Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia hľadá najlepšiu inovátorku na rok 2018

VEDA NA DOSAH

EU Prize for Women Innovators 2018

Európska komisia vyhlásila piaty ročník súťaže Cena EÚ pre ženy – inovátorky (EU Prize for Women Innovators) pre rok 2018. Ocenené budú najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh svoju inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Prihlásiť sa je možné do 15. novembra 2017 na webovej stránke.

Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie pri tejto príležitosti uviedol: „Cena EÚ pre ženy – inovátorky dáva priestor, aby verejnosť mohla uznať prínos žien – podnikateliek a inšpiruje ostatné ženy, aby mohli pokračovať v ich krokoch.“ Súťaž je otvorená pre ženy v celej EÚ (alebo krajine pridruženej v rámci projektu Horizon 2020), ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh a zároveň majú zabezpečené financovanie výskumu a inovácií z verejného alebo súkromného sektora.

V rámci kritérií hodnotenia súťaže sa prihliada na originálnosť a obchodovateľnosť vyvinutého produktu alebo služby poskytovanej spoločnosťou súťažiacej. Prihlášky budú porovnávané podľa počtu patentov/spoločných patentov a ochranných známok. Významnú rolu zohráva aj hospodársky vplyv produktu alebo služby v rámci Európy, ktorý sa meria počtom krajín (v rámci EÚ aj mimo nej), kde sa výrobok alebo služba predáva, a veľkosťou obratu dosiahnutého s touto službou alebo produktom v rokoch 2015 a 2016.

Pri hodnotení je tiež dôležitý spoločenský dosah, resp. spoločenský vplyv produktu alebo služby v rámci Európy. Bude meraný počtom vytvorených pracovných miest a potenciálom služby alebo produktu pomôcť Európe pri riešení spoločenských problémov, napr. starnutie európskej populácie, globálne otepľovanie, čistá voda, obnoviteľná energia a efektívne využívanie zdrojov.

V neposlednom rade bude komisia prihliadať aj na vplyv a vedúcu úlohu súťažiacej. Súťažiace by mali vysvetliť, ako ich pozícia v spoločnosti ovplyvnila úspech daného produktu alebo služby a mali by načrtnúť potenciál na posilnenie postavenia iných žien s cieľom stať sa lídrom a viesť podnikateľský subjekt.

Prečo sa vlastne Európska komisia rozhodla organizovať takúto súťaž pre ženy – inovátorky? Európa naliehavo potrebuje viac inovátorov, aby zostala konkurencieschopnou v nadchádzajúcich desaťročiach a podporila svoj hospodársky rast. Ženy sú nedostatočne zastúpené z hľadiska vytvárania inovačných podnikov. Je to nevyužitý potenciál pre Európu, ktorá musí optimalizovať všetky dostupné zdroje, aby zostala konkurencieschopná a našla riešenia spoločenských výziev.

Preto Komisia v roku 2011 vytvorila Cenu EÚ pre ženy – inovátorky s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike a povzbudiť inovátorky, aby využili obchodné a podnikateľské príležitosti a stali sa podnikateľmi.

Víťazka si odnesie 100 000 eur, druhá a tretia cena sú vo výške 50 000 a 30 000 eur. Osobitne bude udelená aj cena pre mladé nádejné talenty – pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator), ktorá získa podporu vo výške 20 000 eur.

Viac informácií o súťaži

*********************************************

V rámci minulého ročníka boli mená víťaziek Ceny EÚ pre ženy – inovátorky za rok 2017 vyhlásené presne na Medzinárodný deň žien (8. marca). Tie najlepšie spomedzi 12 finalistiek na shortliste, ktorým sa podarilo dostať ich prelomové inovácie na trh, boli vyhlásené počas slávnostnej ceremónie v Európskom parlamente v Bruseli. Ceny im odovzdal Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie a Mairead McGuinness, viceprezident Európskeho parlamentu.

Prvé miesto získala Michela Magas s chorvátsko-britskou národnosťou. Ide o zakladateľku Stromatolite, laboratórií inovatívneho dizajnu vo Švédsku a Veľkej Británii, ktorých cieľom je podporovať novú generáciu inkubačných a kreatívnych technológií pre inovácie. Vytvorila „MusicTech Fest“ platformu, ktorá je považovaná za jeden z prvých reálnych inovačných ekosystémov s komunitou viac ako 5 000 inovátorov; ďalej k tomu prislúchajúci politický kontext a podpornú konštrukciu pre radikálne a rušivé inovácie v rámci širokej komunity kreatívnych vývojárov. Skôr než prichádzať s jediným produktom na trh, jej ekosystém priniesol niekoľko inovatívnych produktov a služieb aktivovaných jej myšlienkami pre otvorený produkt, adaptáciu na trhu a IP inováciu (Open Product, Market Adoption, Innovation IP) s cieľom vytvárať rýchlu cestu k inováciám.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky