu porozumieť a pochopiť seba  a svet v ktorom žijeme. Preto, predkladaná brožúrka  „Európsky kódex správania pre integritu výskumu „sa vzťahuje na výskum vo všetkých vedeckých a technických odboroch.

Základná zodpovednosť výskumnej komunity je formulovať princípy výskumu, s cieľom definovať kritéria pre správne výskumné správanie sa, aby sa dosiahla maximálna kvalita výskumu, ako aj primerane reagovať na hrozby alebo porušenia integrity výskumu.

Prvotným účelom tohto kódexu správania sa je pomôcť realizovať túto zodpovednosť a slúžiť výskumnej komunite ako rámec pre samoreguláciu. Týka sa to hlavne profesionálnej, právnej a etickej zodpovednosti.

Integrita výskumu je založená na štyroch princípoch: spoľahlivosti, čestnosti, zodpovednosti a rešpektu. Európska komisia – Direktoriát pre výskum a inovácie sa obracia na všetky členské krajiny s odporúčaním informovať o kódexe integrity výskumu a zavádzať uvedené princípy do praxe.

Pôvodný dokument bol vytvorený v roku 2011 a vytvorili ho (ALLEA) a Európska vedecká nadácia (ESF). Je to živý dokument, ktorý každé tri až päť rokov podľa potreby je revidovaný, aby sa zohľadnili vyvíjajúce sa trendy a môže naďalej slúžiť výskumnej komunite, ako rámec pre dobrú výskumnú prax.

Najmä revidovaný kódex sa zaoberá najnovšími a vznikajúcimi výzvami vyplývajúcimi z technologického vývoja, otvorenej vedy, tzv. citizen science a sociálnych médií, okrem iných oblastí. Publikáciu predstavil európsky komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas v Bruseli, ktorý uznal význam kódexu ALLEA ako model pre organizácie a výskumníkov v celej Európe.

ALLEA President presents European Code of Conduct for Research Integrity to European Commissioner for Science, Research and Innovation, Carlos Moedas Credit: European Commission Zdroj: ALLEA

Európska rada schválila uznesenie o aktualizácii kódexu k integrite výskumu The European Code of Conduct for Research Integrity. Nová revidovaná verzia kódexu je k dispozícii na adrese tu. Direktoriát pre výskum a inovácie považuje za veľmi dôležité, aby o kódexe bola informovaná čo najširšia verejnosť.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:  Európsky kódex správania pre integritu výskumu

ALLEA

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky