Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chemické výskumné projekty mladých študentov súťažili v Bruseli

VEDA NA DOSAH

Bálint, Dominik, Erik a Daniel

Každoročne na jeseň sa pod záštitou Európskej komisie koná Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov. Tento ročník konajúci sa v Bruseli so sebou prináša opäť množstvo mladých nadšencov, ktorí reprezentujú svoje krajiny a získavajú skúsenosti z medzinárodného prostredia. Medzi súťažiacimi nechýbajú ani zástupcovia Slovenskej republiky, Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner s projektom „Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov“ a Erik Szabó a Daniel Krchňák s projektom „Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie“. Oba projekty sú jednými z víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2015 a Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri príležitosti súťaže EUCYS 2016 sme mladým talentovaným študentom, ako aj vedúcemu slovenskej výpravy v Bruseli, doc. Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD., predsedovi Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), položili niekoľko otázok.

 

Z . V. Č.: Pán Ristvej, ako sa môžu mladí talentovaní študenti zúčastniť podujatia EUCYS? Čo všetko zo sebou účasť na tejto súťaži prináša?

J. RISTVEJ: „Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov (EUCYS) alebo The European Union Contest for Young Scientists – EUCYS (Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov) je určená pre študentov stredných škôl, ktorí dosiahli maximálne 20 rokov. Kľúčovými slovami sú objavovanie, skúmanie a inovovanie. My v AMAVET-e vnímate túto súťaž, ako veľkú výzvu pre stredoškolákov, ktorú im ponúkame.

Finále Slovenského národného kola prebieha formou verejnej prezentácie výsledkov práce v podobe posterových prezentácií počas Európskeho týždňa vedy na Slovensku (v novembri). Obhajoba súťažných projektov prebieha prostredníctvom rozhovoru riešiteľov projektov s jednotlivými členmi odbornej hodnotiacej komisie.

Výhercovia národnej súťaže (autori maximálne troch najlepších študentských projektov) sú nominovaní na európske finále EUCYS. Európska komisia mimoriadne kvalitné študentské výskumné projekty odmení finančnými oceneniami v celkovej sume až 46 500,00 EUR. Okrem finančných ocenení súťažiaci získajú aj študijné pobyty v popredných európskych výskumných pracoviskách (napr. Európska kozmická agentúra, Európska organizácia pre jadrový výskum, Európsky patentový úrad a pod.). Európske finále sa každoročne uskutočňuje na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni. Organizátori pozývajú rektorov univerzít, riaditeľov špičkových európskych výskumných pracovísk, ministrov, predsedov vlád. Samozrejme, že nechýbajú ani poprední svetoví vedci – nositelia Nobelovej ceny a iných prestížnych svetových ocenení.

Ďalší výhercovia Slovenského národného kola EUCYS, t. j. Festivalu vedy a techniky AMAVET-u sú odmenení špeciálnymi cenami – účasťou na ďalších medzinárodných podujatiach určených pre nádejných mladých vedcov ako sú napr. Medzinárodné fóra mladých vedcov, napr. v Londýne, Medzinárodný týždeň výskumu vo Švajčiarsku, letné školy vedy, partnerské súťaže atď.“

Z . V. Č.: Aké sú ciele a zámery podujatia EUCYS? Aké všetky kritéria by mali študenti pre postup na EUCYS spĺňať?

J. RISTVEJ: „Cieľom EUCYS-u je zaujať mladých ľudí pre problematiky vedy, výskumu a techniky a zvýšiť tak ich záujem o kariéru vedca, výskumníka a technika.

EUCYS, ako súťaž, je vyhlásená Direktoriátom výskumu a inovácií (pre inovačnú úniu a európsku výskumnú oblasť) Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia každý rok v septembri európskym finále.

Úlohou záujemcu o súťaž je rozvinúť vlastnú myšlienku v jednej so súťažných kategórií Festivalu vedy a techniky AMAVET (napr. z matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, ekológie, geografie alebo techniky) do študentského výskumného projektu a prihlásiť ho do Slovenského národného kola súťaže Európskej únie pre mladých vedcov na odborné posúdenie. Občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež vedu a techniku – organizátor národnej súťaže EUCYS, súťaže s názvom Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT). Členovia odbornej hodnotiacej komisie, na základe hodnotiacich kritérií odporúčaných Direktoriátom pre inovačnú úniu a európsku výskumnú oblasť Európskej komisie: vedeckú kvalitu, silné a slabé stránky, formálnu stránku písomných správ prihlásených projektov.“

Z . V. Č.: Ako sa EUCYS líši od iných súťaží pre mladých?

J. RISTVEJ: „Finále Slovenského národného kola Festivalu vedy a techniky AMAVETu, ako aj celoeurópske finále súťaže EUCYS prebieha formou verejnej prezentácie výsledkov práce v podobe posterových prezentácií. Hlavný rozdiel vidím v tom, že súťaž neprebieha za zatvorenými dverami, ale snažíme sa prilákať aj verejnosť, najmä mladých ľudí, aby sa nadchli pre vedu.“

Z . V. Č.: Koľko mladých výskumníkov a s akými témami sa tento rok podujatia zúčastnili?

J. RISTVEJ: „Ak sa pozrieme na celoeurópske finále EUCYS, súťažilo spolu 136 finalistov, s 90 projektmi. V podstate všetky projekty boli veľmi zaujímavé, nakoľko ich autori už zvíťazili na národných kolách. Za zmienku určite stoja projekty všetkých víťazov tohtoročnej súťaže. Víťazmi sa stali súťažiaci z Nórska, Talianska a USA, za projekty v oblastiach matematiky, počítačov a biológie. Ale v podstate víťazmi sú všetci, nakoľko všetci zvíťazili vo svojich národných súťažiach.“

Z . V. Č.: S akými projektmi zastupovali Slovenskú republiku mladí slovenskí študenti?

J. RISTVEJ: „Ako je spomenuté v úvode, Slovensko zastupovali víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET-u 2015, Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner s projektom Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií a Erik Szabó a Daniel Krchňák s projektom Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie, ako víťazi Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.“

Z . V. Č.: Aké máte zážitky z podujatia?

Dominik Aschengeschwandtner: „Veľa vtipných konverzácii s kýmkoľvek zo zúčastnených pretože dorozumieť sa po anglicky s každým bolo občas náročné, ale zároveň zábavné. Časté fotenie s kýmkoľvek koho ste stretli, a celková úroveň EUCYS-u ma veľmi zaujala a určite by som sa chcel zúčastniť ďalších celoeurópskych podujatí.“

Daniel Krchňák: „Pre mňa bolo zážitkom samo o sebe minimálne to, že som mal do určitej miery možnosť spoznávať rovnako zameraných ľudí ako som ja, z celej Európy, i mimo nej. Pochopil som, že hoci sú naše národy lingválne i vzhľadovo odlišné, máme spoločný záujem o budovanie nového sveta vedy a techniky a chuť riešiť celosvetové problémy. Hoci som o niektorých národoch nepredpokladal, že sú milí a otvorení, všetci do jedného ma príjemne prekvapili. O multikulturalizme môžem určite hovoriť len v dobrom.“

Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner s projektom „Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov“

 

Z . V. Č.: Čo Vám podujatie prinieslo?

Bálint Czíferi: „EUCYS vytvára priestor mladým vedcom realizovať ich zaujímavé a zmysluplné nápady. Vďaka tejto súťaži som sa zoznámil s ľuďmi, ktorí rovnako majú radi vedu ako aj ja. Vedia, že naša budúcnosť závisí od nás.“

Erik Szabó: „EUCYS mi priniesol nové a podstatné skúsenosti v komunikácii v cudzom jazyku na vysokej úrovni. Zoznámil som sa aj s podmienkami ostatných účastníkov na realizáciu ich projektov a získal som nové znalosti, ktoré som získal pri oboznamovaní sa s projektmi ostatných účastníkov.“

Z . V. Č.: Aký máte najsilnejší tohtoročný zážitok?

Erik Szabó: „Najviac ma zaujali sprievodné podujatia, kúzelník s tabletom na otváracom ceremoniály, avšak toto všetko prekročila belgická večera s desiatimi saxofonistami.“

Erik Szabó a Daniel Krchňák s projektom „Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie“

 

Z . V. Č.: Čo by ste chceli mladým ľuďom zaujímajúcim sa o vedu a techniku odkázať?

Daniel Krchňák: „Venujte sa tomu a vzdelávajte sa v tom, čo vás baví a hľadajte tomu uplatnenie vo svete. Nenechajte sa taktiež odradiť, ak na to nemáte prostriedky. Lebo vždy sa nájde niekto, kto dokáže váš potenciál rozvinúť. V mojom prípade to bol AMAVET. Možno odpoveď na mnohé problémy sa nachádza práve vo vašej mysli.“ 

Dominik Aschengeschwandtner: „Študujte, učte sa, snažte sa byť kreatívni, pretože s nadšením a odhodlaním to dotiahnete ďaleko. Technológie a veda stále napredujú dopredu a s trochou rozumu a šťastia sa da toho veľa dokázať. Veda a technika je možnosťou pre mladých ľudí zviditeľniť sa. Stačí len chcieť.“

J. RISTVEJ: „Príďte, súťažte vo vede a technike a vyhrajte! Zapojte sa do súťaže Festival vedy a techniky AMAVET-u. Spoznávajte svet, aby mohol byť lepším, pre nás všetkých…“

Z . V. Č.: Ďakujeme za rozhovor a v mene redakcie prajeme našim mladým študentom veľa úspechov vo vede a AMAVET-u množstvo talentovaných výhercov

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: J. Ristvej, AMAVET

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky