Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dve bratislavské univerzity získali najvyššiu investíciu v dejinách Slovenska

VEDA NA DOSAH

Rektor STU Miroslav Fikar a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Foto: Michal Stašák

Odborníci hovoria o renesancii slovenskej vedy. Dve najväčšie a najlepšie univerzity na Slovensku budú súčasťou najrozsiahlejšieho akademického investičného projektu v našich dejinách. Podarilo sa im získať 111 miliónov eur na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít.

Rekordnú sumu vo výške 111 milión eur si na polovicu rozdelia Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, ktorá bude koordinačným lídrom projektu ACCORD.

Projektový návrh pripravovali univerzity v spolupráci s rezortmi školstva a financií, s expertmi z Európskej investičnej banky a Európskej komisie. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavreli spoločným podpisom zmluvy ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová spolu s rektorom STU Miroslavom Fikarom a rektorom UK Marekom Števčekom.

Táto snaha stála za to. Projekt ACCORD má potenciál výrazne ovplyvniť sociálno-ekonomický rozvoj Slovenskej republiky prostredníctvom modernizácie a rozvoja vysokoškolského vzdelávania v oblastiach STEM – vedy, technológií, inžinierstva a matematiky v dvoch špičkových, najvýznamnejších univerzitách na Slovensku,“ povedala pri podpise zmluvy Martina Lubyová.

Zľava: rektor STU Miroslav Fikar, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová a rektor UK Marek Števček. Foto: Michal Stašák

Ciele projektu

Cieľom projektu ACCORD je zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie konkurencieschopnosti dvoch najväčších a najlepších slovenských univerzít v európskom výskumnom priestore. Obe inštitúcie zmodernizujú svoju výskumnú aj IT infraštruktúru, opravia svoje budovy a zvýšia tým úroveň a atraktivitu vzdelávacieho prostredia. Zároveň významne znížia energetickú náročnosť a produkciu CO2.

V rámci projektu vznikne nový pavilón špičkových technológií a nové zariadenia a prístroje budú k dispozícii vo viacerých otvorených laboratóriách nielen pre pracovníkov oboch univerzít, ale aj pre ďalšie výskumné organizácie a partnerov zo súkromného sektora.

Projekt podporí excelentné tímy a pracoviská a jeho súčasťou bude podpora celého spektra výskumných aktivít, napríklad v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, automatizácie a riadenia, biotechnológií a biomedicíny, alebo aj materiálového výskumu.

Financovanie

ACCORD je historicky najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska, a zároveň tiež najvýznamnejšia investíciu v súčasnom programovom období implementácie štrukturálnych fondov v operačnom programe Výskum a inovácie. V najbližších 4 rokoch preinvestujú obe univerzity 111 miliónov eur, z toho 105,4 milióna eur tvorí príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu a 5,5 milióna eur vložia do projektu z vlastného vrecka.

Z pôvodne 120-miliónového balíka však na základe požiadavky z Bruselu vypadla kľúčová položka na platy výskumných pracovníkov. „Sumu viac než 8 miliónov eur budeme musieť v budúcich 4 rokoch spoločnými silami, spolu s vládou Slovenskej republiky, nejakým spôsobom vykryť, aby sme naplnili merateľné ukazovatele projektu v rámci výkonov vo vede. Pevne verím, že aj tento problém sa nám podarí vyriešiť,“ spresnil Miroslav Fikar. Ministerka školstva Martina Lubyová v reakcii uviedla, že zdroje plánujú nasmerovať v rámci ďalších výziev Operačného programu Výskum a inovácie.

Redigovala a uverejnila: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Michal Stašák

Zdroj: STU/Fedor Blaščák

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky